(Repost)Aanpassing HCP Systeem 2016

 

VERANDERINGEN HANDICAP SYSTEEM PER 1 JANUARI 2016

Iedere vier jaar worden de golfregels het handicap systeem herzien. In dit artikel brengen wij u op de hoogte van de wijzigingen rond het EGA (European Golf Association) Handicap Systeem dat in Nederland in gebruikt wordt.

De nieuwe periode gaat op 1 januari2016.                                                                                               

1. EGA Handicap voor iedereen van 54 tot een plus-handicap. Het EGA Handicap Systeem was bedoeld voor golfspelers met een handicap van 36 tot een plus-handicap. Een plus-handicap is een handicap onder de nul. Vanaf 1 januari 2016 krijgen de spelers met een handicap tussen de 54 en de 37 een officiële EGA Handicap. De term ‘Clubhandicap' vervalt hierbij, de term GVB was al vervallen in 2012. De spelers met een handicap tussen de 54 en de plus-handicap maken allemaal gebruik van het EGA Handicap Systeem dat geldt voor alle landen in Europa die verbonden zijn aan de EGA.De handicaplimiet voor wedstrijden, die nu vaak 36 is, wordt uitgebreid naar handicap 54. Hierdoor kunnen meer spelers aan wedstrijden meedoen, wat een mooie mogelijkheid is om meer te spelen en kaarten in te leveren, zodat je je handicap kunt verlagen. Zeker wanneer je net begonnen bent met golf kan dit na wat oefening snel gaan.

2. Geen onderscheid tussen handicaps. De benamingen ‘actief' en ‘inactief' verdwijnen. Voor de meerderheid van de wedstrijden zal dit betekenen dat iedereen aan wedstrijden mee kan doen ongeacht het aantal ingeleverde kaarten. Nu de benamingen ‘actief' en ‘inactief' zullen verdwijnen, zal ook het sterretje op de NGF-pas verdwijnen.

3. 9-holes Qualifying Score voor spelers met een handicap tussen de 4.5 en de 11.4. Alle golfers die een handicap hebben tussen de 4.5 en de 11.4 (categorie 2) mogen vanaf 1 januari 2016 9 holes Qualifying Scores inleveren. Deze verandering speelt in op de beperkte tijd die veel spelers vrij willen en kunnen maken voor golf. Het spelen van 9 holes is heel populair geworden en het is een mooie ontwikkeling dat ook de groep spelers met een handicap tussen de 4.5 en 11.4 deze mogelijkheid krijgt. Dit zal voor jou als golfer betekenen dat je wellicht vaker Qualifying Kaarten kunt inleveren, omdat 9 holes makkelijker in een druk leven in te passen is dan 18 holes. Daarnaast zullen de 9-holes wedstrijden ook toegankelijk worden voor de golfers met een handicap tussen de 4.5 en de 11.4.

4. Handicap behalen op korte Par-3 banen. Het wordt op termijn mogelijk om een EGA Handicap te behalen en te veranderen op Par-3 banen die voldoende lengte hebben (1.375 meter over 18 holes of 700 meter over 9 holes). De NGF streeft er naar dat dit voor aanvang van het wedstrijdseizoen 2016 mogelijk wordt.

5. Buitenlandse Qualifying Kaarten gebruiken voor handicapdoeleinden. Het was wellicht al bekend, maar we willen het graag nog een keer onder de aandacht brengen. Sinds 1 januari 2015 kun je met buitenlandse Qualifying Kaarten uit EGA-landen je handicap veranderen.