Corona Updates - GolfstichtingdeClub/XS2Golf

Golfstichting de Club / XS2Golf
Title
Ga naar de inhoud
17 november
Beste mensen,
Vanavond was er weer een persconferentie.
De gedeeltelijke lockdown wordt gehandhaafd, maar een aantal extra maatregelen die twee weken geleden van kracht werden, komen te vervallen per woensdag middernacht. We gaan terug naar de maatregelen van 13 oktober. Dat betekent voor golf het volgende.
Flights
De flights mogen vanaf donderdag 19 november weer bestaan uit maximaal 4 personen.
Zorg dat golfers rekening houden met de 1,5 meter afstand. Ook flights binnen wedstrijden kunnen uit maximaal 4 personen bestaan.
Groepslessen
De groepsgroottes mogen weer naar maximaal 4 personen exclusief pro.
De pro kan meerdere groepjes tegelijk lesgeven, maar de groepjes mogen niet mengen en moeten zichtbaar afgescheiden zijn.
Dat kan bijvoorbeeld door 1 mat vrij te laten op de driving range tussen de groepjes of 1 groep instructies te geven voor de driving range en de andere groep voor de putting green.
Er blijft een uitzondering gelden voor kinderen tot 18 jaar; zij mogen in grote groepen sporten.
Verplichting mondkapje
Per 1 december wordt het dragen van een mondkapje verplicht in openbare binnenruimtes.
Dit geldt dus voor onder andere het clubhuis en de shop.
De volgende regels blijven van kracht:
 • Horeca,     kleedkamers en douches blijven gesloten.
 • Publiek     verboden.
 • Wedstrijden     alleen binnen de club.
 • Golfshops     geopend tot maximaal 20.00 uur.
 • In     binnenruimtes geldt een maximum van 30 personen.
 • Afhalen     blijft mogelijk.
Morgen delen wij het aangepaste golfprotocol met u.
Mochten er vragen zijn, dan zijn wij bereikbaar.
Een fijne avond.
Hartelijke groet,
Lodewijk Klootwijk (NVG) en Jeroen Stevens (NGF)
19 oktober

Beste mensen,

Hierbij weer een update.
Aanpassing golfprotocol
De tekst bij kinderen en jeugd is aangepast naar het volgende: ‘Wanneer jeugd en kinderen samen sporten, dan hoeven zij niet opgedeeld te worden in groepjes van 4’.

Posters
De posters mondkapje verplicht, maximale groepsgrootte bij lessen is 4 personen, eten en drinken to go, golfshop geopend, kleedkamers gesloten zijn gemaakt
Clubhuis
In het clubhuis zijn de kleedkamers, douches en sportkantine dicht. Toiletten, golfshop en receptie zijn geopend. Sporters mogen gebruikmaken van het clubhuis als zij waar mogelijk in beweging zijn. Hierbij het dringende advies om een mondkapje te gebruiken. Staand of zittend mag er in de meeste gevallen geen gebruik gemaakt worden van het clubhuis, bijvoorbeeld om te schuilen voor de regen, natuurlijk wel voor het toilet. Bestuur of personeel kan wel gebruikmaken van het clubhuis voor vergaderingen of om te werken. Wanneer mogelijk is het advies: thuis werken en digitaal. Per ruimte geldt maximaal 30 personen en inachtneming van 1,5 meter.
Starttijden
Bij de eerste lockdown konden de sporters zonder reservering niet op de accommodatie komen. Deze verplichting geldt nu niet meer, echter het is van groot belang om geen groepsvorming te creëren. Wij adviseren dan ook om met starttijden te werken, zodat er geen wachtende golfers bij de receptie, rondom het clubhuis of bij de eerste hole te vinden zijn.
Groepsvorming
Alle verscherpte maatregelen zijn erop gericht om geen groepsvorming te creëren. Zorg ervoor dat die niet bij het clubhuis, rond de eerste hole of bij het afhalen in de horeca ontstaat. Als er een maaltijd is afgehaald, kan men niet het bestelde eten of drinken bij het afhaalpunt nuttigen, maar wel in de baan omdat daar geen groepsvorming ontstaat. Liever dus iets strengere regels rondom uw club of baan hanteren, zodat groepsvorming voorkomen wordt. Spreek ook golfers aan als zij op of rondom de club, bijvoorbeeld op de parkeerplaats, in groepen eten/drinken consumeren. Ook hier wordt op gehandhaafd en heeft mogelijk sluiting tot gevolg. Goed om dit vooraf te communiceren in bijvoorbeeld de nieuwsbrief/uw reserveringsbevestiging.
Hier treft u een voorbeeldmail aan die u naar uw leden kunt sturen.
Laten we er met z’n allen voor zorgen dat golf de veiligste sport van Nederland is!
Hartelijke groet,
Lodewijk Klootwijk (NVG) en Jeroen Stevens (NGF)
15 oktober

Beste mensen,
 
 
Hierbij weer een update.
 
Zoals we hebben aangegeven zijn clubwedstrijden toegestaan. We adviseren hier bescheiden mee om te gaan en geen grootste promotionele activiteiten hiervoor te starten op bijvoorbeeld social media. Wedstrijden hierbuiten zijn namelijk niet toegestaan.
 
 
Afhalen
 
De afgelopen dagen hebben we het afhalen bij horeca bij/op sportaccommodaties onder de aandacht gebracht bij VSG en VWS, en met succes. Gisteravond zijn de eerste noodverordeningen gepubliceerd. Hierin wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen horeca en horeca op/bij sportaccommodaties. Afhalen bij horeca is toegestaan. Als u afhalen wilt organiseren, adviseren wij dit te melden bij de gemeente. Afhalen omvat: ‘’verkoop, aflevering, verstrekking van eten, drinken of producten voor gebruik anders dan ter plaatse mits de eet- en drinkgelegenheid tussen 01.00 uur en 07.00 uur gesloten is, de exploitant maatregelen heeft getroffen waardoor de aanwezigen in en bij de toegang tot de eet- en drinkgelegenheid te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden en de duur van hun verblijf in de inrichting zoveel mogelijk wordt beperkt".
 
Golfprotocol
 
Klik hier voor het artikel ‘FAQ: Veelgestelde vragen over corona en golf’, waarin u het vernieuwde golfprotocol vindt.
 
In het protocol staat vermeld, conform de noodverordeningen, dat officiële wedstrijden niet zijn toegestaan. De redenering hierbij is dat verschillende groepen niet in groepsvorm met elkaar in contact moeten worden gebracht. In overleg met het ministerie van VWS hebben we besproken hoe dit toe te passen op golf. We spelen in maximaal 4-ballen en met grote ruimte tussen de flights. Als groepsvorming voor en na een golfactiviteit als een dames- of herendag voorkomen kan worden en de uitslag online wordt gedeeld, dan is dit naar onze mening goed en verantwoord te organiseren. VWS deelt deze mening.
 
 
Onderzoek
 
Corona heeft een sterk effect op de golfbranche in 2020 en ook op de verwachtingen voor 2021. Graag vernemen wij van u wat de effecten zijn geweest op uw omzet en resultaat, zodat we dit kunnen meenemen in de komende cao-onderhandelingen. Ook dienen deze cijfers om de golfbranche mee te kunnen nemen in het nationale onderzoek dat het Mulier instituut in opdracht van het ministerie van VWS uitvoert.
 
Klik hier voor de korte enquete
 
 
Clubhuis
 
We hebben toch nog veel vragen binnengekregen over de (on)mogelijkheden in het clubhuis. Hierbij alles op een rij:
 
   
 • Kleedkamers zijn gesloten.
 •  
 • Douches zijn gesloten.
 •  
 • Horeca is gesloten met uitzondering van afhalen. Zorg      dat er geen groepsvorming bij afhalen ontstaat.
 •  
 • Toiletten geopend.
 •  
 • Golfshop geopend tot 20.00 uur.
 •  
 • Vergaderingen/werken in het clubhuis is toegestaan,      maximaal 30 personen met inachtneming van de regels (1,5 meter, vaste      zitplaats, voldoende ventilatie). We adviseren dit alleen in noodzakelijke      gevallen te doen.
 
Zorg voor eenrichtingsverkeer en meld een dringend advies voor het dragen van een mondkapje. Dit wordt binnenkort verplicht.
 
 
Hartelijke groet,
 
Lodewijk Klootwijk (NVG) en Jeroen Stevens (NGF)
14 oktober

Beste mensen,
 
 
Vanmorgen hebben we een goed overleg gehad met NOC*NSF en VWS om de onduidelijke zaken te bespreken. Wij beloofden u in de update van gisteren om op een paar punten terug te komen.
 
   
 1. Wedstrijden
       
  Wedstrijden tussen clubs zijn niet toegestaan. Onderlinge wedstrijden, zoals de dames- en herendag, kunnen wel doorgang vinden ongeacht de leeftijd, mits geen groepsvorming vooraf en achteraf. Hiermee heeft de golf eerder dit jaar goede ervaringen opgedaan. Buiten op het gehele terrein is het maximum aantal personen 250, dit aantal personen moet dus opgesplitst worden in groepen van maximaal 4 personen.
       Om het risico zo laag mogelijk te houden, adviseren wij geen shotguns te organiseren of in elk geval het aantal deelnemers te      minimaliseren. Wilt u dit wel organiseren? Stel dan een coördinator aan die ervoor zorgt dat er geen groepsvorming ontstaat.
 2.  
 3. Lessen/trainingen/clinics
       Lessen, trainingen, clinics en andere vormen voor 18 jaar en ouder mogen plaatsvinden, in groepjes van maximaal 4 personen exclusief de pro. Hoe werkt dat? Bijvoorbeeld: een les kan uit meerdere groepjes van 4 bestaan. Voorwaarde is dat er ruimte is tussen de groepjes en het niet als één groep wordt gezien. Dus als de les op de driving range is met 8 personen, dan deelt u dit als volgt in: 4 matten, 1 mat vrij, volgende 4 personen. Een andere voorwaarde is dat de groepjes van 4 niet mengen. Dit om te voorkomen dat een besmet persoon de hele groep infecteert.
 4.  
 5. Jeugd tot 18 jaar
       Voor kinderen tot 18 jaar gelden geen restricties. Sporten in teamverband  en wedstrijden onderling met teams van eigen club zijn toegestaan. Nogmaals, competitie kan geen doorgang vinden.
 6.  
 7. Afhaal in horeca
       
  Gister berichtten wij u dat afhaal weer is toegestaan. Dat ligt genuanceerder blijkt vandaag. Hiervoor heeft u toestemming van uw gemeente nodig. Voor reguliere horeca is het toegestaan. Helaas is de lopende discussie over horeca op golf open/dicht hiermee nog steeds gaande. Wij proberen via de lobby hier verandering in aan te brengen. Wij houden u op de hoogte. Het advies voor nu: ga met uw gemeente in gesprek.
 
Bovenstaande is samengesteld aan de hand van de stukken die de Rijksoverheid heeft gepubliceerd en gesprekken met NOC*NCF en het ministerie van VWS. We zijn nog in afwachting van de noodverordening waarop gehandhaafd gaat worden.
 
Hartelijke groet,
 
Lodewijk Klootwijk (NVG) en Jeroen Stevens (NGF)
13 oktober

Beste mensen,
Na alle speculaties van de afgelopen dagen werden vanavond tijdens de persconferentie de nieuwe maatregelen aangekondigd met ook de nodige consequenties voor de golfsport. U leest ze in dit bericht. De maatregelen gaan morgenavond 14 oktober om 22.00 uur in.
Golf
Golfen mag op 1,5 meter afstand. We adviseren u het volgende:
 • Werk met starttijden, zodat er doorstroom plaatsvindt     en geen groepsvorming is.
 • Houd toezicht op de 1,5 meter, stel een     corona-coördinator aan.
Let op, dit is een advies en geen verplichting.
Horeca
De horeca moet helaas sluiten, er zijn hierop geen uitzonderingen.
Afhalen is wel toegestaan. Zorg dat er geen groepsvorming ontstaat bij het afhalen.
Clubhuis
Het clubhuis, de golfshop en de toiletten mogen geopend blijven, de volgende restricties gelden:
 • Douches zijn gesloten.
 • Kleedkamers zijn gesloten.
 • Het dragen van een mondkapje wordt verplicht. De     exacte datum voor deze verplichting volgt. Voor nu blijft het een dringend     advies tot de exacte datum van verplichting bekend is.
 • Golfshop mag geopend blijven tot 20.00 uur.
Zorg te allen tijde voor 1,5 meter afstand en eenrichtingsverkeer.
Jeugd- en Najaarscompetitie
Zowel de Jeugd- als Najaarscompetitie gaan niet door. Deze worden ook niet verplaatst naar een nieuwe datum in 2020.
Wedstrijden
Het is nog onbekend of wedstrijden 18+ zijn toegestaan. We komen hier zo snel mogelijk op terug.
Voor kinderen tot 18 jaar zijn wedstrijden onderling toegestaan binnen de eigen club.
Training (ovb)
Voor de training verwachten wij een maximale groepsgrootte van 4 personen.
Onduidelijk is nog of dit inclusief of exclusief pro is. Daarover zo snel mogelijk duidelijkheid.
Binnenruimte
In binnenruimtes waar u kunt zitten, geldt een maximaal aantal van 30 personen.
We adviseren u alleen bij hoge uitzondering een vergadering/bijeenkomst te organiseren.
Thuiswerken
Het advies is om thuis te werken, tenzij dit niet anders kan. Heeft u collega’s/vrijwilligers die het werk vanuit huis kunnen doen, neem contact met ze op om dit af te stemmen.
Hartelijke groet,
Lodewijk Klootwijk (NVG) en Jeroen Stevens (NGF)
9 oktober
Beste mensen,
 
 
Het aantal besmettingen blijft toenemen. Maandag komt het OMT weer met adviezen aan het kabinet, waarna een dag later de persconferentie volgt waarin eventuele versoepelingen/aanscherpingen worden bekendgemaakt. De cijfers laten ons zien dat het er niet goed voor staat.
 
 
Diverse horecalocaties op golfbanen, die vorige week nog toestemming hadden om open te blijven, hebben de afgelopen dagen op last van de gemeente alsnog de deuren moeten sluiten.
 
 
Verzoek aan Veiligheidsregio’s
 
Gisterochtend is er een verzoek bij de veiligheidsregio’s ingediend om tot een oplossing te komen voor de onwerkbare situatie met de horeca op golfbanen en overige sportaccommodaties. Uit het veiligheidsberaad eerder deze week maakten wij op dat onze zaak in dit orgaan niet hoog op de agenda staat. Om meer gewicht in de schaal te leggen, hebben we de samenwerking gezocht met meer partijen buiten de golfsport. Het is gelukt om MKB Nederland, Koninklijke Horeca Nederland, platform ondernemende sportaanbieders en KNLTB als medeondertekenaar van het verzoek te krijgen. Nu is het wachten op reacties. Als die uitblijven, zetten we uiteraard de volgende stap. Hierbij kijken we ook naar de ontwikkelingen rond het virus. Hier leest u de brief: https://www.ngf.nl/-/media/pdfs/corona/brief-veiligheidsregios-7-10-2020.pdf?rev=209326393
 
 
Take-away
 
Wilt u take-way verzorgen op uw locatie? Hiervoor heeft u ook toestemming nodig van uw gemeente. We zien ook wat dit betreft dat gemeentes hier verschillend mee omgaan.
 
 
TASO
Ook als de aanvraag van een vereniging nog niet helemaal compleet is, moet u de aanvraag voor TASO (zo ver mogelijk ingevuld) wel uiterlijk 11 oktober indienen. Van DUS-I krijgt u nog twee weken gelegenheid om de aanvraag compleet te maken.
 
 
De maatregelen rondom de coronacrisis hebben in veel sectoren impact, waaronder de amateursport. Om die reden is er een tijdelijke subsidieregeling waar sportclubs gebruik van kunnen maken. Op de website van DUS-I is hiervoor het loket voor de Tegemoetkoming Amateursportorganisaties COVID-19 (TASO) nog tot 11 oktober geopend. Via deze regeling kunnen verenigingen die eerder niet in aanmerking kwamen voor de TOGS-regeling of de TVL een subsidie van maximaal 2 x € 3.500 aanvragen.
 
Bovendien kunnen ook verenigingen met een sportaccommodatie in eigendom en doorlopende lasten van ten minste € 8.000 (per 3 maanden, na aftrek van een ontvangen tegemoetkoming of subsidie op grond van de TOGS of de TVL) een subsidie aanvragen van maximaal 2 x € 6.000. De exacte voorwaarden van deze regeling staan op de website DUS-I. Er is in totaal € 44,5 miljoen beschikbaar voor deze regeling.
 
 
Definitieve vaststelling NOW-1: hoe dit aan te pakken?
 
