Regelvraag
Fout
"Grond in bewerking" is elk deel van de baan dat in opdracht van de Commissie als zodanig is gemarkeerd, of door haar bevoegde vertegenwoordiger tot grond in bewerking is verklaard. Het omvat ook voor verwijdering opgehoopt materiaal en een door het baanpersoneel gemaakt gat, zelfs indien niet als zodanig gemarkeerd. Alle grond, al het gras en elke struik, boom of andere begroeiing binnen de grond in bewerking maakt deel uit van de grond in bewerking. De grens van grond in bewerking loopt loodrecht omlaag, maar niet omhoog. Palen en lijnen die grond in bewerking markeren, bevinden zich binnen een dergelijk stuk grond. De palen zijn obstakels. Een bal is in grond in bewerking wanneer hij erin ligt of enig deel van de bal de grond in bewerking raakt.

Advocatuur van Schaik

Welkom op de site van Golfstichting de Club

Golfstichting "de Club" is lid van de NGF en is in het bijzonder opgericht voor niet club gebonden spelers, beter bekend als de "Vrije Golfer". Voor deze golfers verzorgt de Stichting de NGF pas en de registratie van de handicap. Uiteraard zijn ook club gebonden Golfers welke geïnteresseerd zijn in, en willen deelnemen aan de activiteiten van de Stichting van harte welkom.

Voor uitgebreide informatie kunt u verder lezen op onze site of contact opnemen.