LEVAGO projektontwikkeling

 

F.A.Q.

Vragen en antwoorden:

1. Wie kan geregistreerd worden door de CLUB?
Antwoord:
Een ieder die een GVB heeft. Golfers die lid zijn van een club kunnen zich ook aansluiten bij de CLUB, zij worden "buitenleden" genoemd. Zij kunnen zich ook inschrijven voor de toernooien echter wordt hun "HCP " pas niet door de CLUB aangevraagd. De registratie van de handicap geschiedt  door de "Home Course".

2. Hoe vraag ik een registratie aan?
Antwoord:
Via het aanvraag formulier op de registratie pagina.

3. Wat is het GVB?
Antwoord:
Is een bewijs dat u de basiskennis bezit over de "Rules of Golf" dat in 1986 ingesteld is door de NGF (Nederlandse Golf Federatie) en over voldoende techniek beschikt. 

4. Kan ik op alle golfbanen terecht met mijn GVB?
Antwoord:
U bent op nagenoeg elke golfbaan in Nederland welkom!

5. Kan een ieder een examenaanvraag indienen bij de CLUB?
Antwoord:
De CLUB honoreert alleen aanvragen gedaan door eigen leden. Voor een zogenaamd "WIT GVB" dient men zich te wenden tot de daartoe door de NGF geautoriseerde instanties.

6. Waar doe ik het NGF examen?
Antwoord:
U krijgt, nadat u het examen heeft aangevraagd, de locatie aangewezen waar het examen wordt afgenomen. De CLUB heeft een eigen examen commissie die onafhankelijk werkt. De examens zullen in principe afgenomen worden op de locatie van het Golf Event Center in Lelystad.  

7. Wie nemen het examen af?
Antwoord:
Examinatoren van en door de examen commissie aangestelde markers van Golfstiching De CLUB.

8. PAS VERLOREN ?  Klik op het NGF logo     

NGF

9. Beëindigen lidmaatschap?

Antwoord:

U dient uw lidmaatschap voor 1 oktober op te zeggen, en deze schriftelijk in te dienen.