Regelvraag
Goed
"Tijdelijk water" is iedere tijdelijke concentratie van water op de baan die zichtbaar is voordat of nadat de speler zijn stand inneemt en die niet in een waterhindernis ligt. Sneeuw en natuurijs, behalve rijp, zijn tijdelijk water of losse natuurlijke voorwerpen, naar keuze van de speler. Gefabriceerd ijs is een obstakel. Dauw en rijp zijn geen tijdelijk water. Een bal is in tijdelijk water wanneer hij erin ligt of enig deel van de bal het tijdelijk water raakt.

Custom Built Golf clubs Almere

Welkom op de site van Golfstichting de Club

Golfstichting "de Club" is lid van de NGF en is in het bijzonder opgericht voor niet club gebonden spelers, beter bekend als de "Vrije Golfer". Voor deze golfers verzorgt de Stichting de NGF pas en de registratie van de handicap. Uiteraard zijn ook club gebonden Golfers welke geïnteresseerd zijn in, en willen deelnemen aan de activiteiten van de Stichting van harte welkom.

Voor uitgebreide informatie kunt u verder lezen op onze site of contact opnemen.