Regelvraag
Fout
De speler mag de bal niet buiten de green opnemen en heeft de bal daarom bewogen en hij krijgt 1 strafslag. Hij moet de bal terugplaatsen achter de merker. Buiten de green mag een bal worden schoongemaakt, wanneer hij is opgenomen, tenzij hij is opgenomen om vast te stellen of bal onbruikbaar is of voor identificatie of omdat hij spel helpt of hindert. Als de speler de bal bijvoorbeeld had willen identificeren of willen onderzoeken op onbruikbaarheid, dan had hij de bal WEL mogen oponemen en handelen volgens de voorgeschreven procedure.

Maes

Welkom op de site van Golfstichting de Club

Golfstichting "de Club" is lid van de NGF en is in het bijzonder opgericht voor niet club gebonden spelers, beter bekend als de "Vrije Golfer". Voor deze golfers verzorgt de Stichting de NGF pas en de registratie van de handicap. Uiteraard zijn ook club gebonden Golfers welke geïnteresseerd zijn in, en willen deelnemen aan de activiteiten van de Stichting van harte welkom.

Voor uitgebreide informatie kunt u verder lezen op onze site of contact opnemen.