Regels Aangepast - GolfstichtingdeClub/XS2Golf

Golfstichting de Club / XS2Golf
Title
Ga naar de inhoud
Aangepaste regels voor qualifying ronden bij de herstart van golf
29 april 2020
Jeugd tot en met 18 jaar mag vanaf 29 april weer golfen en volwassenen mogen op 11 mei ook weer de baan in. Om het risico op besmetting met het coronavirus te verkleinen, gelden er strenge richtlijnen. Maar dankzij regelaanpassingen is het mogelijk dat er met inachtneming van alle richtlijnen toch op een veilige manier qualifying ronden gespeeld worden.

In verband met de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) en op verzoek van veel golforganisaties heeft de R&A voorbeelden gegeven voor maatregelen op het gebied van de golfregels. Het doel van deze communicatie is om de clubs en banen richtlijnen te geven voor qualifying ronden in een periode waarin er gevaar is dat mensen elkaar besmetten. De NGF heeft het R&A-document in overleg met de EGA aangepast en aangevuld voor de Nederlandse situatie.
De score bij strokeplay (Regel 3.3b)
In verband met zorgen over het uitwisselen van scorekaarten mogen commissies er tijdelijk voor kiezen om manieren voor het noteren van scores te accepteren die niet strikt overeenkomen met regel 3.3b. Bijvoorbeeld:
  • Spelers mogen hun eigen holescores op de scorekaart noteren (het is in dat geval dus niet noodzakelijk dat de marker dit doet).
  • Het is niet noodzakelijk dat een marker fysiek de scorekaart moet accorderen; een manier van verbaal of elektronisch accorderen voldoet.
  • Het is niet noodzakelijk om fysiek de scorekaart bij de commissie in te leveren mits de commissie de scores op een andere manier kan accepteren.
Vlaggenstokken
Om het risico op besmetting te minimaliseren moet voorkomen worden dat spelers vlaggenstokken aanraken. De Commissies mogen ervoor kiezen om tijdelijk het volgende beleid te hanteren:
  • Eisen dat de spelers te allen tijde de vlaggenstok in de hole laten staan. Het is aan de commissie om te beslissen of zij dit beleid wil vastleggen middels een gedragsregel of plaatselijke regel en of een straf wordt gegeven op basis van de gedragsregels of op basis van een overtreding van de plaatselijke regel.
  • Helemaal geen vlaggenstokken neerzetten in de holes en online de pinposities bekendmaken aan spelers.
Hole-afmetingen en uitholen
Er worden geen wijzigingen in de definitie van "hole" aangebracht. De EGA staat echter wel tijdelijk enkele aanpassingen van de hole toe die een veilige situatie garanderen (dat spelers de vlag en hole niet aanraken) maar waarbij toch qualifying condities gelden. Hierbij mag er een "insert" (inzetstuk) in de hole zitten, maar de bal moet volledig onder het oppervlak van de green tot stilstand kunnen komen. Dit betekent dat de diepte van de hole gereduceerd kan worden van 4 inch (10,16 cm) naar 2 inch (5,08 cm) met behulp van een inzetstuk.
Hieronder staan drie voorbeelden van oplossingen die voorkomen dat spelers de bal diep uit de hole moeten halen. Een verhoging kan in de cup worden geplaatst zodat de bal "hoog" blijft liggen. De bal kan zo gemakkelijker uit de hole worden gehaald.
Scores gemaakt met de hierboven afgebeelde aanpassingen accepteert de NGF tijdelijk voor handicapdoeleinden.
Een drastischer maatregel om te vermijden dat spelers de vlag of hole aanraken, kan zijn om de rand van de cup boven het maaiveld te laten uitsteken, zoals in de foto hieronder. Dit zou een oplossing kunnen zijn in de eerste fase dat er weer golf gespeeld mag worden. Maar als een dergelijke maatregel toegepast wordt, kan er volgens de EGA en NGF geen sprake zijn van qualifying condities.
Het is tijdelijk toegestaan om een inzetstuk in de cup te zetten en een hefmechanisme op de vlaggenstok te bevestigen, een constructie die het mogelijk maakt om de bal van afstand omhoog te halen (bekijk de video hieronder). Op die manier hoeft niemand met zijn handen in de buurt van de hole te komen. Scores gemaakt met deze hefboom-aanpassing accepteert de NGF tijdelijk voor handicapdoeleinden.
Bunkers
Om het risico op besmetting te minimaliseren moet voorkomen worden dat spelers harken aanraken. De commissie kan ervoor kiezen om harken uit de baan te verwijderen of kan verzoeken dat harken niet gebruikt worden. Bunkers worden in dat geval waarschijnlijk niet zo netjes achtergelaten als in de situatie dat er wel harken gebruikt worden. Wanneer dit van toepassing is mogen er geen wijzigingen aangebracht worden in de Golfregels en kan er gewoon sprake zijn van qualifying condities; het advies is dat spelers verzocht worden om de bunkers glad te strijken met hun voeten of een club.
Terug naar de inhoud