Bedrijven die een voorschot voor de NOW-1 hebben ontvangen, kunnen vanaf 7 oktober 2020 een verzoek indienen om hun subsidie definitief vast te laten stellen. Bij de eindafrekening van de NOW-1 wordt rekening gehouden met de grote verscheidenheid aan de bedrijven die de NOW aanvragen. Lees hier meer.
 
 
Rondes in 2020
 
Het zal u zelf ook zijn opgevallen dat ondanks de tijdelijke sluiting de banen nog goed bezet zijn geweest dit seizoen. Samen met Intogolf kunnen we sinds kort rondes geaggregeerd per maand meten. Interessant is te zien hoe de verdeling van de losse rondes is. Hieronder is te zien dat met name leden veel meer hebben gespeeld dan de afgelopen jaren. Greenfee laat een kleine stijging zien en een flinke daling van de strippen. Het totaalaantal rondes komt in de buurt van 2019.
 
 
 
 
 
 
Hartelijke groet,
 
Lodewijk Klootwijk (NVG) en Jeroen Stevens (NGF)
 
6 oktober
Beste mensen,
 
 
Inmiddels is 64% van de horeca in golfland geopend. Afgelopen dagen kregen wij continu berichten van clubs/banen, die meldden dat de horeca (toch) geopend mag zijn. Naar verwachting komt er geen nieuwe noodverordening de komende twee weken en zal het landelijk advies niet worden aangepast voor de (commerciële en paracommerciële) horeca op sportaccommodaties. Het blijft dus een ‘strijd’ met uw gemeente, indien u nog gesloten bent. Wij zien in discussies dat het goed werkt om terug te gaan naar de “geest” van de maatregel: voorkomen van groepsvorming. Golfbanen blijken in staat te zijn om gemeenten ervan te overtuigen dat dit op een golfbaan niet gebeurt, omdat spelers per flight binnenkomen en een eigen tafel krijgen toegewezen.
 
 
Najaarscompetitie en Jeugdcompetitie
 
Sinds afgelopen vrijdag heeft een aantal van de deelnemende clubs/teams aan deze competitie zich teruggetrokken in verband met het toenemende aantal besmettingen. Vanzelfsprekend respecteren wij deze beslissing en begrijpen wij de zorgen. Echter, golf was en is nog steeds een veilige sport en wordt grotendeels zeer regionaal georganiseerd en - niet onbelangrijk - door onze regering ook toegestaan. Sporten en bewegen wordt zelfs aangemoedigd.
 
 
Door het terugtrekken van een zeventigtal teams (er blijft nog voldoende over) is een competitieschema ontstaan met vele ‘gaten’. Daarom is gisteravond besloten om de eerste speelronde te annuleren. Dit houdt in dat de geplande wedstrijden op woensdag 7 oktober en de wedstrijden op zondag 11 oktober niet doorgaan. De komende dagen zal een nieuwe indeling worden gemaakt, met als uitgangspunt dat de geplande ontvangstdagen vanaf speelweek 2 zo minimaal als mogelijk veranderen en dat de reisafstanden niet significant groter worden. Indien mogelijk worden de wedstrijden die gepland stonden op woensdag 7 oktober en zondag 11 oktober ingedeeld na de laatst geplande speeldag in het huidige schema.
 
 
Dringend advies tot dragen mondkapje
 
Afgelopen vrijdag is er een definitief advies van de overheid gecommuniceerd: draag in openbare gebouwen een mondkapje. Dit advies geldt voor alle mensen vanaf 13 jaar. Dit betreft bijvoorbeeld voor golf het clubhuis, de golfshop en de horeca. Als uw gast aan tafel zit, mag het mondkapje af. Communiceer dit dringende advies ook naar uw leden, zodat zij een mondkapje kunnen meenemen. Bij de sportbeoefening hoeft het mondkapje niet te worden gedragen.  
 
 
Wij adviseren u in bovenstaande genoemde ruimtes ook zelf een mondkapje te dragen.
 
 
2e peiling Mulier Instituut – effectiviteit noodmaatregelen voor verenigingen
 
In opdracht van het ministerie van VWS en in afstemming met de VSG en NOC*NSF houdt Mulier nu voor de tweede maal een peiling onder verenigingen naar de gevolgen van de coronacrisis. Deze peiling helpt om te zien in hoeverre de compenserende maatregelen voor de sport en het algemene noodpakket volstaan en welke eventuele aanvullende maatregelen nodig zijn. De resultaten van dit onderzoek worden door VWS betrokken bij de voorbereiding van de begrotingsbehandeling Sport in de Tweede Kamer.  Het is daarom van belang dat zoveel mogelijk verenigingen de vragenlijst invullen. De invultijd bedraagt zo’n 20 minuten en verenigingen hebben tot 14 oktober de tijd om de vragenlijst in te vullen (max. 1 per vereniging).
 
 
De cijfers van de commerciële golfbanen worden met een eigen enquête verzameld en via de POS verwerkt door Mulier. Later deze week zult u de enquête ontvangen.
 
 
Financiële steunmaatregelen
 
De nieuwe beperkingen die vorige week zijn opgelegd aan de sport versterken op veel plekken de behoefte aan financiële steun. Hierbij is het voor organisaties van belang om eerst te kijken of ze in aanmerking kunnen komen voor de generieke steunmaatregelen zoals de NOW, de TVL en de TOZO. Voor amateursportorganisaties is er daarnaast nog de mogelijkheid om steun aan te vragen via de TASO. Ook kan de verhuurder van sportaccommodaties compensatie krijgen door drie maanden huur kwijt te schelden via de TVS. Van de TASO kan nog tot 11 oktober gebruik worden gemaakt.
 
 
 
 
Hartelijke groet,
 
Lodewijk Klootwijk (NVG) en Jeroen Stevens (NGF)
2 oktober
Beste mensen,
Hartelijk dank voor al uw reacties gisteren op de update. Op basis van 80 reacties: 60% van de golfbanen/-clubs heeft de horeca open, waarvan het grootste percentage met toestemming van de gemeente. De rest is in afwachting van een reactie. Hierbij lijkt de beslissing willekeurig genomen te worden. De ene keer is een zelfstandige horecavergunning genoeg, de andere keer is ook een bestemming horeca van het gebouw nodig en soms is openbare openstelling afdoende. Het woord “restaurant” doet het in ieder geval goed.
We hebben de afgelopen 24 uur diverse gesprekken gevoerd en onze verwachting is dat er op korte termijn duidelijkheid komt. Naar verwachting wordt de noodverordening vandaag niet meer aangepast als deze al wordt aangepast. Wel verwachten wij dat veiligheidsregio’s in gesprek gaan met hun gemeentes die uiteindelijk de uitzondering op de noodverordening mogen bepalen.
Vanmiddag zullen de gemeentes op tijd sluiten, probeer daarom in de ochtend/begin van de middag nog het gesprek aan te gaan, aangezien veel banen formele toestemming hebben gekregen. U kunt de volgende beargumentatie gebruiken:
 • U exploiteert horeca die geopend is voor zowel golfers     als niet-golfers.
 • Golf wordt gespeeld in een flight van maximaal 4     personen, niet in grote groepen. 4 personen is ook de max. aan een tafel     in de horeca.
 • In juni werd er ook onderscheid gemaakt in commercieel     versus paracommercieel, waardoor golf open mocht en dat is goed gegaan. We     hebben dus een succesvolle voorbeeldcase.
Het doel van de overheid is om groepsvorming te beperken; aantonen dat u met flights op tijd werkt voor maximaal 4 personen en dat uw horeca zich perfect aan de horecaregels kan houden, werkt.
Golfprotocol
Het golfprotocol is vernieuwd, dit vindt u hier.
Poster advies mondkapje
Er is een landelijk advies voor het dragen van een mondkapje in binnenruimtes. Een poster met communicatie daarover downloadt u hier.
Uiterlijk vanmiddag 18.00 uur wordt er meer over bekendgemaakt.
Take away
Heeft u geen toestemming gekregen om open te blijven met uw horeca? Take away kan naar verwachting wel plaatsvinden, omdat dit niet onder groepsvorming valt.
We verwachten dat u hiervoor toestemming van de gemeente krijgt, ook al heeft de gemeente aangegeven dat uw horeca moet sluiten.
Wat mag nog wel in uw clubhuis als u gesloten bent met de horeca?
 • kleedkamers en douches
 • golfshop
 • wedstrijdsecretariaat
 • bestuurskamer
 • operationeel commissieoverleg
 • trainingen en cursussen
 • verenigingsrechtzaken
 • uitrustplek voor topsporters die eigen lunch gebruiken     tussen de training door
Bedenk zelf wat u noodzakelijk acht, wellicht zijn er zaken die u vooruit kunt schuiven. Wek niet de indruk van en voorkom drukte en groepsvorming.
Let op, het advies mondkapje dragen is hier van toepassing.
We blijven u updaten. Sommige zaken blijven vooralsnog helaas onduidelijk.
Dit blijft onze continue aandacht houden! We informeren u met meer duidelijkheid zodra we die hebben.
Graag blijven wij op de hoogte van een eventuele wijziging in uw situatie (opening dan wel sluiting).
Hartelijke groet,
Lodewijk Klootwijk (NVG) en Jeroen Stevens (NGF)
1 oktober

Beste mensen,
Dank voor de diverse reacties die we van u hebben ontvangen, gisteren uit het land. In de diverse regio’s worden er verschillende keuzes gemaakt, zelfs binnen één regio. Een tiental horecabedrijven heeft toestemming gekregen om open te blijven, ook nadat de noodverordening bekend is geworden. Als u nog niet in gesprek bent geweest met uw gemeente, adviseren wij u dit spoedig te doen. Ook gezien het effect in andere regio’s. Met de name de positionering als “openbaar toegankelijk restaurant” lijkt te werken.
Sommige banen hebben ook toestemming gekregen van hun veiligheidsregio.
Wij zouden graag van u vernemen of u open of dicht bent en als u open bent of dit met toestemming is. Wij gaan discreet om met de gegevens.
Nogmaals, de noodverordening is leidend. Indien deze bij u definitief is, heeft u zich hieraan te houden en kan er handhaving plaatsvinden. U kunt dan alleen nog opengaan met toestemming van uw gemeente of veiligheidsregio. Zoals wij hierboven aangeven, zijn er dus mogelijkheden om met uw gemeente in gesprek te gaan en toestemming te krijgen.
Gisteren kondigden wij aan dat we verzoeken hebben uitstaan bij de voorzitter van de veiligheidsregio’s Hubert Bruls en minister Grapperhaus in een poging dezelfde rechten te krijgen voor onze horeca als voor horeca die zich niet op een sportaccommodatie bevindt. De eerste reactie vanuit het ministerie van Justitie is dat we kunnen praten over differentiëren in horeca per 20 oktober, wat mogelijk goed kan uitpakken voor het gros van de horeca op golfbanen. Uiteraard hebben we daar op dit moment niks aan. Vanuit de veiligheidsregio’s hebben we nog geen antwoorden op onze vragen gekregen en we zetten onze lobby hier vandaag vol door.
 
Clubgebouw
De clubgebouwen mogen geopend blijven, ook de kleedkamers, golfshops en toiletten. Voor bezoekers aan golfshops geldt het dringende advies om een mondkapje te dragen. Dit is gisteren een landelijk advies geworden (maandag was dit alleen een advies voor drie veiligheidsregio’s). Het precieze advies en de definities van publieke binnenruimte worden uiterlijk morgen 2 oktober om 18.00 uur bekendgemaakt.
Spoedwet digitale ALV
De Spoedwet digitale ALV is verlengd tot 1 december 2020.  
Najaarscompetitie en Jeugdcompetitie
De Najaarscompetitie en Jeugdcompetitie gaan vooralsnog door. De indeling vindt u hier. Een definitief besluit hierover nemen wij maandag a.s.
Hartelijke groet,
Lodewijk Klootwijk (NVG) en Jeroen Stevens (NGF)
30 september

Beste mensen,
Gisteren was het een spannende dag vol onduidelijkheden en vandaag is bepaald niet minder spannend.
Vele noodverordeningen zijn inmiddels gepubliceerd en daarin staat helaas dat eet- en drinkgelegenheden van sportaccommodaties dicht moeten.
Zoals we gisteren in de update ook hebben aangegeven, werd er in de zomer onderscheid gemaakt tussen de opening van commerciële en paracommerciële horeca (horeca gerund door een stichting of vereniging zonder winstoogmerk) na de intelligente lockdown. Moet uw horeca nu sluiten of zijn er mogelijkheden om geopend te blijven?
De noodverordening is leidend. Indien deze bij u definitief is, heeft u zich hieraan te houden en kan er handhaving plaatsvinden.
Als er geen onderscheid wordt gemaakt in type horeca, dan is het op dit moment niet mogelijk om geopend te blijven. Twijfelt u? U kunt ons altijd vragen om met u mee te lezen.
Als golfbranche zijn wij ervan overtuigd dat wij verantwoord leden en gasten kunnen ontvangen in onze clubhuizen en horeca. De afgelopen maanden zijn we daar goed op ingesteld geraakt. Wij zien en weten ook dat onze horeca een andere dynamiek heeft dan die van voetbal- of hockeykantines met meerdere teams tegelijk binnen. Wij willen daarom ook alle mogelijkheden aanpakken om door te kunnen gaan met een verantwoorde en veilige horecaexploitatie. We zien hier mogelijkheden voor. Dit lichten wij hieronder toe.
De Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) heeft gisteren bijgaande brief gestuurd naar alle gemeenten. We zien dat deze brief veelal doorgezet is naar sportaccommodaties met horeca. Daarin staat een uitnodiging om in gesprek te gaan met de gemeente over mogelijke openstelling van de horeca bij sportaccommodaties: “Hierop zijn mogelijk lokaal uitzonderingen denkbaar, wanneer de exploitant bijvoorbeeld een aparte horecavergunning heeft om een “gewoon” restaurant te drijven.” We raden elke golfbaan aan, die aan deze voorwaarden voldoet, dit gesprek aan te gaan. We vernemen nu al dat diverse gemeenten instemmen met het openblijven van de horeca. Zie in bijlage de complete brief.
Daarnaast hebben wij lijntjes uitstaan naar de voorzitter van de veiligheidsregio’s Hubert Bruls en minister Grapperhaus in een poging dezelfde rechten te krijgen voor onze horeca als voor horeca die zich niet op een sportaccommodatie bevindt.  
Als laatste onderzoeken wij ook of op juridische gronden opening van eet- en drinkgelegenheden op golfbanen kan worden afgedwongen.
Zodra wij nieuws of uitsluitsel hebben over de bovenstaande acties die wij gezamenlijk ondernemen, melden we ons bij u.
Wij realiseren ons dat makkelijk anders is en we hadden graag, net als bij de heropening per 1 juni, willen melden dat iedereen kan openblijven. Dat is nu helaas niet mogelijk, maar we hopen snel ander nieuws te kunnen brengen.
Ten slotte vernemen wij graag eventuele reacties van uw gemeente.
Hartelijke groet,
Lodewijk Klootwijk (NVG) en Jeroen Stevens (NGF)
29 september

Beste mensen,
Gisteravond om 19.00 uur was er weer een persconferentie waarbij extra landelijke maatregelen werden aangekondigd. De besmettingen nemen de afgelopen dagen flink toe.
Deze extra maatregelen gaan vanaf vandaag 29 september 18.00 uur in en gelden voor de komende drie weken.
Horeca
Helaas is er na gisteravond nog wel wat onduidelijkheid omtrent het wel of niet sluiten van horeca op golfbanen. In de zomer werd er een onderscheid gemaakt tussen de opening van commerciële en paracommerciële horeca (horeca gerund door een stichting of vereniging zonder winstoogmerk) na de intelligente lockdown.
Gisteravond is er door de overheid een onderscheid gemaakt tussen horeca en sportkantines. Sportkantines moeten de komende drie weken sluiten met ingang vanavond 18.00 uur. Horeca mag geopend blijven, hier zijn enkel extra maatregelen voor aangekondigd:
 • Tot 21.00 uur inloop, om 22.00 uur is de zaak gesloten.
 • Maximaal 30 personen binnen per binnenruimte.
 • Buiten op het terras geldt een maximum van 40 personen.
 • Maximaal 4 personen boven de 13 jaar aan een tafel,     tenzij het een huishouden betreft.
De overige regels, zoals het faciliteren van registratie, de 1,5-meterrichtlijn en de gezondheidscheck, blijven staan.
Daarnaast volgde gisteravond een aanvullende publicatie waarin werd gemeld dat horeca bij commerciële sportaanbieders (waar in mei bijvoorbeeld de fitnesscentra onder vielen) ook moet worden gesloten.
Deze Q&A vindt u hieronder.
Q: Gelden de maatregelen voor sportkantines ook voor de horeca bij commerciële sportaanbieders?
A: Ja. Het doel van de maatregel is om groepsvorming na het sporten te voorkomen. Daarom sluit ook de horeca bij commerciële sportaanbieders. Dit geldt voor alle horeca die op of in een sportgelegenheid ligt.
Valt een officiële horecagelegenheid met horecavergunning op een sportaccommodatie onder de categorie sportkantine? Eerder dit jaar kwam de overheid nog tot de conclusie dat het antwoord daarop ‘nee’ is.
Eén punt is helaas onduidelijk en leidt tot interpretatieverschil. En dat is de laatste zin in het antwoord uit bovenstaande Q&A: ‘Dit geldt voor alle horeca die op of in een sportgelegenheid ligt’. Wij hebben vanochtend al diverse contacten benaderd, maar krijgen hier nog geen duidelijk antwoord dat commerciële horeca gesloten moet worden bij golfclubs/-banen.
Zolang we geen duidelijke ‘nee’ hierop krijgen, is er ruimte voor discussie. We begrijpen dat dit voor u veel onduidelijkheden met zich meebrengt, maar we adviseren u om totdat die verduidelijking van deze regel er is, geopend te blijven. Dit adviseren wij alleen aan commerciële horeca die 1 juni 2020 weer mochten openen na de intelligente lockdown. Waarbij u bij een controle deze beargumentatie kunt gebruiken.
Zodra wij meer weten, informeren we u zo snel mogelijk.
Clubgebouw en golfshop
Het clubgebouw mag geopend blijven, dit geldt ook voor de kleedkamers en de golfshop.

