Regelvraag
Goed
ndien een bal in een waterhindernis ligt of daarin verloren is (of de bal in water ligt of niet), mag de speler met één strafslag: a. een bal spelen zo dicht mogelijk bij de plek waar de oorspronkelijke bal het laatst werd gespeeld (zie Regel 20-5); of b. een bal droppen achter de waterhindernis, waarbij hij het punt waar de oorspronkelijke bal het laatst de grens van de waterhindernis kruiste op een rechte lijn moet houden tussen de hole en de plek waar de bal wordt gedropt, zonder beperking van de afstand waarop de bal achter de waterhindernis mag worden gedropt; De bal mag worden opgenomen en schoongemaakt wanneer de speler handelt volgens deze Regel.

Handy Clean

Welkom op de site van Golfstichting de Club

Golfstichting "de Club" is lid van de NGF en is in het bijzonder opgericht voor niet club gebonden spelers, beter bekend als de "Vrije Golfer". Voor deze golfers verzorgt de Stichting de NGF pas en de registratie van de handicap. Uiteraard zijn ook club gebonden Golfers welke geïnteresseerd zijn in, en willen deelnemen aan de activiteiten van de Stichting van harte welkom.

Voor uitgebreide informatie kunt u verder lezen op onze site of contact opnemen.