Homepage GSdeClub/XS2Golf - GolfstichtingdeClub/XS2Golf

Golfstichting de Club / XS2Golf
Title
Ga naar de inhoud
                                                                                                                                    
NGF gaat Digitaal
In 2021 alleen nog digitale NGF-pas
De NGF-pas
Als lid van een golfclub ontvang je een NGF-pas met de naam van jouw club en jouw handicap. Dit is sinds 2019 een digitale pas die je vindt in de app GOLF.NL, of ook in de online omgeving van jouw golfclub. Ben je lid van twee clubs, dan zie je op de app twee NGF-pasjes. De digitale pas laat meteen na een qualifying ronde de nieuwe handicap zien.
            
·    Heb je de app GOLF.NL al geïnstalleerd op je telefoon, dan vind je de digitale NGF-pas in je profiel.
            
·     Heb je de app GOLF.NL nog niet op je telefoon, dan kun je deze hier of op de site van www.gsdeclub.nl downloaden.
            

De transitie van plastic naar digitaal
Een digitale pas heeft veel voordelen. Het grootste voordeel is duurzaamheid: de digitale pas is minder belastend voor het milieu.            
In 2020 kregen alle golfers nog automatisch een digitale pas én een fysieke plastic pas tenzij een speler of een club liet weten dat ze geen plastic pas wensten. Dat had tot gevolg dat al meer dan vijftig procent van de golfers geen plastic pas meer kreeg.
In 2021 krijgen alle golfers alleen nog automatisch een digitale NGF-pas en niet meer een plastic pas.
Wil je om bepaalde redenen toch een plastic pas aanvragen, stuur dan een email vόόr 15 december naar de club.
Golfclubs kunnen in hun clubsoftwaresysteem een plastic pas voor jou aanvragen in de periode van 15 december 2020 tot 15 januari 2021. Dan zul je in 2021 via je eigen club een plastic pas krijgen.
Maar bedenk eerst goed of je per se een plastic pas wilt hebben. Je hebt immers een digitale pas en die biedt jou en je club veel voordelen.
            
·   Een digitale pas is minder belastend voor het milieu en heb je altijd bij je in je telefoon.
            
·    Een digitale pas staat op je smartphone en is 'coronaproof'.
            
·     Met de digitale pas beschik je altijd over je actuele handicap, want na elke qualifying ronde  wordt de handicap op je digitale pas geactualiseerd.
            
·     In aanloop naar de invoering van  het Wereld Handicap Systeem (WHS) in  2021 toont je NGF-pas niet alleen jouw EGA-handicap maar ook je                         nieuwe WHS-handicap die je op dat moment zou hebben.
            
·     De digitale NGF-pas is bij meeste golfclubs in de online clubomgeving geïntegreerd.
            
·     De digitale NGF-pas kan niet stuk en je kunt de pas niet verliezen.
            
·      De digitale pas heeft een barcode en QR-code die gebruikt kunnen worden voor het kassasysteem, het registreren van een golfronde en andere                        toepassingen op golfclubs. Wil je weten wat de mogelijkheden zijn van de NGF-pas, informeer er dan naar bij jouw golfclub.
            
·      De digitale NGF-pas is ook geldig en wordt geaccepteerd in het buitenland. Het is dus niet nodig om voor een golfvakantie een fysieke pas aan te vragen          via je club. De digitale pas van iedere speler verschijnt zoals gezegd in de app GOLF.NL en is ook zichtbaar als je inlogt op www.gsdeclub.nl (leden/hcp            registratie). Er is geen internetverbinding nodig als je digitale pas in het buitenland op de app wil laten zien. Bij www.gsdeclub.nl is wel een                                internetverbinding nodig. Als je de app GOLF.NL niet hebt, kun je voor vertrek naar het buitenland een screenshot maken van je digitale pas en die                    foto tonen op de banen in het buitenland
            
