Procura

 

Disclaimer

Ondanks de zorg welke door de CLUB aan de correcte invoer van de gegevens besteed wordt, kan de Club niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten, omissies of onvolkomenheden in de gegevens op deze site.

Een deel van de informatie wordt door derden ingevoerd en de Club is ook niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en/of actualiteit van deze door derden geplaatste informatie.

Alle informatie binnen de site van de CLUB valt onder het auteursrecht. Het is daarom niet toegestaan deze gegevens zonder toestemming geheel of ten dele over te nemen en op andere wijze te publiceren.

Bezoekers en/of gebruikers van de site van de CLUB kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door de op deze site aangeboden informatie.

De CLUB