In de veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond en Haaglanden geldt een advies voor het dragen van een mondkapje bij een bezoek aan de golfwinkel.
De golfshop mag bezoekers zonder mondkapje weigeren. Let op, dit is een advies en geen verplichting.
Wedstrijden
De golfsport kan gewoon doorgang vinden voor losse golfrondes en groepen. Hier is geen limiet aan het maximum aantal personen, de sport is uitgezonderd van de regel van maximaal 40 personen buiten.
We komen later deze week terug met specifieke informatie over de NGF Jeugd- en Najaarscompetitie.
Thuiswerken
Medewerkers/vrijwilligers die het werk niet op de locatie hoeven uit te oefenen, werken thuis.
Bespreek dit met uw medewerkers/vrijwilligers.  
We houden u op de hoogte.
Heeft u vragen, wij zijn bereikbaar.
Hartelijke groet,
Lodewijk Klootwijk (NVG) en Jeroen Stevens (NGF)
25 september

Aanvullend op onderstaande: er is een nieuwe regio toegevoegd, te weten Zuid-Holland-Zuid. De maatregelen gaan hier aankomende zondag 18.00 uur in.

Beste mensen,
 
 
Vandaag een week geleden zijn er maatregelen aangekondigd voor zes specifieke regio’s (Amsterdam Amstelland, Rotterdam Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland, Hollands Midden). De maatregelen zijn afgelopen zondag 20 september 18.00 uur ingegaan. Vanaf zondag 27 september 18.00 uur komen daar de volgende regio’s bij: Brabant-Noord, Brabant Zuidoost, Flevoland, Gelderland-Zuid, Gooi en Vechtstreek, Groningen en Zaanstreek-Waterland.
 
 
Het betreft de volgende maatregelen:
 
 
   
 • Gelegenheden met een horecavergunning en sportkantines      sluiten om 00:00 uur. De muziek moet uit en om 01:00 uur moeten alle      golfers/gasten de locatie hebben verlaten. De regels gelden voor binnen en      buiten.
 •  
 • Er is een verbod om deel uit te maken van gezelschappen      met meer dan 50 personen. Dit geldt voor bijvoorbeeld feesten, borrels en      uitjes voor groepen van deze grootte en voor binnen én buiten.
 •  
 • Voor het organiseren van een sportactiviteit/evenement      boven de 50 personen geldt een meldplicht bij de gemeente. Voorbeeld: voor      het organiseren van een wedstrijd boven de 50 personen geldt dus een      meldplicht. De meldplicht geldt ook voor binnen en buiten.
 
 
Verdere maatregelen zijn per regio anders. De aanvullende maatregelen voor de eerstgenoemde zes regio’s vindt u hier:
   
De aanvullende maatregelen voor de nieuwe regio’s zijn nog niet bekend.
 
 
Wet digitale ALV
 
De spoedwet digitale ALV is verlengd tot 1 december 2020.
 
Daarnaast is er aangekondigd dat we het minimaal twee maanden voorafgaand horen als deze wet komt te vervallen.
 
 
 
Goede aandacht in de media voor golf is een kans
 
Nieuws over de groei van golf in de media is nu van groter belang dan ooit tevoren. Het zorgt voor een grotere aantrekkingskracht en een beter imago van golf. Niet alleen bij (potentiële) golfers, ook bij lokale en nationale beslissers over maatregelen ter indamming van de verspreiding van corona. Hoe meer iedereen er van overtuigd is dat golf goed is in deze tijd, des te beter het uitpakt voor onze branche. Golfbaan Sluispolder heeft dit slim aangepakt en een groot artikel geregeld in hun regionale landelijke dagblad. Dit kunt u ook voor elkaar krijgen!
 
 
 
Mocht u vragen hebben, dan vernemen wij het graag.
 
 
Hartelijke groet,
 
Lodewijk Klootwijk (NVG) en Jeroen Stevens (NGF)
22 september

Beste mensen,
Voor 6 veiligheidsregio’s gelden sinds zondag 20 september 18.00 uur verscherpte maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus. De maatregelen zijn van toepassing op de veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands Midden. In deze regio’s gaat er strenger gehandhaafd worden.
Voor de overige veiligheidsregio’s blijven, net als voor de 6 veiligheidsregio’s, de bestaande regels, zoals de 1,5 meter, zitplaatsen binnen en buiten, niet meer dan 2 personen aan een tafel tenzij het een huishouden betreft, gezondheidscheck en registratie gewoon van kracht.
Sluitingstijd
Bij gelegenheden met een horecavergunning en sportkantines stopt de inloop van gasten om middernacht. Dan gaat ook de muziek uit. Om 01.00 uur moeten deze gelegenheden sluiten.
Gezelschap boven 50 personen
Er komt een verbod om deel uit te maken van gezelschappen met meer dan 50 personen. Dit geldt voor bijvoorbeeld feesten, borrels en uitjes voor groepen van deze grootte en voor binnen én buiten.
Het is dus niet meer toegestaan om evenementen of borrels te organiseren voor een gezelschap boven de 50 personen. Een gezelschap is een groep mensen die bij elkaar hoort vanuit oogpunt van de relatie of de aard van de gelegenheid. Een reservering van een groep boven de 50 personen is dus niet meer toegestaan. Een bedrijfsdag voor meer dan 50 personen valt hier ook onder. Bij een bedrijfsdag zijn mensen, voor die gelegenheid, samen met andere uitgenodigde personen aanwezig bij een samenkomst die voor anderen niet vrij toegankelijk zal zijn. Ook al kent niet iedereen elkaar bij aanvang, er is in dit soort situaties ook sprake van een gezelschap.
Golfwedstrijden met meer dan 50 deelnemers zijn wel mogelijk mits de horeca geen onderdeel is van de wedstrijd. Na de wedstrijd kun je op individuele basis wel gebruikmaken van de horeca. Hiervoor geldt een meldplicht: zie hieronder.
Meldplicht samenkomsten
Voor het organiseren van een sportactiviteit, evenement of borrel geldt een meldplicht. Deze meldplicht heeft betrekking op elke afzonderlijke ruimte binnen of op de buitensportaccommodatie waar meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zijn. Dat melden kan in één keer voor een langere periode, bijvoorbeeld: “tot eind december 2020 hebben we elke dinsdag, woensdag, zaterdag en zondag meer dan 50 personen op de accommodatie”. Melden dient uiterlijk 48 uur voor die samenkomst te zijn gebeurd. Bij de melding moet worden aangegeven wie vanuit de vereniging/exploitant per samenkomst toezicht houdt. Daarnaast kunnen de 6 regio’s specifieke maatregelen per regio nemen. Het melden dient te geschieden aan de voorzitter van de veiligheidsregio. Op dit moment richten de veiligheidsregio’s dit meldingsproces in. Golfwedstrijden of andere activiteiten boven de 50 personen dienen dus gemeld te worden.  
Mocht u twijfelen: wij helpen u graag en raden u aan contact te zoeken met uw veiligheidsregio. Zij moeten uiteindelijk toestemming geven bij een bijzondere situatie.
Corona-coördinator
Wij adviseren u een corona-coördinator aan te wijzen en zorg ervoor dat diegene (herkenbaar) aanwezig is. Deze coördinator is het aanspreekpunt voor eventuele handhavers die een controle uitvoeren. (Dit is niet nieuw, maar in het kader van handhaving van de nieuwe maatregelen nog belangrijker geworden!)
Verder zien wij dat in bepaalde genoemde regio’s de teams van de GGD/gemeenten sportverenigingen benaderen om in overleg te gaan hoe ze zich aan de coronamaatregelen kunnen houden.
Maatregelen per regio
Onderaan op deze pagina vindt u per regio nog specifieke documentatie met lokale regels. Deze hebben wij doorgenomen en deze hebben geen directe gevolgen voor u. We adviseren desalniettemin om de documentatie die uw regio betreft goed door te nemen.
Mocht u vragen hebben, dan vernemen wij het graag.
Hartelijke groet,
Lodewijk Klootwijk (NVG) en Jeroen Stevens (NGF)
17 september

Beste mensen,
De regels rondom corona zijn al verschillende malen veranderd en het protocol van de golfsport heeft meerdere versies gehad. Mede door de vragen die wij van leden krijgen, hebben we ter verduidelijking hieronder schematisch weergegeven wat de regels zijn voor horeca en registreren en reserveren van de sport.
Voor horeca geldt:
   
Horeca
     
Verplicht?
     
Binnen placeren & gezondheidscheck
     
Dit is verplicht
     
Binnen registreren
     
Dit moet je verplicht faciliteren. Voor gast op vrijwillige  basis in te vullen.
     
Buiten placeren & gezondheidscheck
     
Dit is verplicht
     
Buiten registeren
     
Dit moet je verplicht faciliteren. Voor gast op vrijwillige  basis in te vullen.
 
Voor de sport geldt:
   
Golfbaan
     
Advies
     
Registreren en reserveren
     
Het advies is om spelers voor de golfronde te registreren  d.m.v. een reservering vooraf of ter plekke.
 
Wij adviseren om alle sporters te registeren, zodat bij een besmetting contactonderzoek kan plaatsvinden. Daarnaast willen we ervoor zorgen dat alles in de golfsport goed geregeld is, zodat we bij een tweede golf kunnen aantonen dat de golfaccommodaties alles onder controle hebben en we niet dicht hoeven.
Morgen is er weer een persconferentie. Bij belangrijke informatie ontvangt u van ons een update en anders nemen wij korte informatie mee in de ALV van de NGF aankomende zaterdag.
Mocht u vragen hebben, dan vernemen wij het graag.
Hartelijke groet,
Lodewijk Klootwijk (NVG) en Jeroen Stevens (NGF)
2september

Beste mensen,
De vakantieperiode is voorbij. Hopend op goed weer gaan we het tweede deel van het seizoen in met een paar nieuwsberichten.
Noodwet digitale ALV verlengd tot 1 oktober
De tijdelijke wet die voor verenigingen het houden van een digitale ALV mogelijk maakt is verlengd. De termijn liep af op 1 september 2020. Dit is nu verlengd met 1 maand tot 1 oktober 2020. De reden voor de verlenging met 1 maand is dat mogelijke volgende verlengingen (met 2 maanden) niet in een reces zullen vallen. U kunt het ook anders oplossen: zie onderstaande.
GC Zwolle houdt ALV op driving range op 1 meter afstand
Ca. 100 leden waren aanwezig op de AV van GC Zwolle. In de buitenlucht!

Regering heeft nieuwe pakketten aangekondigd:
   
Wat  verandert er per 1 oktober aan de NOW?
     
De looncompensatieregeling NOW wordt verlengd tot 1 juli 2021.  
 
   
TOZO  krijgt toets op beschikbare geldmiddelen
     
De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers  (TOZO) wordt verlengd tot 1 juli 2021.
 
   
Tegemoetkoming  Vaste Lasten voor mkb verlengd en verhoogd
     
De Tegemoetkoming Vaste Lasten wordt met negen maanden  verlengd en gaat per 1 oktober omhoog.
 
   
Terugbetalen belastingschuld straks uitsmeren over 24 maanden
     
Nieuwe regels voor uitstel van betaling belastingschulden in  derde steunpakket.
 
            
Borgstelling    en garantieregelingen lopen door
                 
Een aantal maatregelen die liquiditeitsproblemen als gevolg    van de coronacrisis bij bedrijven moeten voorkomen, wordt verlengd.
   
   
Wat de doen bij besmetting?
          
Naast Tespelduyn hebben deze week ook andere banen te maken gehad met (vermeende) besmettingen. Bij de Zaanse had de uitbater van de horeca klachten. Hij is getest en bleek negatief, dus niet besmet. Zaak is dat medewerkers thuis blijven bij klachten om erger te voorkomen. Bij Welderen bleek een van de leden besmet. Hij was afgelopen week op de baan geweest. De GGD is ingeschakeld en heeft contactonderzoek gedaan. De GGD zag geen reden om baan of horeca te sluiten.
Wat te doen bij een vastgestelde besmetting? Neem contact op met uw lokale GGD en maak met hen een plan. Het is zaak om er snel bij te zijn ter voorkoming van verdere besmetting en om verantwoord open te kunnen blijven. En even niet uw schoonmoeder knuffelen…
Mocht u vragen hebben, dan vernemen wij het graag.
Hartelijke groet,
Lodewijk Klootwijk (NVG) en Jeroen Stevens (NGF)
27 augustus
Beste mensen,
Hieronder een aantal zaken die we met u willen delen.
Opzet mailing naar uw leden
Naar aanleiding van de update van vorige week hebben we een aantal verzoeken gekregen om een conceptnieuwsbrief voor leden te maken.
Deze vindt u hier.
Tespelduyn mag vandaag alweer open na sluiting baan en horeca door coronabesmetting
Peter Duivenvoorde heeft, nadat maandagmiddag bekend werd dat een van zijn medewerkers positief getest was op corona, direct de horeca en golfbaan gesloten. “De veiligheid van onze medewerkers staat bij ons op nummer één en daarna die van onze gasten.” Met die stelregel in gedachte heeft Peter de uit de baan terugkomende deelnemers aan de businessdag verteld dat er geen borrel en diner zou zijn. Ook de bruiloft die donderdag gepland stond moest Peter afbellen. Ondertussen is er contact gezocht met de gemeente en de GGD. Zij prijzen het snelle optreden en de transparantie van Tespelduyn. Het bericht van de sluiting is direct breed gecommuniceerd, ook via social media. Bij de sluiting is gekozen om één lijn te trekken en zowel horeca als baan te sluiten. Gistermiddag kwam het bericht binnen dat Tespelduyn vandaag alweer open mag. De bruiloft kan alsnog doorgaan.
Wijziging protocol
Het algemene sportprotocol is gewijzigd. Om deze reden is er ook een klein aantal aanpassingen doorgevoerd in het golfprotocol.
Beide protocollen kunt u hier downloaden.
De wijzigingen in het golfprotocol zijn in het rood aangegeven.
Hartelijke groet,
Lodewijk Klootwijk (NVG) en Jeroen Stevens (NGF)
19 augustus

Beste mensen,
 
 
De persconferentie van gisteravond heeft geen directe gevolgen voor de golfsport.
 
 
Het is wel zo dat het aantal besmettingen toeneemt doordat een groeiend aantal mensen het niet zo nauw neemt met de regels. In dit kader blijft het vertellen en herhalen van de regels uit het golfprotocol van groot belang, evenals het aanspreken op het negeren van de regels. Wij adviseren u daarom om een mailing te versturen aan uw leden met de belangrijkste regels op een rij, zodat zij nogmaals geattendeerd worden op de richtlijnen.
 
 
Waarom geen directe gevolgen voor de golfsport, maar wel maatregelen met betrekking tot privéaangelegenheden? Omdat de meeste besmettingen voortkomen uit borrels, feestjes en bijeenkomsten die thuis plaatsvinden. Onze aanname is dat hier de 1,5-meter regel minder in acht wordt genomen. Moet een ALV wel fysiek doorgaan of een event waar veel bezoekers komen op de golfbaan? Dit is toegestaan en kan plaatsvinden, maar let op, wel onder de voorwaarden die genoemd zijn in het golfprotocol. Dit betekent dat het erg belangrijk is dat u handhaaft wanneer dit niet wordt toegepast. Een mogelijk gevolg is dat het clubhuis gesloten moet worden wanneer er een uitbraak bij u plaatsvindt.
 
