Regelvraag
Fout
Indien een speler een slag doet met een verkeerde bal die niet in een hindernis is, verliest hij de hole. Indien speler en tegenstander hun ballen verwisselen tijdens het spelen van een hole, verliest degene die het eerst een slag deed met een verkeerde bal die niet in een hindernis is, de hole.

IQ Kunstuitleen

Welkom op de site van Golfstichting de Club

Golfstichting "de Club" is lid van de NGF en is in het bijzonder opgericht voor niet club gebonden spelers, beter bekend als de "Vrije Golfer". Voor deze golfers verzorgt de Stichting de NGF pas en de registratie van de handicap. Uiteraard zijn ook club gebonden Golfers welke geïnteresseerd zijn in, en willen deelnemen aan de activiteiten van de Stichting van harte welkom.

Voor uitgebreide informatie kunt u verder lezen op onze site of contact opnemen.