Sanitairwinkel

 

Verhuizen?

Geachte/Beste Leden van GS de Club.

Gaat u verhuizen? Of heeft u tijdelijk een nieuw adres?

Het team GS de Club wil u er graag op attenderen tijdig uw adreswijziging door te geven.

Wij danken u heel hartelijk voor uw medewerking.

Hartelijke groet,

Team GS de Club