 
Vernieuwde documenten
 
Een aantal documenten is afgelopen week vernieuwd We sommen ze hieronder voor u op.  
 
 
Golfprotocol:
   
 
Format registratieformulier Excel:
   
 
Poster richtlijnen horeca:
   
 
Uiting gezondheidscheck:
   
 
Mocht u vragen hebben, dan vernemen wij het graag.
 
 
Hartelijke groet,
 
Lodewijk Klootwijk (NVG) en Jeroen Stevens (NGF)
10 augustus
Beste mensen,
 
 
Er is vanochtend meer duidelijk geworden over de uitwerking van de nieuwe maatregelen i.v.m. de coronacrisis. Wij realiseren ons dat hetgeen nu wordt gevraagd niet fijn is, maar helaas wel nodig volgens de laatste noodverordening. Gisteravond werd de eerste noodverordening met ons gedeeld. Hierin is e.e.a. juridisch verankerd en gemeentes kunnen op basis hiervan handhaven. Voor onderstaande gaan wij ervan uit dat voor alle regio’s dezelfde noodverordening zal gelden. Mocht dit anders blijken te zijn, dan laten wij u dat in de komende dagen weten.
 
 
De volgende tekst is voor de horeca op golfbanen van toepassing:
 
Het is verboden een samenkomst in een eet- en drinkgelegenheid of een daarbij behorend buitenterras of een buitenterras op een evenemententerrein te organiseren, te laten organiseren, te laten plaatsvinden of te laten ontstaan zonder:
 
a. de bezoekers vooraf of bij aankomst te laten reserveren;
 
b. de gezondheid van de bezoekers te verifiëren;
 
c. de bezoekers te placeren; en
d. de bezoekers te vragen hun contactgegevens beschikbaar te stellen en toe te stemmen met de verwerking en overdracht van die gegevens ten behoeve van de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD en daartoe de volgende gegevens te verstrekken:
 
1°. volledige naam;
 
2°. datum, aankomsttijd en placering van het bezoek;
 
3°. e-mailadres;
 
4°. telefoonnummer;
 
5°. toestemming.
 
 
De genoemde gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD, uitsluitend door de regionale GGD opgevraagd en worden 14 dagen bewaard en daarna vernietigd door de exploitant.
 
 
En dit gedeelte is ook relevant voor ons:
 
De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport draagt de voorzitters van de veiligheidsregio’s in de aanwijzing op om over te gaan tot een sluiting van maximaal 14 dagen van locaties, specifiek recreatieve inrichtingen, waaronder in ieder geval eet- en drinkgelegenheden en pretparken, die gekoppeld worden aan meerdere besmettingen of clusters van besmettingen via het bron- en contactonderzoek van de GGD.
 
 
Dus als er een uitbraak plaatsvindt in uw clubhuis, dan kan dit gesloten worden. Reden temeer om te zorgen dat golfers en gasten zich aan de regels houden.
 
 
Implementatie golfbanen
 
Bij de horeca een “check-in” desk inrichten waar leden/gasten:
 
   
 • Vragen worden gesteld over hun      gezondheid (gezondheidscheck). Indien kans op besmetting: toegang      weigeren.
 •  
 • Gevraagd wordt vrijwillig hun      gegevens achter te laten, zie voorbeeldformulier hieronder. Mochten zij      weigeren, dan spelers gewoon toelaten.
 
         
Naam
        
Datum
        
Tijdstip
        
E-mail
        
Telefoon
        
Handtekening voor toestemming
            
  
        
        
        
        
        
            
  
        
        
        
        
        
            
  
        
        
        
        
        
            
  
        
        

        
Gegevens 14 dagen bewaren, daarna vernietigen.
 
 
De bestaande 1,5 meter regels blijven gewoon van kracht. Het advies is om binnen regelmatig te ventileren.
 
 
Lees ook de informatie van de Rijksoverheid en de nieuwe noodverordening per 10 augustus
Rijksoverheid.nl: Regels voor binnen en buiten
Het coronavirus en de horeca en evenementen (Rijksoverheid.nl)
https://www.zhzveilig.nl/wp-content/uploads/2020/08/noodverordening-veiligheidsregio-zhz-10-augustus-2020.pdf
 
Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.
 
 
Hartelijke groet,
 
Lodewijk Klootwijk (NVG) en Jeroen Stevens (NGF)
7 augustus
Beste mensen,
 
 
Gisteravond was er weer een persconferentie over de nieuwe maatregelen die de stijging van het aantal coronabesmettingen moeten beteugelen. In deze update gaan wij in op de voor u relevante zaken.  
 
Omdat er nog veel dingen niet duidelijk zijn, beperken wij ons nu tot de mededelingen die de Rijksoverheid heeft gepubliceerd. Hoe en wanneer de maatregelen worden doorgevoerd, is niet duidelijk. Ook is nog niet duidelijk of de maatregelen adviezen zijn of verplichtingen voor de golfbanen. Zodra we meer weten, laten we dat uiteraard weten. De golfbranche werkt natuurlijk graag mee aan maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding van het virus.
 
 
Horeca
 
   
 • De horeca gaat, ongeacht de      omvang van de horecagelegenheid, voor binnen én buiten werken op basis van      reservering (van tevoren of aan de deur), een gezondheidscheck uitvoeren      en een vaste zitplaats (placering) aan een tafel of aan de bar toekennen.      Daarnaast wordt aan alle bezoekers gevraagd zich te registreren. Bezoekers      laten op vrijwillige basis naam- en contactgegevens achter, zodat de GGD      contact kan opnemen bij een besmetting die verband houdt met de      horecagelegenheid.
 •  
 • Bij constatering van      bronbesmetting door GGD, leggen voorzitters van de Veiligheidsregio’s een      sluiting van maximaal 14 dagen van recreatieve instellingen (zoals      bioscopen, horecaondernemingen, pretparken, theater, musea, enzovoorts)      op.
 
 
Lokale maatregelen
De voorzitters van de Veiligheidsregio’s hebben mogelijkheden om brandhaarden van het coronavirus te voorkomen en onder controle te krijgen. Deze lokale en regionale maatregelen zijn gericht op de naleving van de basisregels en op het voorkomen van drukte zodat het virus zich niet verder verspreidt.
 
De Veiligheidsregio’s kunnen bijvoorbeeld overgaan tot het beperken van de openingstijden van uw horeca.
 

 
Subsidieregeling ‘Nederland leert door’
 
Werkgevers die de NOW 2.0-regeling aanvragen zijn verplicht hun werknemers te stimuleren om aan scholing te doen. Om werkgevers hierbij te helpen, introduceert het kabinet de regeling ‘NL leert door’. Vanuit deze regeling is € 50 miljoen beschikbaar voor ontwikkeladvies en (online) scholing.
 
Dat laatste staat voor later in het jaar op het programma.  
 
 
Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.
 
 
We wensen u een sportief en zonnig weekend toe.
 
 
Hartelijke groet,
 
Lodewijk Klootwijk (NVG) en Jeroen Stevens (NGF)
3 augustus
Beste mensen,
 
 
Helaas nemen de coronabesmettingen de afgelopen dagen nog steeds toe. Hierbij weer een aantal ontwikkelingen die we met jullie willen delen.
 
 
 
Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO) uitgebreid
 
Eerder heeft u informatie ontvangen over de TASO. Deze regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die een groot deel van hun omzet zijn verloren als gevolg van de maatregelen tegen COVID-19. Aanvullend op onze vorige update kunnen we melden dat u naast een aanvraag voor de periode 1 maart t/m 31 mei ook voor de periode 1 juni t/m 31 augustus tegemoetkoming kunt aanvragen. Verenigingen die in aanmerking komen voor deze regeling kunnen tussen 1 september 2020 en 4 oktober 2020 via de website van DUS-I een aanvraag indienen.
 
Meer informatie is te vinden op deze pagina.
 
 
Nieuwe tegemoetkomingsregeling: Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 (TVS)
 
Voor sportorganisaties vormt de huur vaak de grootste kostenpost in hun exploitatie. De TVS in het leven geroepen om die organisaties met een bedrag (deels) te kunnen compenseren. Samengevat komt de tegemoetkomingsregeling verhuurders sportaccommodaties hierop neer:  
 
   
 • De      minister verstrekt op aanvraag een tegemoetkoming aan een gemeente,      sportbedrijf of particuliere verhuurder voor de in de periode van 1 maart      2020 tot 1 juni 2020 gederfde huurinkomsten als gevolg van de maatregelen      ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19;
 •  
 • Een      gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder komt slechts in      aanmerking voor een tegemoetkoming, indien de huur ten laste van de      amateursportorganisatie daadwerkelijk is kwijtgescholden gedurende de      periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020;
 •  
 • Een      gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder komt slechts eenmaal in      aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van deze beleidsregel.
 
Heeft u als amateursportorganisatie over de periode 1 maart t/m 1 juni wel (gedeeltelijk) huur betaald? Wijs uw verhuurder dan op deze regeling.  
 
Aanvragen is mogelijk tussen 15 september en 15 oktober 2020. Het aanvraagformulier wordt tegen die tijd via de website van DUS-I beschikbaar gesteld.  
 
 
Golfprotocol
 
Het algemene sportprotocol is op een aantal punten aangepast.
 
Dit protocol vindt u hier.
 
 
Op basis daarvan is het volgende advies toegevoegd aan het golfprotocol:
 
   
 • Draag      een mondkapje vanaf 13 jaar en ouder wanneer personen buiten uw huishouden      in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en/of bij      uitwedstrijden.
 
 
Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.
 
 
Hartelijke groet,
 
Lodewijk Klootwijk (NVG) en Jeroen Stevens (NGF)
29 juli
Beste mensen,
Het aantal coronabesmettingen loopt helaas weer op in Nederland. We zijn er nog niet…
We willen u nogmaals op het hart drukken om het golfprotocol aan te houden om daarmee zoveel mogelijk het coronavirus tegen te gaan. Wij adviseren bijvoorbeeld nog steeds de local rule boven het terugleggen van harken in de bunkers. Zorg dat uw horeca ingericht blijft op 1,5 meter en houd uw eenrichtingsverkeer in stand.
In ons buurland België zijn de maatregelen flink aangescherpt, ook voor golf. Een mondkap is indoor verplicht voor +12-jarigen en wordt outdoor sterk geadviseerd.
TVS-regeling - voor amateursportorganisaties
De huur is een grote kostenpost. In het kader van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19 heeft u een langere periode geen gebruik kunnen maken van de accommodatie. Om u hierin tegemoet te komen en de verhuurders hiervan geen financiële schade te laten ondervinden, is onderhavige regeling opgezet. Deze regeling compenseert de verhuurders voor de financiële schade die zij oplopen wanneer zij de huursom van de amateursportorganisaties kwijtschelden en stimuleert hiermee verhuurders om de huur voor amateursportorganisaties kwijt te schelden.
Een tegemoetkoming wordt alleen op aanvraag verstrekt. Voor de aanvraag wordt een door de minister vastgesteld formulier gebruikt (te vinden op www.dus-i.nl). Op dit formulier staat aangegeven welke gegevens de aanvrager dient aan te leveren. De aanvraag voor een tegemoetkoming kan worden ingediend in de periode van 15 september 2020 tot 1 november 2020.
Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.
Hartelijke groet,
Lodewijk Klootwijk (NVG) en Jeroen Stevens (NGF)
22 juli
Beste mensen,
 
 
De frequentie van de update neemt af, maar we hebben weer een aantal zaken om te delen.
 
 
Regeling TASO
 
Amateursportorganisaties die schade geleden hebben door de maatregelen ter bestrijding van COVID-19 kunnen een tegemoetkoming ontvangen. Er is een bedrag van 19,5 miljoen euro beschikbaar. Commerciële sportorganisaties kunnen een beroep doen op de TOGS-regeling.
 
De tegemoetkoming is afhankelijk van de doorlopende lasten (niet zijnde huurlasten) van de aanvrager in de periode 1 maart tot 1 juni van dit jaar. De aanvraag kan worden ingediend in de periode van 1 september 2020 tot en met 4 oktober 2020.
 
Wanneer kunt u hier gebruik van maken?
 
 
   
 • Een tegemoetkoming kan worden verstrekt aan een amateursportorganisatie die ten minste 20% aan omzetverlies heeft geleden als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus.
 •  
 • Een aanvraag wordt afgewezen indien de aanvrager reeds een tegemoetkoming voor doorlopende lasten ontvangt op grond van de beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS).
 
 
Meer informatie hierover is te vinden op deze pagina.
 
Zie ook een publicatie in de Staatscourant.
 
 
25 miljoen extra steun voor verenigingen met een eigen accommodatie
 
Samen met diverse sportverenigingen hebben we politiek aandacht gevraagd voor de positie van grote sportverenigingen met een eigen accommodatie. Deze verenigingen komen namelijk niet in aanmerking voor de regeling waarmee gemeenten de huur van sportaccommodaties kunnen kwijtschelden (onderdeel van het steunpakket voor de sport). Dit gezamenlijke signaal is opgepakt en er is besloten om, bovenop het eerdere steunpakket van € 120 miljoen, nog eens € 25 miljoen beschikbaar te stellen specifiek voor sportverenigingen met een eigen accommodatie. De signalen die wij nu krijgen is dat deze regelingen via de gemeente gaan lopen. Nadere informatie voor de aanvraag volgt als hierover meer bekend is.
 
 
Compensatieregeling BUMA en Sena
Voor twee groepen hebben BUMA en Sena een compensatieregeling getroffen:
 
   
 • Groep 1: de licentiehouders met een licentie voor muziekgebruik en/of zakelijk tv-gebruik in een door de Rijksoverheid verplicht gesloten commercieel publiekstoegankelijke ruimte. Deze groep ontvangt een compensatie van 100% van de licentievergoeding over de verplicht gesloten periode.
 •  
 • Groep 2: de licentiehouders met een licentie voor muziekgebruik en/of zakelijk tv-gebruik voor een commercieel publiekstoegankelijke ruimte die niet verplicht gesloten was, maar wel zwaar getroffen is als gevolg van de maatregelen die de Rijksoverheid heeft moeten treffen. Deze groep ontvangt een compensatie van 50% van de licentievergoeding gedurende een vaste periode van drie      maanden.
 
 
De regeling geldt voor alle sportverenigingen, sportaanbieders en sportbonden in Nederland die bij Buma en Sena op basis van de SBI-code en bij Videma op basis van licentiesoort tot een van de hiervoor genoemde categorieën behoren.
 
 
Indien u over een licentie beschikt die in één van beide groepen valt ontvangt u een compensatie. Deze compensatie wordt verrekend op de factuur met betrekking tot de licentievergoeding 2020 als deze factuur nog niet eerder dit jaar is opgemaakt. Indien u de factuur voor de licentievergoeding 2020 al in de brievenbus heeft gekregen, ontvangt u een creditnota ter hoogte van de compensatie. Leden van brancheorganisaties die de jaarlijkse factuur van hun brancheorganisatie ontvangen, kunnen de compensatie in 2020 verkrijgen via de factuur (of creditnota) die zij van hun brancheorganisatie ontvangen.
 
 
 
Voor vragen over de compensatieregeling kunt u contact opnemen met Sena, Videma of Buma.
 
 
Wedstrijdprotocol
 
Organiseert u binnenkort een NGF-wedstrijd? In dit artikel vindt u het NGF-wedstrijdenprotocol.
 
 
Let op, dit protocol is niet van toepassing op clubwedstrijden, maar uiteraard kunt u dit wel als voorbeeld gebruiken.
 
 
Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.

 
 
Hartelijke groet,
 
Lodewijk Klootwijk (NVG) en Jeroen Stevens (NGF)
1 juli
Beste mensen,  
 
 
Vandaag op 1 juli treden er weer versoepelingen op en mag de paracommerciële horeca open. Ook is de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) van kracht en hebben we de eerste gegevens over gespeelde rondes in juni dit jaar.
 
 
Golfprotocol aangepast
 
Gisteren hebben wij een vernieuwd sportprotocol ontvangen en op basis daarvan en de nieuwe noodverordening hebben we ook het golfprotocol aangepast. Dit kunt u hier vinden: https://www.ngf.nl/-/media/pdfs/corona/protocol-golf-horeca-01072020-v51.docx?rev=209326393
 
De wijzigingen ten opzichte van de versie van afgelopen vrijdag 26 juni zijn in groen aangegeven.
 
 
Hierbij het nieuwe filmpje op basis van de versoepelingen.
 
 
De posters volgen later deze week.
 
 
TVL geopend
MKB-ondernemers en zzp’ers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters kunnen vanaf 30 juni 2020 een subsidie aanvragen om hun vaste lasten te betalen. Bedrijven met minder dan 250 medewerkers krijgen afhankelijk van de hoogte van de vaste lasten en het omzetverlies (minimaal 30%) een subsidie voor hun vaste lasten. De subsidie bedraagt minimaal € 1.000 en maximaal € 50.000 en geldt voor de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020. De subsidie voor vaste lasten komt bovenop de tegemoetkoming in de loonkosten (NOW).  
 