                         
Het GSN-nummer en het NGF-nummer
Met ingang van 2021 zal op je digitale NGF-pas zowel je GSN-nummer als je NGF-nummer worden getoond. Ieder speler heeft één GSN-nummer.
Het GSN-nummer begint met “NL”. Daarnaast heeft iedere golfer per golfclub één NGF-nummer. Als je lid bent van één golfclub, dan heb je één NGF-nummer. Als je lid bent van twee clubs, dan heb je twee NGF-nummers.
Het NGF-nummer zou je kunnen beschouwen als je clubnummer en je GSN-nummer als je individuele nummer. Jouw handicap, scores en andere historistische data worden opgeslagen onder het GSN-nummer.
Na 2020 wordt dus zowel je NGF- als GSN-nummer getoond op je digitale pas. Verder zal na 2020 niet langer "EGA Handicapbewijs" op de pas komen te staan. Dat heeft te maken met de overstap van het EGA Handicap Systeem naar het Wereld Handicap Systeem.
            
Overstappen van club
Als je overstapt naar een andere club, dan behoud je je GSN-nummer maar krijg je bij je nieuwe club een nieuw NGF-nummer. Het GSN-nummer maakt het mogelijk dat je nieuwe club jouw handicap, scores en andere historistische data digitaal overneemt, na toestemming van jou.
            
Lid van twee clubs
Als je lid wordt van een tweede club, moet je zelf aangeven welke golfclub je homeclub wordt. Die informatie wordt opgeslagen onder je GSN-nummer. Je homeclub verzorgt jouw handicapregistratie.
            
De handicap van een andere speler opzoeken?
Golfers kunnen hun eigen handicap en de handicap van vrienden opzoeken via de app GOLF.NL In de app, die gekoppeld is aan de centrale NGF-database, vinden golfers een digitale versie van hun NGF-pas. Op de digitale NGF-pas staat altijd de actuele handicap van de golfer. Golfers kunnen daarnaast nog steeds hun eigen handicap opzoeken op de website van hun golfclub. Om een handicap van een andere golfer te zien moet er eerst een vriendschapsverzoek gedaan worden in de app. Wordt de uitnodiging geaccepteerd, dan kunnen bevriende golfers elkaars handicap raadplegen en de prestaties van elkaar volgen. Deze methode is in overeenstemming met de AVG-privacyregels.
            
NGF-kaartje verloren, gestolen of niet-werkende magneetstrip
Heb je nog altijd een plastic NGF-pas en ben je het pasje verloren of is de pas gestolen? Maak dan eerst de keuze of je opnieuw een plastic pas wilt hebben, je hebt immers ook een digitale NGF-pas. Heb je toch een nieuwe plastic NGF-pas nodig, dan dien je een duplicaatkaartje aan te vragen bij je eigen         golfclub en niet bij de NGF. Je ontvangt het duplicaatkaartje dan spoedig van je eigen golfclub.
            
Verhuizing of aanpassen NAW-gegevens
Ga je verhuizen? Geef de mutaties van jouw NAW-gegevens aan je golfclub door en het wordt automatisch aangepast in de centrale database van de NGF.
            
Geen clublidmaatschap meer
Als je het lidmaatschap van je golfclub beëindigt en niet meer lid bent bij een andere club, dan wordt je handicap 'bevroren'. Word je binnen één jaar opnieuw lid van een golfclub, dan pakt deze club je handicapregistratie weer op (de oude data worden onder je GSN-nummer bewaard in de centrale database van de NGF). Als je handicap langer dan één jaar verlopen is, dan moet je één qualifying kaart spelen om een handicap te verkrijgen.
            

             
                                                                                                                          
Uitleg World Handicap System (bron NGF)

Het World Handicap System: les 1
30 april 2020
Door de coronamaatregelen kon het handicapsymposium in maart niet doorgaan. Omdat we niet weten wat de rest van 2020 ons brengt, beginnen we nu vast met online lessen over de werking van het World Handicap System. Het WHS wordt in Nederland in 2021 ingevoerd. We brengen elke week een aantal facetten van het Wereld Handicap Systeem onder de aandacht. Lees verder....

Berekening World Handicap Systeem.Digitale NGF Handicappas lees verder.......
Wereld handicapsysteem lees verder........
NGF Handicap NL lees verder ..................
Nieuwe Regels per 1 januari 2023 lees verder ....
Toelichting Regelwijzigingen lees verder....
Aangepaste Regels Q Rondes Bij Herstart Golf 11 mei lees verder.....
Uitleg gebruik GolfApp lees verder....

Terug naar de inhoud