Regelvraag
Fout
De speler had zijn tegenstander of medecompetitor moeten waarschuwen dat hij de bal wilde opnemen en had de ligplaats voor het opnemen moeten merken. Daarom één strafslag: De Regels bepalen: Behalve in een hindernis, mag een speler zonder straf een bal, die mogelijk van hem is, opnemen voor identificatie. Voordat hij de bal opneemt, moet hij: a. zijn voornemen hiertoe kenbaar maken aan zijn marker of medecompetitor of tegenstander en b. de ligplaats van de bal merken. Daarna mag hij de bal opnemen en identificeren mits de marker,medecompetitor of tegenstander het opnemen en terugplaatsen kunnen zien. Als hij (een deel van) deze procedure niet nakomt, dan krijgt hij één strafslag.

ProAssist

Welkom op de site van Golfstichting de Club

Golfstichting "de Club" is lid van de NGF en is in het bijzonder opgericht voor niet club gebonden spelers, beter bekend als de "Vrije Golfer". Voor deze golfers verzorgt de Stichting de NGF pas en de registratie van de handicap. Uiteraard zijn ook club gebonden Golfers welke geïnteresseerd zijn in, en willen deelnemen aan de activiteiten van de Stichting van harte welkom.

Voor uitgebreide informatie kunt u verder lezen op onze site of contact opnemen.