Overigens heeft MKB Nederland inmiddels een brandbrief over de weeffouten in de TVL aan het kabinet gezonden.
 
 
NOW 2.0 gepubliceerd, aanvragen vanaf 6 juli
De Rijksoverheid heeft de inhoud van de NOW 2.0 regeling (looptijd 1 juni tot 1 oktober) gepubliceerd. Werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies (ten minste 20%) kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW 2.0 kan vanaf 6 juli  worden aangevraagd bij UWV.
 
 
Hartelijke groet,
 
Lodewijk Klootwijk (NVG) en Jeroen Stevens (NGF)
26 juni
Beste mensen,
 
 
Het sportprotocol is in concept. Dit hebben we weer vertaald naar het golfprotocol. Dit kunt u hier downloaden:  
 
Door de vele versoepelingen is het een geheel nieuw document geworden. De posters krijgt u volgende week.
 
Het is nog een conceptprotocol, wat betekent dat wij nog verduidelijkingen verwachten rond 1 juli. Dit delen we met u zodra het bekend is.
 
 
Rectificatie registratie horeca
 
Verder gaven wij gisteren in de update aan dat alleen registreren verplicht is in de horeca. Dit is gerectificeerd. Het is nu gelijk aan de regel omtrent starttijden. Hierbij de juiste regel:
 
 
Reserveren is per 1 juli verplicht als een locatie binnen meer dan 100 personen of buiten meer dan 250 personen (exclusief personeel) kwijt kan op 1,5 meter afstand (tenzij personen uit 1 huishouden komen).
 
 
Hygiëne materialen
 
De verantwoordelijkheid van het desinfecteren van materialen ligt bij u.
 
Vanaf 1 juli is het mogelijk om meer golfgerelateerde materialen te gebruiken, maar die dienen wel na elke aanraking gedesinfecteerd te worden. Of door u of door de golfer. We begrijpen dat dit voor bijvoorbeeld het aanraken van een vlaggenstok veel werk en oplettendheid vraagt. Daarom adviseren wij u de regel van het niet aanraken van de vlaggenstok en het verhogen van de hole aan te houden. Voor de bunker is vanwege de vele verzoeken al een uitzondering gemaakt. Bij het gebruik van andere materialen adviseren wij u om goed na te denken of het noodzakelijk is voor het spel, omdat het veel controle en dus tijd zal vereisen.   
 
 
Hartelijke groet,
 
Lodewijk Klootwijk (NVG) en Jeroen Stevens (NGF)
25 juni
Beste mensen,
De verdere versoepelingen die gisteren zijn afgekondigd, geven ons ruimte om door te pakken en de groei in golf verder te stimuleren. Niet alleen in Nederland gaat het goed met golf. In de meeste Europese landen is er sprake van een revival van de golfsport. Records worden gebroken: rondes, aanwas nieuwe golfers en nieuwe leden. In veel landen hoger dan in de topjaren 2007 en 2008. De crisis biedt kansen voor onze branche. Dat gezegd hebbende brengen de financiële gevolgen van de Covid-19 nog veel onzekerheid met zich mee voor het komende jaar. Zaak om ervoor te zorgen dat alle nieuwe golfers en nieuwe leden heerlijk kunnen genieten van golf, zich optimaal bij ons thuis voelen en sociaal aangesloten raken bij de huidige groep golfers op onze banen, zodat zij nooit meer weggaan. En natuurlijk huidige leden naar wens faciliteren.
Update protocol
De verdere versoepeling die premier Rutte gisteravond aankondigde, verwerken we in een protocol. Deze sturen we morgen naar u toe, dan hebben wij namelijk ook het definitieve sportprotocol. Langzaamaan gaan we terug naar de pre-corona situatie, alleen dan met vollere banen en uiteraard de 1,5-meterregel. De volgende grote wijzigingen zijn doorgevoerd en leest u morgen terug in het protocol:
 • van tevoren reserveren/registreren van starttijden is     niet meer nodig. Buiten meer dan 250 personen? Dan is registeren wel     verplicht
 • registratie in horeca binnen blijft verplicht
 • wedstrijden zijn weer toegestaan
 • maximum van 30 personen in het clubhuis is komen te     vervallen, evenals triage
 • toezicht op gedrag in de baan is niet meer nodig, wel     advies om in en rond het clubhuis toezicht te blijven houden, want buiten     de baan zelf blijft de 1,5 meter overeind, evenals hygiënemaatregelen
 • handicartgebruik 2 personen niet uit hetzelfde     huishouden is mogelijk, het advies is: draag een mondkapje
Morgen krijgt u van ons alle aanpassingen in de vorm van een protocol. We weten dan ook meer over de hygiëneregels m.b.t. het gebruik van materialen zoals de vlaggenstok.
Ook gaan we aan de slag met nieuwe posters.
Vakbond FNV laat centrale looneis van 5% vallen
Vakcentrale FNV houdt alleen bij goed presterende bedrijven vast aan een loonsverhoging van 5% en een minimumloon van € 14 per uur. Het gaat om ondernemingen die nauwelijks of geen last hebben van de coronamaatregelen en vrijwel ongehinderd in bedrijf zijn gebleven. In sectoren waar het minder goed gaat, zal FNV de gematigder looneis inzetten als ruilmiddel voor afspraken om de klappen van de coronacrisis op te vangen, zoals zekerheid van werk in de toekomst. De onderhandelingen voor de CAO Golfbranche zijn bij het uitbreken van de crisis opgeschort. De huidige cao is nog tot eind maart 2021 geldig. De onderhandelingen over een nieuwe cao zijn nog niet opgestart.
Verdere verbeteringen GOLFGO
Het aantal reserveringen van GOLFGO groeit. Meer dan 20.000 golfers speelden hun rondje via een reservering op het platform. Het team is achter de schermen bezig om iedere twee weken optimalisaties door te voeren.  

U krijgt binnenkort van ons in een aparte mail nadere informatie toegezonden.

Hartelijke groet,
Lodewijk Klootwijk (NVG) en Jeroen Stevens (NGF)
19 juni
Beste mensen,
Op 24 juni a.s. staat de eerstvolgende persconferentie van het kabinet gepland. Dan verwachten we meer duidelijkheid over onder andere wedstrijden en andere versoepelingen.
Harken
Naar aanleiding van de update op 17 juni zijn er vragen binnengekomen met betrekking tot de versoepelingen omtrent harken.
Voor alle duidelijkheid, dit betreft een keuze. Als u een versoepeling toepast, heeft u de keuze uit de local rule of het terugplaatsen van harken onder voorwaarden. Lees de verduidelijking terug in dit artikel onder de kop ‘Zijn harken in bunkers toegestaan?’.
Vernieuwd protocol en filmpje
Een aantal maatregelen is versoepeld: opening douches, regels met betrekking tot harken en het reserveren van starttijden.
Deze zaken zijn aangepast in het filmpje en het protocol.
Klik op onderstaande links om beide bekijken.
Ride & Play – opbrengst #supportervangolf
Derk ter Braak en Naud Frese hebben afgelopen woensdag 18 holes gespeeld op 18 verschillende banen en de afstand daartussen per fiets afgelegd.
Daarmee hebben ze meer dan 8.000 euro opgehaald voor de Mentelity Foundation en #supportervangolf-actie.  
Hartelijke groet,
Lodewijk Klootwijk (NVG) en Jeroen Stevens (NGF)
17 juni
Beste mensen,
Stapje voor stapje werkt de maatschappij toe naar het pre-coronatijdperk. We zijn er nog lang niet, maar maken goede progressie. Het is belangrijk om golf te blijven etaleren als de veiligste 1,5-meter sport die er is. Hier kunnen wij bij een eventuele opleving van het virus de vruchten van plukken. Nu al zijn we verheugd, omdat we kunnen constateren dat er een gezonde ledenaanwas op de meeste banen plaatsvindt. Ondertussen gaan we ook in de golfbranche door met het zetten van stapjes naar versoepeling.
Starttijden reserveren
De regels rondom het verplicht reserveren van starttijden door middel van de diverse tools worden mede op verzoek van een aantal golfbanen wat versoepeld. Waarbij spelers voorheen geen toegang tot de accommodatie hadden zonder starttijd, kan nu ook ter plekke een starttijd worden gereserveerd. Feitelijk is dit gelijk aan hoe de horeca werkt. Het is en blijft echter wel noodzakelijk dat de spelers worden geregistreerd voor een eventueel contactonderzoek.
Eerder berichtten wij u dat de bewaartermijn twee weken is, maar het RIVM adviseert deze registratielijsten vier weken te bewaren.
Let op! Uiteindelijk is elke golfbaan zelf verantwoordelijk voor het reguleren van de toestroom, dus elke baan kan zelf bepalen of zij wel of niet de regels rondom starttijden versoepelen.
Keuze Harken
Meerdere clubs hebben ons verzocht om een plaatselijke regel in te stellen die het mogelijk maakt om zonder straf slechte liggingen in bunkers te ontwijken. De Handicap- & Regelcommissie van de NGF heeft deze situatie na het webinar van 5 juni besproken en er is besloten om per direct onderstaande plaatselijke regel toe te staan, waarbij qualifying condities van kracht blijven.
Als spelers hun best doen om de bunkers netjes achter te laten, is er in principe geen noodzaak om deze plaatselijke regel in te stellen voor bunkers bij afwezigheid van harken. Als de commissie echter het gevoel heeft dat de toestand van de bunkers voorkomt dat alle spelers onder gelijke omstandigheden kunnen spelen, kan de commissie besluiten om een plaatselijke regel in te stellen die het mogelijk maakt om de bal binnen een kaartlengte te plaatsen in bunkers, niet dichter bij de hole dan de oorspronkelijke ligging van de bal.
Wij adviseren deze plaatselijke regel te gebruiken. Golfbanen kunnen echter vanaf nu ook zelf besluiten weer gebruik te maken van harken in de bunkers. Daarbij is het van belang dat u spelers adviseert hun handen na afloop van het harken direct te desinfecteren met zelf meegenomen gel of doekjes.
AVG & Corona
Bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) komen veel  klachten binnen van medewerkers die bij een bedrijf werken, waarvan de directie of managers naar het hele leden/klantenbestand hebben gemaild dat een medewerker corona heeft. Dit mag niet. Doordat de medewerkers dit bij AP (dat kan ook anoniem) melden, krijgen deze bedrijven nu een controle van AP. Dat wilt u voorkomen.
Hartelijke groet,
Lodewijk Klootwijk (NVG) en Jeroen Stevens (NGF)
12 juni
Beste mensen,
 
 
De goede weersvoorspellingen voor aanstaand weekend beloven volle startlijsten en terrassen! De horeca is nu anderhalve week open. Uit de reacties maken we op dat het redelijk gaat. Omzetten zijn nog niet helemaal op peil en hier en daar werken onze golfers niet helemaal mee. Zeker na een biertje of twee. Zorg dat u uw horecamedewerkers goed ondersteunt in hun lastige dubbelfunctie van gastheer/vrouw en handhaver. Laten we ook creatieve ideeën die tot veilige oplossingen leiden, blijven delen. De paracommerciële horeca gaat naar alle waarschijnlijkheid per 1 juli open. Dit is afhankelijk van een eventuele nieuwe besmettingsgolf.
 
 
Douches wel of niet open?
 
Onverwacht is er een versoepeling aangekondigd in de recreatiebranche: alle sanitair inclusief douches mogen daar weer per 15 juni open. Vanmorgen werden we gebeld door het ministerie van VWS (service!) dat sport meegenomen wordt. Met een aantal golfbanen hebben we dit besproken. Sommige houden hun douches en zelfs kleedkamers nog liever even gesloten, anderen zien behoefte bij golfers om zich na hun rondje op te frissen om daarna prettig te kunnen blijven eten.
 
In het golfprotocol wordt het aangepast. U kunt zelf besluiten om uw douches weer te openen. Het is niet verplicht.
 
 
GOLFGO ontwikkelt zich verder
 
Meer dan 6.000 spelers hebben inmiddels hun rondje kunnen spelen met een reservering via GOLFGO!  
 
Achter de schermen wordt er ook nog steeds gewerkt om aanpassingen te doen waardoor het gebruikersgemak wordt vergroot. Dat is heel belangrijk voor het slagen van het platform. Zo hoeft via de app niet meer dubbel ingelogd te worden. Op het moment dat de juiste golfbaan geselecteerd is, kunt u nu ook gemakkelijk wisselen van dagen om te kijken wat bij die baan de beschikbaarheid op de verschillende dagen is.
 
 
 
Op vakantie naar gebied met oranje reisadvies en daarna in quarantaine. Loondoorbetaling of niet?
Een werknemer gaat op vakantie en moet bij terugkomst of door omstandigheden in het vakantieland in quarantaine. Kunt u als werkgever van tevoren afspreken dat dit voor eigen risico is van de werknemer? En vervolgens vakantiedagen afboeken of onbetaald verlof laten opnemen indien het vakantiesaldo ontoereikend is voor de periode van quarantaine? Lees hier verder.
 
 
Fietsen en golfen voor het goede doel op 17 juni
 
De NGF ondersteunt een actie waarbij Naud Frese en Derk ter Braak samen met paralympisch snowboarder Merijn Koek langs 18 golfbanen fietsen en op elke locatie één hole spelen. De opbrengst wordt verdeeld over de Mentelity Foundation van Bibian Mentel en de actie #Supportervangolf, waarmee golfclubs en -banen in Nederland worden ondersteund.  
 
 
Nieuw in de webshop van de NGF!
 
Speciale headcover voor je driver of fairway wood met NGF-logo. Ook hiervan gaat de opbrengst naar de actie #Supportervangolf.
 
Webinar golfregels
 
De webinar over golfregels was een groot succes! De webinar was een vervanging voor enkele afgelaste cursussen over golfregels en ook kwamen de ‘corona-golfregels’ aan de orde.
 
Heeft u deze gemist? Bekijk deze dan hier terug.
 
Samen staan we sterk!
 
Hartelijke groet,
Lodewijk Klootwijk (NVG) en Jeroen Stevens (NGF)
5 juni Beste mensen,
 
 
Wedstrijden? Nog steeds geldt: wedstrijden en competities zijn verboden tot 1 september
 
Interne clubwedstrijden kunnen worden georganiseerd, waarbij wij nog steeds adviseren om de groepen niet te groot te maken. Grote groepen mensen bij elkaar, ook in de buitenlucht, verhogen de kans op besmetting. Shotguns zijn qua logistiek lastiger te organiseren dan het starten van 1 of 2 tees. Ook hier geldt: het is niet verboden maar evenmin aan te raden. Daarbij hebben wij nog altijd geen duidelijkheid gekregen over de toegestane omvang van een interne wedstrijd. En hoe zit het dan met groepsvorming? Mogen daar wel of niet meer dan 30 deelnemers aan deelnemen?  Per 1 juli is het geen issue meer wanneer groepen tot 100 mensen bij elkaar mogen komen.
 
 
NVG-site is weer online na hack
 
Ook in deze tijd gaan hackers helaas ‘vrolijk’ door met hun hobby. De NVG-site was daarvan het slachtoffer geworden. We zijn inmiddels weer online.
 
 
Medewerkers en thuiswerken: van nood naar trend?
 
Nu medewerkers door de coronacrisis gedwongen thuiswerken, geeft ze dat meer een gevoel van autonomie. Ze willen er niet meer vanaf, ook niet wanneer ze weer gewoon naar fabriek of kantoor mogen. Dat is een opvallende uitkomst van een onderzoek naar “thuiswerken tijdens de coronapandemie”. Dit biedt kansen voor modern werkgeverschap. Wat u kunt doen om die te benutten, leest u in dit artikel van adviseur HR-innovatie Margreet Xavier.
 
