Vragen en antwoorden

1. Wie kan geregistreerd worden door de CLUB?
Een ieder die een Ega Handicap heeft. Golfers die lid zijn van een club kunnen zich ook aansluiten bij de CLUB, zij worden "buitenleden" genoemd. Zij kunnen zich ook inschrijven voor de toernooien echter wordt hun "HCP" pas niet door de CLUB aangevraagd en geregistreerd. De registratie van de handicap geschiedt door de "Home Course".

2. Hoe vraag ik een registratie aan?
Via het aanvraag formulier op de registratie pagina.

3. Wat is het Ega Handicap 54 bewijs?
Is een bewijs dat u de basiskennis bezit over de "Rules of Golf" dat in 1986 ingesteld is door de NGF (Nederlandse Golf Federatie) en over voldoende techniek beschikt.

4. Kan ik op alle golfbanen terecht met mijn EgaHandicap 54 bewijs?
U bent op nagenoeg elke golfbaan in Nederland welkom!

5. Kan een ieder een theorie examenaanvraag indienen bij de CLUB?
Ja, iedereen kan het theorie examen aanvragen. 

6. Waar doe ik het NGF examen?
U krijgt, nadat u het examen heeft aangevraagd, de locatie aangewezen waar het examen wordt afgenomen. De CLUB heeft een eigen examen commissie die onafhankelijk werkt. De examens zullen in principe afgenomen worden op de locatie van het Golf Event Center in Lelystad.

7. Wie nemen het examen af?
Examinatoren van en door de examen commissie aangestelde examinatoren van Golfstichting De CLUB.

8. Pas verloren? Klik op het NGF logo

NGF

9. Beëindigen lidmaatschap?
U dient uw lidmaatschap voor 1 oktober op te zeggen, en deze schriftelijk of per e-mail in te dienen.

Zie ook de Algemene Voorwaarden.