 
 
 
Hartelijke groet,
 
Lodewijk Klootwijk (NVG) en Jeroen Stevens (NGF)
2 juni
Beste mensen,
Gisteren is de commerciële horeca weer open gegaan en wat een prachtig weer kregen we erbij. We horen van velen van u dat de eerste dag heel goed verlopen is.
Golfprotocol
We hebben nog een aantal aanpassingen gedaan in het golfprotocol.
De wijzigingen:
 • Leeftijd jeugd is tot en met 18     jaar (en niet tot 18 jaar).
 • De 1,5 meter is ook niet van     toepassing voor gehandicapten en begeleiders hiervan. Dit is nu opgenomen     in het protocol.  
 • De golfbaan hoeft niet meer     direct verlaten te worden. Dit stond nog wel genoemd in de eerder     verstuurde versie.
Aangepaste en nieuwe posters volgen later deze week.
Video vernieuwd golfprotocol
Hier vindt u het aangepaste filmpje van het golf-coronaprotocol met horeca en de nieuwe richtlijnen erin verwerkt:
GOLF.NL promoot zomeracties
Nederland kent prachtige golfbanen. En nu veel Nederlandse golfers deze zomer in eigen land blijven, is het voor hen tijd om die mooie banen te ontdekken. Dit betekent dat er kansen zijn! Verleid de Nederlandse vakantiegolfer met een leuk arrangement of een aantrekkelijke prijs. GOLF.NL gaat een overzicht samenstellen van alle zomeracties en aanbiedingen voor de rest van het jaar. Of het nu om een abonnement gaat of greenfee-arrangementen.  
LET OP: NOW 1: aanvragen t/m 5 juni
In maart heeft het kabinet de NOW in het leven geroepen. Ondertussen hebben sommige leden van deze steunmaatregel gebruik gemaakt. We weten dat een aantal leden een aanvraag nog altijd overweegt. De WOS wijst u erop dat een aanvraag voor NOW subsidie over de eerste periode (maart tot en met mei) mogelijk is tot en met 5 juni 2020 (was voorheen 31 mei). Zorg dus dat de aanvraag op tijd wordt ingediend.
Golfstart gaat als een speer!
Naast de nieuwe leden die zich aanmelden, zien we ook dat veel mensen een nieuwe activiteit zoeken.
De pagina van Golfstart wordt dan ook druk bezocht. Afgelopen week hebben 2.632 bezoekers de site Golfstart bezocht. Daar zijn 73 boekingen uitgekomen.
Hartelijke groet,
Lodewijk Klootwijk (NVG) en Jeroen Stevens (NGF)
29 mei
Beste mensen,
Lang verwacht en ook gekomen: gisteravond was de nieuwe noodverordening er.
De belangrijkste wijzigingen op een rij:
 • Commerciële horeca mag open per 1 juni op golfbanen.     Paracommerciele horeca mag nog niet open. Dat is horeca gerund door een     stichting of vereniging zonder winstoogmerk. Voorwaarden vindt u in het     protocol.
 • Kleedkamers mogen weer open, douches adviseren wij     dicht te houden tot 1 juli, dat is de geplande heropeningsdatum voor     sauna’s.
 • Jeugd tot 18 jaar hoeft de 1,5-meterregel niet meer toe     te passen.
 • De 10-minutenregel voorafgaand aan de golfactiviteit en     de direct-naar-huis-regel worden geschrapt. Dit vanwege het feit dat in     veel gevallen de horeca weer toegankelijk is.
Eén punt is helaas niet helemaal duidelijk of kan op gemeentelijk niveau tot interpretatieverschillen leiden:
Er is een verbod op samenkomsten boven de 30 personen. Het is onduidelijk of clubwedstrijden met meer dan 30 deelnemers hieronder vallen. Deelnemers komen verspreid aan, maken vooraf en achteraf desgewenst gebruik van de horeca binnen de regels. In principe dus geen bezwaar. Het zou echter kunnen zijn dat uw gemeente een dergelijke herendag toch als samenkomst definieert en deze wil maximeren op 30 personen. Wij proberen hier de komende dagen meer duidelijkheid over te krijgen.
Modelnoodverordening en horecaprotocol
De modelnoodverordening is wat geldig is. Zo staat hierin dat met twee personen aan één tafel binnen1,5 meter zitten niet is toegestaan, dit wordt echter wel gedoogd.

Bunkerharken
Een aantal banen heeft gevraagd of bunkerharken weer toegestaan kunnen worden. Hygiënemaatregelen blijven van kracht, dus vooralsnog geen harken in de bunkers. Wel gaan we met een paar banen nadenken over een oplossing voor o.a. harken, prullenbakken en bankjes. Als u mee wilt denken, laat ons dat weten. Dank.
Wij zijn natuurlijk heel blij dat het grootste deel van de golfhoreca weer open kan vanaf maandag 12.00 uur. Laten wij echter zeer voorzichtig omgaan met de heropening. Het grootste deel van onze golfers zit in de risicogroep door hun leeftijd. Voor alle golfers willen wij een veilige plek creëren en wij moeten voorkomen dat wij een besmettingshaard worden. Zorg ook goed voor uw medewerkers, zorg dat zij veilig en met vertrouwen kunnen werken.
Het is goed te vernemen dat het momenteel heel goed gaat met de aanwas van nieuwe leden op de golfbanen. Laten we dit momentum vasthouden met elkaar en er toch een heel goed golfjaar van maken.
Wij wensen u heel veel succes met de heropening.
Hartelijke groet,
Lodewijk Klootwijk (NVG) en Jeroen Stevens (NGF)
28 mei
Beste mensen,
 
 
Helaas is er nog steeds geen definitieve noodverordening. We hopen dat deze vanavond/morgen wordt gepubliceerd, zodat wij ons golfprotocol hierop kunnen aanpassen. Inmiddels hebben we wel vernomen dat er al golfclubs zijn met een akkoord vanuit de gemeente om op 1 juni 12.00 uur open te gaan. In een brief van de minister is ook bevestigd dat commerciële horeca op en bij een buitensport per 1 juni open mag. Paracommerciële horeca zal per 1 juli weer van start kunnen.
 
 
Onder voorbehoud zijn dit volgens ons de belangrijkste uitgangspunten om rekening mee te houden:
 
   
 • Bij      ontvangst moet er een controlegesprek plaatsvinden om in te schatten of er      gezondheidsrisico’s zijn (is/zijn de gast/gasten verkouden en/of hebben ze      griepklachten?). Zo ja, dan moet de toegang worden geweigerd.
 •  
 • Als het      een groep betreft van drie of meer personen, dan moet tijdens het      controlegesprek ook worden gevraagd of de gasten een gezamenlijk      huishouden vormen. Als dit niet het geval is, dient men minimaal 1,5 meter      afstand tot elkaar te waarborgen.
 •  
 • Breng      markeringen aan om te voorkomen dat (groepen) gasten die even moeten      wachten binnen een afstand van 1,5 meter van elkaar komen te staan.
 •  
 • Reinig      grondig tafels, stoelen en menukaarten wanneer gasten het horecabedrijf      hebben verlaten.
 
 
Binnen:
 
   
 • Omwille      van de triage is het van belang te werken met reserveringen (via      website, apps of telefonisch). Het is ook mogelijk om met een      walk-in-constructie met een aanmeldbalie te werken.  
 •  
 • Indien      mogelijk, gebruik een andere deur voor het vertrek dan voor de      binnenkomst.
 •  
 • Maximaal      30 personen exclusief personeel in het gehele gebouw.
 
 
Keuken:
 
   
 • Werkplekken      moeten 1,5 meter van elkaar worden gerealiseerd.
 •  
 • Voorkom      permanente kruislijnen in de keuken, zodat collega’s niet binnen 1,5 meter      van elkaar komen.
 •  
 • Werkoppervlakken      dienen ieder uur gereinigd te worden.
 
 
Alles uiteraard in combinatie met de basisrichtlijnen zoals de 1,5 meter.
 
 
Op basis hiervan worden er ook zaken aangepast in het golfprotocol, de belangrijkste zijn:
 
   
 • Aankomst      club/baan 10 minuten vervalt.
 •  
 • Direct verlaten van de      club/baan vervalt.
 •  
 • Opening kleedkamers      (mogelijk).
 
We hopen snel bij u terug te komen met het nieuwe protocol.
 
 
Wij wensen u veel succes met de voorbereidingen.
 
 
Hartelijke groet,
 
Lodewijk Klootwijk (NVG) en Jeroen Stevens (NGF)
26 mei
Beste mensen,
Volgens de laatste berichten wordt de modelnoodverordening met betrekking tot het openstellen van de horeca op golfbanen woensdag verwacht na 15.00 uur. Waarom is deze zo belangrijk? Het kabinet geeft “aanwijzingen” die door de veiligheidsregio’s worden vertaald in noodverordeningen, gebaseerd op de modelnoodverordening. Op basis van de noodverordeningen gaan gemeentes handhaven. Wat wel en niet mag, staat in die noodverordening. In de lobby hebben wij het voor elkaar gekregen dat het kabinet heeft toegezegd dat de horeca op golfbanen open mag. Hoe dit in de noodverordeningen wordt opgenomen, is uiteindelijk bepalend. Het is dus nog even wachten tot morgenmiddag.
Reacties gemeentes
Ondertussen horen we van een aantal golfbanen dat gemeentes stellen dat de horeca niet per 1 juni open zou mogen. Die zienswijze is gebaseerd op de regeling dat sportkantines pas per 1 september open mogen. Dit moet weerlegd worden in de nieuwe noodverordening. Aan de andere kant melden evenveel golfbanen ons ook dat in hun gemeente nu al toestemming is gegeven om per 1 juni open te gaan. Dat is misschien wat snel, omdat de noodverordening er nog niet is.
Toestemming vragen aan uw gemeente?
Wij adviseren u op dit moment hiermee te wachten tot de noodverordening er is, zodat er meer duidelijk is. Dan kunnen we alsnog bekijken of dit wel of niet nodig is.
Protocol
Zodra de noodverordening er is, gaan wij kijken wat er aan het protocol moet worden aangepast of worden aangevuld. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft haar protocol al gepubliceerd. Dat protocol is een goede richtlijn. We zullen in de komende weken o.b.v. opgedane ervaringen bekijken welke zaken in het protocol ‘onnodig’ lijken te zijn en eventueel kunnen worden geschrapt.
Webinar NOW 2
De NOW 2 komt eraan. Ruim 100.000 bedrijven hebben gebruikgemaakt van de NOW 1. Naar verwachting zal de belangstelling voor de NOW 2 niet minder groot zijn. Er gaat wel het nodige veranderen wat betreft de voorwaarden en de inhoud van de regeling. AWVN organiseert op woensdag 27 mei van 14:00 tot 15.00 uur voor haar leden een webinar om de NOW 2 toe te lichten. Er kunnen maximaal 500 leden deelnemen. Registreren voor het webinar kan via deze link. Na registratie ontvangt u een bevestigingsmail met de link om deel te nemen aan het webinar. Mocht u het webinar niet kunnen volgen: terugkijken kan ook via een later te verspreiden link.

Bekijk hier de belangrijkste punten van NOW 2 op een rij.
Temperatuur meten in tijden van corona. Too hot to handle?
Werkgevers willen én moeten hun zorgplicht in acht nemen als het gaat om een veilige werkplek voor hun werknemers, zeker tijdens de coronacrisis. Het opnemen van de temperatuur bij werknemers die op locatie komen werken, kan daarbij helpen. Dit is een gevoelige maatregel in verband met privacy en persoonlijke integriteit van de werknemer. Wat mag wel en wat niet? Lees het hier.
En in het verlengde hiervan: op de site van AWVN zijn veel-gestelde-vragen met antwoorden opgenomen aangaande corona en werkgeverschap. Handig!
Hartelijke groet,
Lodewijk Klootwijk (NVG) en Jeroen Stevens (NGF)
22 mei
Beste mensen,
Deze week is het nieuwe steunpakket bekendgemaakt. Hieronder wordt e.e.a. toegelicht. Goed dat er een nieuw pakket is, alleen zal het niet brengen wat velen van ons gehoopt hadden. In ons gesprek met MKB Nederland van vanmorgen is er opgeroepen om met voorbeelden te komen: cijfermatige voorbeelden van ondernemingen waar de nieuwe steunpakketten niet goed uitwerken. MKB NL neemt ze dan begin volgende week direct mee in het overleg met de instanties. Alvast dank.
Update steunpakketten. De Rijksoverheid heeft hier een overzicht online gezet.  
NOW
Het is goed dat de ontslagboete in de NOW vervalt. We snappen best dat de vakbeweging hier moeite mee heeft, maar we hebben hetzelfde doel: zoveel mogelijk banen behouden. En wij denken – net als minister Koolmees - dat dit juist de manier is om dat voor elkaar te krijgen. Ondernemers moeten de mogelijkheid hebben om mensen zonder boete te ontslaan als dat nodig is om hun bedrijf en de banen van andere collega’s juist te redden.
De hogere opslag (van 30 naar 40 procent) voor niet-loonkosten geeft bedrijven die het zwaar hebben iets meer lucht. Seizoensbedrijven worden in de vernieuwde NOW ook meer tegemoetgekomen, doordat bij de loonkosten niet wordt gekeken naar januari als referentiemaand, maar naar maart.
Het kabinet wil verder de komende periode extra inzetten op (om)scholing, omdat het voor veel mensen die nu hun baan verliezen verstandiger kan zijn om zich op ander werk te gaan oriënteren. Minister Koolmees ziet hier gezamenlijke verantwoordelijkheid voor overheid, werkgevers en werknemers en trekt zelf 50 miljoen euro uit voor het programma ‘NL leert door’ dat in juli van start moet gaan.
Meer informatie over reparatie NOW 1
Meer informatie over NOW 2

Vaste lasten
Het tweede noodpakket voorziet op ons aandringen in een nieuwe regeling, de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Daar zijn we blij mee, want een zeer groot deel van het mkb zal hiermee geholpen zijn. Wel hebben we zorgen over de hoogte van de vergoeding, die maximaal 20.000 euro over drie maanden bedraagt. Vooral voor de wat grotere mkb-bedrijven lijkt dat onvoldoende te zijn. Meer informatie over TVL.  
Equity fund
In de brief over het noodpakket die gisteren naar de Tweede Kamer is gegaan, staat dat verder wordt onderzocht of het kabinet een rol kan spelen bij de (her)kapitalisatie van voor Nederland essentiële middelgrote bedrijven nu hun solvabiliteit in gevaar kan komen. We gaan ervan uit dat het kabinet snel met een concreet plan voor een equity fund komt om strategische bedrijven waar nodig te kunnen ondersteunen met vermogen. Als we dat fonds goed opzetten, hoeft dit de staat en de belastingbetaler uiteindelijk niets te kosten en kunnen we voor Nederland belangrijke bedrijven behouden en helpen een ‘investeringsvliegwiel’ aan te jagen.
Overige maatregelen
Het kabinet verlengt ook de maatregelen ten aanzien van kredieten en belastingbetaling. Waar het uitstel van belastingen betreft, worden daaraan nu wel voorwaarden verbonden. De Corona Overbruggingslening (COL), die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (startups en scale-ups), krijgt vanwege het grote aantal ingediende aanvragen een tweede tranche van 150 miljoen euro. Het is nog wel de vraag of dit voldoende is voor deze groep bedrijven.
Via deze link vindt u meer informatie en de Kamerbrief van het kabinet waar alle maatregelen uitgebreid in staan beschreven.
Noodverordening i.v.m. horeca golfbanen
Aanstaande maandag hopen wij meer te vernemen over de modelnoodverordening. Deze is voor ons van groot belang in verband met de door minister Grapperaus beloofde openstelling van onze horeca.

Hartelijke groet,
Lodewijk Klootwijk (NVG) en Jeroen Stevens (NGF)
20 mei
Beste mensen,
 
 
Stevige lobby voor horeca op golfbanen lijkt succesvol
 
Gisteravond heeft premier Rutte de nieuwe maatregelen aangekondigd. Sportscholen werden wel genoemd, maar blijven dicht. Sportkantines werden niet genoemd, maar blijven vooralsnog ook gesloten. Via drie lijnen hebben NGF en NVG een lobby gevoerd om de clubhuizen open te krijgen. Tot gistermiddag was het spannend wat er zou gebeuren, omdat er grote twijfel was bij het kabinet. De lobby via de lijn van MKB Nederland lijkt uiteindelijk de doorslag te hebben gegeven: commerciële horeca op golfbanen mag per 1 juni open. Wij zijn MKB Nederland zeer dankbaar voor hun inspanningen.
 
 
NOC*NSF laat vanmorgen weten teleurgesteld te zijn in de handhaving van 1 september als datum voor de heropening voor sportkantines. Dit betreft paracommerciële exploitaties die een dergelijke horecavergunning hebben. Horecaexploitaties met een volledige horecavergunning mogen open. Het is dus zaak om uw horecavergunning of die van uw pachter te controleren. In de meeste gevallen zal dit een volledige horecavergunning zijn.
 
Is het dan nu 100% zeker dat onze horeca open mag? Nee, dat nog niet. Veiligheidsregio’s kunnen theoretisch nog dwarsliggen. Er moet namelijk wederom een nieuwe noodverordening komen. De verwachting is dat deze pas na het weekend gereed is. De omschrijving van hetgeen nu onder ‘horeca’ moet worden verstaan zal bepalend zijn. Daarnaast kunnen gemeentes ook nog ‘vervelend’ doen. Wij zullen in dat geval u weer proberen te helpen om e.e.a. recht te zetten. Ondertussen raden wij u wel aan voorbereidingen op de heropening te treffen. Wij gaan aan de slag met de toevoeging van een horecaprotocol. Logischerwijs zal het algemene horecaprotocol hiervoor de basis zijn.
 
Wat houdt de verruiming van de vrije ruimte werkkostenregeling 2020 in?
Op 24 april heeft het kabinet zes nieuwe belastingmaatregelen getroffen om werkgevers in de huidige coronacrisis meer financiële ruimte te geven. De maatregelen gaan zo spoedig mogelijk in. Eén ervan is het eenmalig verhogen van de vrije ruimte van de werkkostenregeling van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 fiscaal loon. Met de maatregel wordt de vrije ruimte in 2020 met maximaal € 5.200 verruimd. Hoe werkt dit precies? Lees het hier.
 
 
Harken meegeven
Het ontbreken van harken begint lastig te worden. Op Golf Duinzicht staat bij hole 1 een ton met lichte harken, die zijn ontsmet.
Iedere speler neemt een hark mee (echtpaar 1) en levert de hark weer in bij hole 9. Deze harken worden weer ontsmet en terug naar hole 1 gebracht.
Zo is het probleem opgelost.
 
 
Minister tweet POS
Het mede door de NVG opgerichte Platform Ondernemende Sportaanbieders waarin inmiddels 14 sporten zijn verenigd, heeft ook de aandacht van minister Van Rijn. Een belangrijke erkenning in zijn tweet:
 
 

 
Positieve reacties
 
We hebben inmiddels een week kunnen wennen aan golf volgens de protocollen en de reacties van de golfers zijn louter positief, merkt ook de redactie van GOLF.NL. In dit artikel gaat de redactie in op de ervaringen en het gevoel van golf in de 1,5-metersamenleving, met voorbeelden van hoe goed het is opgepakt op clubs en banen en in de golfbanche.
 
 
Hartelijke groet,
 
Lodewijk Klootwijk (NVG) en Jeroen Stevens (NGF)
18 mei
Beste mensen,
 
 
Wat hebben we afgelopen weekend kunnen genieten van mooi weer. En deze week wordt het nog mooier! We krijgen nog volop berichten over gezellige drukte op de banen. Wij zijn benieuwd hoe het bij u gaat met de naleving van het protocol.
 
 
Horeca
 
Eerder lieten wij u weten terug te komen op horeca en golf. De reguliere horeca gaat in principe per 1 juni weer open. De opening van sportkantines staat op 1 september gepland. Vanmorgen hebben wij hierover contact gehad met NOC*NSF. Er blijkt dit weekend uitgebreid tussen NOC*NSF en de directie Sport van het ministerie van VWS te zijn gesproken. De insteek bij het onderwerp ‘opening van de horeca in de sport’ vanuit zowel directie Sport VWS als NOC*NSF is: ‘alle horeca van de buitensport open’ per 1 juni.
 
 
De argumentatie voor openstelling is:
 
   
 • Goed voor sociale cohesie. Is hard nodig!
 •  
 • Opening terrassen en horeca sportclubs ontlast de      horeca elders.
 •  
 • Economisch is het ook gunstig voor de overheid (btw en      minder compensatie).
 
 
De SBI-code die gehanteerd leek te worden waar het de sport betreft, lijkt daarmee nu even van de baan. Vanzelfsprekend moet de horeca wel beschikken over de benodigde horecavergunningen.
 
 
NOC*NSF durft geen uitspraak te doen over wanneer er precies duidelijkheid komt. Dat kan morgenavond zijn, maar ook pas na het gesprek dat NOC*NSF op 26 mei met de minister heeft.
 
 
Groepsgrootte
 
De richtlijnen voor groepen in buitensporten zijn maximaal 10 mensen, dit is inclusief begeleider. Dit geldt dus voor onder andere Open Golfdagen, Golfstart en golflessen.
 

 
Contact wethouder sport  
 
Nodig proactief de wethouder sport of beleidsambtenaar sport uit op uw golfbaan. Juist in deze tijd van protocollen en samenwerkingen die soms stroperig kunnen verlopen, helpt het als de gemeente een goed beeld heeft van hoe u als golfclub of -baan omgaat met de voorzorgsmaatregelen. Zoals we deze week allemaal hebben ervaren, werken de voorzorgsmaatregelen bij golf heel goed en laat dat dan ook zien! Veel gemeenten zien golf net als iedere andere sport en beoordelen ook de horeca op deze manier. Het helpt dan om in gesprek te komen met de betrokken instanties en hoe kan dat beter dan op de golfbaan zelf!?
 
 
Hartelijke groet,
 
Lodewijk Klootwijk (NVG) en Jeroen Stevens (NGF)
15 mei
Beste mensen,
 
 
U heeft gisteren geen update gekregen. Als er geen nieuws is, volgt er geen bericht en dat was gisteren het geval. Nu de golfbanen weer open zijn, is iedereen ongetwijfeld vooral bezig de leden en gasten aandacht te geven. De frequentie van de updates zal zich de komende weken aanpassen aan de hoeveelheid nieuws dat we te melden hebben.
 
 
Steunpakket 2
 
De huidige compensatiemaatregelen zullen worden aangevuld door een tweede pakket. NVG heeft via het POS en via Gastvrij Nederland (samenwerking MKB branches in de gastvrijheid) ingezet op compensatie van doorlopende vaste lasten, zoals kapitaallasten, leasekosten en onderhoud. Hoe het Steunpakket 2 er gaat uitzien is ook deze ochtend nog steeds onduidelijk.
 
 
Hoe om te gaan met 10-minutenregel?
 
We krijgen vragen van golfbanen over de 10-minutenregel voorafgaande aan een sportactiviteit. Hoe om te gaan met inslaan bijvoorbeeld? Onze interpretatie: een sportactiviteit betreft niet alleen een golfronde of een golfles, maar kan ook afslaan op de driving range zijn.
 
 
Voorbeeld. Kees heeft om 14.30 uur een starttijd gereserveerd en wil tien minuten op de driving range afslaan. Kees mag dus om 14.10 uur arriveren. Stel Kees komt alleen voor de golfronde, dan mag Kees om 14.20 uur arriveren.
 
 
De 10-minutenregel is ingesteld om groepsvorming te voorkomen. Het is daarom essentieel dat spelers niet eerder dan nodig voor hun golfactiviteit op de golfbaan aankomen en na afloop direct vertrekken. Het landelijke sportprotocol heeft aankomst van tien minuten voorafgaand aan de activiteit aangehouden als uiterste.
 
Medewerkers klaarstomen voor heropening horeca
 
De ons bekende gastvrijheidsgoeroe Maarten Wessels deelt in dit artikel tips om medewerkers voor te bereiden op de heropening van de horeca. Zie artikel hier. We adviseren u om u nu al te verdiepen in de horeca-richtlijnen in deze nieuwe samenleving. In afwachting van de noodverordeningen, ziet het ernaar uit dat mogelijk de horeca op golfbanen weer open kunnen in juni.   
 
 
De Goyer komt met een creatief idee voor juni – indien toegestaan
 
Eerder zagen we op de Goyer een curlingbaan in de winter. Reinoud heeft weer iets moois bedacht: de club heeft een bedoeïenentent gehuurd om de leden vanaf juni – indien mogelijk - een prettige heropening van de horeca te bezorgen. De tent heeft voldoende zitcapaciteit, ook als er bij regen meer mensen willen schuilen. Een mooi initiatief.
 
 
Hartelijke groet,
 
Lodewijk Klootwijk (NVG) en Jeroen Stevens (NGF)
13 mei
Beste mensen,
 
 
Wedstrijden
 
Eerder beloofden wij u bij u terug te komen met een interpretatie van de regels omtrent wedstrijden. De diverse documenten hierover sluiten niet helemaal op elkaar aan. Zie het antwoord bij de vraag ‘Zijn clubwedstrijden toegestaan?’ voor onze interpretatie:https://www.ngf.nl/over-de-ngf/nieuws/2020/mei/faq-clubs-en-banen-coronavirus-en-golf-in-nederland.
 
 
Gesprek met minister Van Rijn
 
Gisterenmiddag vond het eerste gesprek tussen minister Van Rijn en het Platform Ondernemende Sportaanbieders plaats. Compensatie van vaste kosten die sportaccommodaties maken, was het eerste onderwerp op de agenda. Op dit punt heeft de minister de toezegging gedaan om zich hard te maken voor onze branche bij het ministerie van EZK. Onze specifieke wensen zal hij meenemen in de gesprekken. Daarnaast is gesproken over de heropening van de binnensport. Ook heeft de minister toegezegd te kijken welke mogelijkheden er zijn voor een innovatiefonds voor de sport: op zoek naar nieuwe verdienmodellen.
 
 
 
Horeca en golf
 
Het kabinet heeft aangekondigd dat wellicht per 1 juni de horeca weer geopend kan worden. Sportkantines kunnen per 1 september open. Navraag bij MKB Nederland levert op dat horeca met een volledige horecavergunning onder het regime van de reguliere horeca valt. Ondertussen heeft KHN een protocol opgesteld voor de heropening van de horeca. Dit bekent niet dat dit gaat gelden voor sportkantines; daarvoor moeten we de nieuwe noodverordeningen afwachten.

 
Hartelijke groet,
 
Lodewijk Klootwijk (NVG) en Jeroen Stevens (NGF)
Beste mensen,
 
 
Van velen van u hebben wij vernomen dat de heropening gisteren een groot succes was. Als koeien die voor het eerst in het voorjaar van stal mogen, zo voelde het ongeveer bij de golfers. De meeste banen hadden overvolle teesheets. Wij hebben een aantal banen bezocht en het protocol lijkt goed te werken. Het viel ons op dat ondanks de zeer volle banen en parkeerplaatsen er geen sprake was van groepsvorming. Spelers komen netjes kort voor hun starttijd aan en vertrekken na het spelen direct, waardoor het in en rond de clubhuizen ‘mooi’ rustig blijft.
 
Heeft u opmerkingen ter verbetering, laat het ons weten!
 
 
Regio’s NVG
 
Ook deze week zullen de wekelijkse regio-overleggen van de NVG plaatsvinden. Onderwerp van gesprek: ervaringen met de heropening, verbeteringen en interpretaties protocol. Ook wordt er een update over wedstrijden, horeca en financiële compensatie voor de golfbanen gegeven.
 
 
Banen en clubs in het nieuws
 
Veel clubs en banen zijn in het nieuws geweest, hierbij een overzicht dat continu wordt aangevuld met updates.
 
 
Schrappen ontslagboete NOW?
 
Minister Koolmees zorgt deze dagen voor wat ophef met zijn uitspraken over het schrappen van de ontslagboete in de NOW.
 
De FNV is bang dat het schrappen van de boete leidt tot een ontslaggolf en dat daarmee de prikkel verdwijnt om tijdens de steunmaatregelen te investeren in werknemers. De minister hoopt met die maatregel juist werkgelegenheid te behouden. Want als bedrijven die steun krijgen niemand mogen ontslaan, dan gaan zij alsnog failliet en dan raken we van de regen in de drup, aldus Koolmees.
 
 
Protocol in beeld voor golfers
 
Vergeet dit  filmpje niet te delen met uw leden:
   
 
Voor vragen zijn wij bereikbaar.
 
 
Hartelijke groet,
 
Lodewijk Klootwijk (NVG) en Jeroen Stevens (NGF)
11 mei

Beste mensen,
 
 
Op een paar banen na wordt er weer overal volop gegolft in Nederland! Veel managers/eigenaren/bestuurders van golfbanen hebben vanmorgen vroeg de eerste flights gestart. Golfers die zich als enthousiaste jonge honden melden voor hun eerste ronde in weken. Wat een feest! Het bewijst maar weer eens hoeveel plezier onze sport in de mens losmaakt. Wij zijn heel benieuwd naar beelden van blije golfers op uw baan.
 
 
Corona protocol in beeld
 
Nu golf weer is toegestaan, is het belangrijk dat golfers weten wat zij kunnen verwachten en wat er van hen wordt verwacht. Bij de communicatie over golf in coronatijd kan deze video van de NGF en GOLF.NL worden gebruikt. Tip: mail deze naar uw golfers. Bekijk hier de video.
 
 
Tweede steunpakket
 
Ondertussen is de financiële pijn die bij veel golfbanen is ontstaan fors te noemen. De bestaande regelingen zijn hier maar in beperkte mate een oplossing voor. In een gesprek met MKB Nederland gaf minister Koolmees afgelopen vrijdag aan dat hij het tweede noodpakket binnen twee weken bekend zal maken. Hij overweegt om voorwaarden aan regelingen te verbinden, bijvoorbeeld ten aanzien van investeringen in scholing en restricties aan het uitkeren van winst.
 
Tijdens ons gesprek morgen met minister Van Rijn zullen wij ervoor zorgen dat de golfspecifieke input in steunpakket 2 wordt meegenomen. Dat gaat onder meer over de hoge vaste lasten die tijdens de lockdown doorliepen en nu nog altijd niet in verhouding staan met de inkomsten.
 
Wedstrijden en horeca
 
In het nieuwe protocol is het volgende opgenomen: “Officiële wedstrijden en competities zijn tot 1 september niet mogelijk. Onderlinge (club)trainingswedstrijdjes/potjes zijn mogelijk. Hierbij dient de 1,5 meter maatregel in acht genomen te worden”. We zijn aan het uitzoeken hoe bovenstaande het beste is toe te passen in golf. Daar komen we later deze week op terug. In de nieuwe regels van de Rijksoverheid is waarschijnlijk een beperkte openstelling van de horeca per 1 juni opgenomen. Voor sportkantines geldt echter pas een geplande opening per 1 september. Een van de complicaties betreft de combinatie clubwedstrijden met horecaregels omtrent maximumaantallen en evt. reservering.
 
We hopen u snel te informeren over wat van toepassing is op de horeca op een golfbaan en hoe de opening per 1 juni er uit gaat zien. Houd er rekening mee dat wij dit niet binnen enkele dagen geregeld hebben. We houden u uiteraard op de hoogte.
 
 
Nieuwe regeling kleine kredieten
We hebben blij gereageerd op de nieuwe regeling voor kleine kredieten die minister Wiebes en staatssecretaris Keijzer (EZK) eind vorige week hebben aangekondigd. Met deze zogeheten Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC), staat de overheid voor 95 procent garant voor overbruggingskredieten tussen de 10.000 en 50.000 euro. Goed nieuws is ook dat de rente die banken daarvoor in rekening brengen niet hoger mag zijn dan 4 procent. Deze regeling is een welkome aanvulling op de BMKB-C, waarvan wij nog steeds van ondernemers horen dat die niet soepel loopt. We hopen dat ondernemers met een relatief kleine kredietvraag met de nieuwe KKC wel geholpen zijn.
 
 
Voor in uw nieuwsbrief: tips voor een rondje na 2 maanden geen golf
 
De redactie van GOLF.NL speelt ook met artikelen in op het feit dat er vanaf deze week weer volop wordt gegolft. In dit artikel wordt aan golfers op een leuke manier uitgelegd wat ze na twee maanden afwezigheid van het eerste rondje kunnen en mogen verwachten. U kunt de link uiteraard verspreiden (https://www.golf.nl/nieuws/2020/mei/1005-vraag-het-aan-golf-nl-week-19).
 
 
Hartelijke groet,
 
Lodewijk Klootwijk (NVG) en Jeroen Stevens (NGF)
8 mei

Beste mensen,
 
 
Ook vandaag weer genoeg berichten over teesheets die bijna exploderen. Volgende stap: al die spelers maandag in goede banen leiden.
 
 
Vandaag zijn we aan de slag gegaan met de opname van een video voor golfers en de coronamaatregelen op de golfbaan.
 
Deze sturen wij u uiterlijk maandag toe. De paar minuten durende video geeft duidelijk weer hoe de nieuwe coronaregels moeten worden nageleefd.
 
 
Procedure
 
De meeste gemeentes werken prima mee, Een aantal heeft er moeite mee om voorlopige toestemming te geven voor heropening vanwege het nog niet beschikbaar zijn van een nieuwe noodverordening. Dit weekend worden de noodverordeningen afgemaakt, zo hebben wij vernomen. Dan zullen de gemeentes in de loop van volgende week hiermee aan de slag kunnen. Let op: nog steeds kunnen zaken in de noodverordeningen worden toegevoegd die van invloed kunnen zijn op onze bewegingsvrijheid op de golfbanen. En gemeentes kunnen ook lastig doen.
 
 
Wij horen heel goede berichten uit diverse landen. Met name Noorwegen laat een forse groei van het aantal leden zien. Sommige banen tot 200 nieuwe, vol betalende leden. Dat geeft hoop. Ook de afhaal van broodjes en dergelijke gaat daar zeer goed. Kijken of deze goede beweging straks navolging vindt in Nederland.
 
 
Ook was er de wekelijkse call van Gastvrij Nederland: er worden campagnes gestart voor binnenlands toerisme door onder meer ANWB en NBTC. Wij gaan kijken of wij als golfbranche daarbij kunnen aansluiten.
 
 
Vernieuwd Protocol
 
Leeftijdsuitzonderingen behalve voor jeugd staan er nu niet in. Officiële wedstrijden mogen nog niet, wel onderlinge potjes. We gaan hier de komende week bij u op terugkomen en duiden wat volgens ons wel/niet mogelijk is. Wel hebben wij een fout ontdekt in ons protocol dat wij u gisteren hebben toegezonden: daar staat in dat terrassen bereikbaar zijn. Er is veel onduidelijkheid hierover. De terrassen mogen 1 juni weer openen, kantines met terrassen per 1 september. Wij onderzoeken in hoeverre wij de golfhoreca kunnen aansluiten bij de richtlijnen van de horeca en niet bij de kantines. Hierover binnenkort meer.
 
 
Trainers, begeleiders en vrijwilligers boven de 70 jaar en risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren (zij kunnen ook contact opnemen met hun huisarts) of zij zich in groepen kunnen begeven. Maak dit kenbaar aan deze groep via bijvoorbeeld een e-mail/nieuwsbrief.
 
 
Uitnodiging 16 mei – Zoom bijeenkomst voor al uw Corona/Golf-vragen
 
Oorspronkelijk zou de ALV van de NGF op 16 mei zijn. Deze is nu verschoven naar 20 juni, meer informatie volgt.
 
Op deze datum organiseert de NGF wel een speciale Zoom-bijeenkomst van 10.00 uur tot 11.00 uur voor al uw vragen aan Jeroen Stevens en Danielle Wallet met betrekking tot golf en corona.
 
 
Tijdelijke toestemming voor digitaal regelexamen
 
Gezien de uitzonderlijke situatie die is ontstaan door de uitbraak van het coronavirus kunnen golfregelexamens niet op de clubs (clubhuis nog gesloten) afgenomen worden. Daarom mogen clubs het examen tijdelijk digitaal afnemen. In een protocol worden de richtlijnen uitgelegd. Bekijk hier meer informatie
 
 
Webshop – limited junior polo toegevoegd
 
Vanaf nu te koop in de webshop: limited edition #supportervangolf juniorpolo’s. Van iedere maat exclusief 50 stuks gemaakt.
 
Ook hiervan komt de netto-opbrengst ten goede aan clubs en banen.
 
 
Wij wensen u veel succes de komende dagen om alles gereed te maken voor maandag.
 

 
 
Hartelijke groet,
 
Lodewijk Klootwijk (NVG) en Jeroen Stevens (NGF)
7 mei

Beste mensen,
 
 
Dank voor de vele blije en enthousiaste reacties op het goede nieuws van gisteravond. Wat ontzettend fijn dat we weer open kunnen maandag a.s. Zoals gisteren aangegeven: hier zijn nog wat stappen voor te zetten.
 
 
Protocol
 
Bekijk hier onder de kop ‘Welke stappen moeten we nu als club of baan nemen?’ https://www.ngf.nl/over-de-ngf/nieuws/2020/mei/faq-clubs-en-banen-coronavirus-en-golf-in-nederland de laatste versie van het protocol: dit hebben wij zo goed mogelijk aangepast naar de nieuwe regels van het kabinet. Dit kan naar uw gemeente gestuurd worden met het verzoek op basis hiervan een voorlopige toestemming te krijgen onder voorbehoud van wijzigingen in de noodverordening. Mocht u problemen ondervinden, dan kunnen wij proberen te helpen.
 
 
Horeca/clubhuis/kantine
 
Er is tevens veel onduidelijkheid over het wel of niet openen van de horeca in ‘clubhuizen’. In de gecommuniceerde teksten staat dat kantines tot en met 1 september gesloten zijn. Wij zoeken ook dit voor u uit en berichten u zodra er duidelijkheid over is. Onze inzet is uiteraard om de clubhuizen te laten vallen onder de regelingen die van toepassing zijn voor de horeca, wij hebben dit geadviseerd aan NOC*NSF en horen snel meer. Toiletten mogen hoogstwaarschijnlijk wel gebruikt worden, daar komen we ook zo spoedig als mogelijk op terug. We hebben hiervoor nog geen goedkeuring vanuit VWS/RIVM.
 
 
Wedstrijden
 
In de communicatie vanuit de overheid is aangegeven dat het spelen van wedstrijden tot 1 september niet is toegestaan. Deze passage is opgenomen om het aantal verkeersbewegingen en het samenkomen van grote groepen mensen tegen te gaan. Het is dan ook duidelijk dat deze maatregel bedoeld is om wedstrijden en competities TUSSEN sportverenigingen tegen te gaan. Wij denken dat ‘interne’ clubwedstrijden hier niet onder vallen maar zoeken dit nog uit. U hoort van ons zodra wij daar uitsluitsel over hebben.
 
 
Ervaringen
 
We zouden het op prijs stellen als u na de heropening uw ervaringen in de komende weken met ons deelt. Aarzel ook niet om suggesties voor verbeteringen/aanvullingen van het protocol door te geven. We blijven graag met u als één front opereren!  
 
 
Gesprek met de minister
 
Volgende week dinsdag heeft het Platform Ondernemende Sportaanbieders een gesprek met minister van Rijn over de gevolgen van de lockdown voor de sportbranche. Nu er een regeling is getroffen via NOC*NSF, gaat het POS de mogelijkheden voor de ondernemende sportaanbieders bespreken. Lodewijk zal aanwezig zijn bij dit gesprek namens de golfbranche.
 
 
Groet,
 
Lodewijk Klootwijk (NVG) en Jeroen Stevens (NGF)
6 mei
Beste mensen,
 

Zoals u ongetwijfeld heeft vernomen tijdens de persconferentie van het kabinet: golf kan weer open voor volwassenen per 11 mei! U en heel veel golfers hebben zeer uitgekeken naar dit moment en wij niet minder.
 
 
Stappen om ook goedkeuring van uw gemeente te krijgen
 
De aanpassingen van de regels omtrent Corona moeten door de veiligheidsregio’s worden vastgelegd in nieuwe noodverordeningen. De vorige keer duurde het meer dan een week voor dit geregeld was. Vervolgens moeten gemeentes deze gaan verwerken en aan de hand hiervan protocollen beoordelen. Ook wordt er een nationaal sportprotocol opgesteld. Dit zal naar verwachting vrijdagmiddag klaar zijn, ook dit zal verwerkt moeten worden.
 
 
U ontvangt uiterlijk morgenmiddag van ons het ‘golfprotocol’ zoals wij verwachten dat dit eruit gaat zien. Er is voor ons ook nog een aantal vragen dat beantwoord moet worden. De versie die wij morgen met u delen moet dan vrijdagmiddag nog definitief getoetst worden op het landelijke protocol. Net als de vorige keer lijkt het ons zinvol dat u morgen einde dag of vrijdag contact zoekt met uw gemeente en het voorlopige golfprotocol alvast toezendt. Op deze manier hebben veel golfbanen een voorlopige toestemming gekregen voor het jeugdprotocol.
 
 
 
De volgende zaken lijken toegestaan te zijn:
 
   
 • 4 ballen
 •  
 • Flights die elkaar inhalen
 •  
 • Begeleiding lijkt toezicht d.m.v. marshals te      worden
 
 
Ook adviseren wij u te informeren bij uw gemeente of zij het definitieve protocol van vrijdagmiddag nog voor of tijdens het weekend kunnen beoordelen of dat u maandag op basis van het eerste concept al open kunt.
 
 
Golf en lesgeven
 
Zover wij nu kunnen beoordelen kunnen ook golflessen weer starten met een groepsgrootte van maximaal 10 personen. Met inachtneming van de 1,5 meter afstand en hygiëneregels.
 
 
Video
 
Vrijdag wordt er een video opgenomen waarin de richtlijnen voor golfers zichtbaar zijn.
 
Ons streven is om deze 11 mei te delen met u en golfers.
 
 
Verder details
 
Waar nodig zullen wij u morgen verder voorzien van relevante zaken. Onze ervaring is dat de dagen na de bekendmaking van de nieuwe regels er meer zaken bekend worden.
 
 
Wij wensen u veel succes met de verdere heropening van uw golfbaan!
 
 
Groet,
 
Lodewijk Klootwijk (NVG) en Jeroen Stevens (NGF)
4 mei
Beste mensen,
 
Vanmorgen heeft het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) een gesprek gehad met het ministerie van VWS. Lodewijk nam namens het POS deel aan het gesprek dat ging over de mogelijkheden voor het noodfonds voor de ondernemende sport en de heropening van sport.
 
Het noodfonds dat vrijdag werd aangekondigd, levert waarschijnlijk 2.500 euro per golfvereniging op. Tot afgelopen vrijdag hadden we de belangen van de ondernemers ook ondergebracht in de eerdere gedane grotere aanvraag van 950 miljoen euro. Nog langer op die route vertrouwen heeft weinig kans van slagen. Deze week gaan we samen met andere branches in de sport nieuwe wegen zoeken. Er wordt door VWS vooral gewezen op het generieke steunpakket 2.
 
 
Heropening was ook een onderwerp van gesprek. VWS schikt zich in de rol van afwachtende partij en het OMT lijkt leidend. Als zij vragen hebben, dan zorgt VWS voor antwoorden. Hier ligt onze kans. Samen met NOC*NSF en POS zijn we druk bezig een volgend generiek protocol voor de sportende volwassenen op te stellen. Dit weekend en vandaag hebben we aan teksten gewerkt. Wij merken dat onze input goed wordt verwerkt. Donderdag moet het verhaal klaar zijn. Hiermee zullen we het kabinet moeten overtuigen dat sport klaar is voor een veilige en verantwoorde heropening.
 
 
Jeugd
 
Verheugend nieuws is dat op inmiddels 112 golfbanen de jeugd alweer aan het golfen is. Aan de andere kant betekent het ook dat nog steeds op iets meer dan de helft van de golfbanen niet gegolft wordt. Voor degenen die afgelopen vrijdag het webinar “Kansen voor jeugd in coronatijd” gevolgd hebben, is inmiddels duidelijk geworden dat het opstellen en uitvoeren van het jeugdprotocol veel verder strekt dan het faciliteren van de jeugdleden. Het is bovenal een testcase om met alle betrokken partijen tot een protocol te komen voor de eigen accommodatie en dat vervolgens ook in de praktijk te kunnen testen en finetunen.
 
 
Zo zijn er clubs die in eerste instantie met lijnen op de grond aan de slag zijn gegaan, maar nu toch hebben besloten om de lijnen te vervangen door hekken of linten. Ook de logistiek op de parkeerplaats is bij veel clubs aan de hand van de opgedane ervaringen weer aangepast en verbeterd. Duidelijke voorbeelden van aanpassingen aan het protocol die - met nog geen 10% van het ledenaantal en dus een overzichtelijke aanloop – nu prima aan te passen zijn, zodat de club er straks als de baan weer voor alle leden (beperkt) open mag gaan helemaal klaar voor is en niet voor onaangename verassingen komt te staan.
 
 
Bent u al wel gestart met enthousiaste kinderen en begeleiders maar loopt u ergens tegenaan, heeft u al wat aangepast ten opzichte van uw oorspronkelijke plan of heeft u tips? Wij horen het graag!
 
 
Wanneer u nog niet aan de slag bent gegaan met het jeugdprotocol, zou u dat wat ons betreft in heroverweging moeten nemen. Ook als u slechts een handvol jeugdspelers heeft, lijkt het misschien te veel werk maar de ervaringen van de afgelopen dagen leren ons dat er heel veel goede lessen uit worden getrokken. Wij ondersteunen u hier heel graag in.
 
 
Oproep van de redactie – beeldmateriaal Tweede Wereldoorlog
 
De redactie is benieuwd of er een aantal foto’s voorhanden is van golfende mensen tijdens of net na de Tweede Wereldoorlog.
 
We willen morgen – vooral met beeld - stilstaan bij 75 jaar bevrijding. Als er een en ander voorhanden is, ontvangen wij dat graag per e-mail: redactie@golf.nl - liefst vandaag en anders dinsdagochtend. Met bronvermelding – en een korte beschrijving van wat er te zien is en waar – plus vermelding van fotograaf, etc.
We proberen er dan wat moois van te maken op de social-mediakanalen en op deze manier ook stil te staan bij een belangrijk stuk geschiedenis.
 
 
Voorzitter NOC*NSF in de Telegraaf
 
De voorzitter van de Nederlandse sportkoepel zou ook best uitzonderingen willen maken voor enkele sporten: “We mogen nu wel bij een supermarkt, de Bijenkorf of de bouwmarkt in rij staan. Maar waarom mogen we niet met z’n tweeën een rondje lopen op de golfbaan, 1 tegen 1 tennissen of roeien in een skiff (eenpersoonsroeiboot red.)? Van Zanen geeft zelf het antwoord: “We hebben afgesproken dat we de generieke maatregelen van de overheid volgen. Prima, maar we voeren nu wel het gesprek over enkele sporten die wat meer ruimte zouden kunnen krijgen. Sommige sporten, waaronder ook handboogschieten, kun je nu eenmaal eenvoudiger zonder contact en met anderhalve meter afstand doen.”
 
 
Groet,
 Lodewijk Klootwijk (NVG) en Jeroen Stevens (NGF)
1 me1 update 2
Beste mensen,
 
 
Je stuurt een update en een uur later is deze alweer ‘oud nieuws’. Het kabinet kwam vanmiddag zeer snel met een reactie op de aanvraag van NOC*NSF voor een noodfonds voor 150 miljoen euro voor de sport in Nederland. Het kabinet zegde middels een brief aan de Tweede Kamer 110 miljoen euro toe. Ogenschijnlijk een mooi bedrag en een gegeven paard mag je niet in de bek kijken…
 
 
Echter, dat doen wij vandaag wel. Het bedrag van 110 miljoen blijkt:
 
-              Voor 90 miljoen naar gemeenten te gaan die dit geld mogen gebruiken als huurcompensatie richting sportclubs.
 
-              De 20 miljoen die overblijft, blijkt alleen naar (kleine amateur)sportverenigingen met een eigen accommodatie te gaan. Deze krijgen per accommodatie 2.500 euro.
 
 
Dus enerzijds compenseert de overheid hier de overheid en anderzijds worden ondernemers overgeslagen. Daarnaast is de tegemoetkoming van 2.500 euro ook nog eens volstrekt ontoereikend en dekt dit slechts een fractie van de werkelijke schade.
 
 
NGF en NVG zijn blij voor degenen die met deze steun geholpen worden, maar vinden het voor golf een zeer teleurstellend resultaat gezien de enorme financiële verliezen in de golfbranche en de risico’s die door golfbanen worden genomen om bijna 400.000 mensen te laten bewegen. Daar komt nog bij dat wij van mening zijn dat de ‘handreiking’ niet overeenkomt met de eerdere uitspraken van de overheid die zijn gedaan om de sportinfrastructuur in Nederland overeind te houden. De ondernemers in de sport, waar de NVG aan tafel zit, hebben maandag een gesprek met VWS over een eigen noodfonds. De NGF gaat in gesprek met NOC*NSF om te kijken of er nog mogelijkheden zijn om veranderingen in deze regeling te krijgen. Wij berichten jullie volgende week weer.
 
 
Groet,
 
Lodewijk Klootwijk (NVG) en Jeroen Stevens (NGF)
1 mei
Beste mensen,
 
De komende tijd gaan wij u wekelijks meenemen in de ontwikkelingen en acties die wij als vertegenwoordigers van de golfbranche ondernemen.
 
Hiermee hopen wij u meer inzicht te kunnen geven en beter te betrekken. In de diverse overleggen waarbij wij als golfbranche betrokken zijn, ligt de focus op twee zaken: heropening en extra financiële compensatie.
 
 
Heropening: voor de sport is er een werkgroep opgezet met NOC*NSF, sportbonden, Platform ondernemende sportaanbieders (POS) in afstemming met de VSG en burgemeesters. In deze werkgroep is golf via de NGF vertegenwoordigd. Onze insteek is om snel verantwoord te heropenen en het leeftijdscriterium te laten schrappen. De heropening proberen we te ondersteunen door actief in de media onze standpunten naar voren te brengen. Daarnaast loopt het traject met de ingeleverde protocollen nog. Het ministerie heeft dit nog in beraad.
 
 
Inmiddels 99 banen geopend voor de jeugd
 
Het is erg goed nieuws, dat golfbanen zo massaal open gaan voor de jeugd. De meeste problemen met gemeentes zijn of worden opgelost.
 
 
GC Zwolle wordt wandelparadijs met Kiss & Hike
 
In dagblad de Stentor lezen wij dat GC Zwolle niet alleen open gaat voor de jeugd, maar ook voor hun ouders om te wandelen over de baan. Dit heeft de golfclub met haar nieuwe manager Jelle Paauw georganiseerd met de gemeente Zwolle. Een mooie try-out waarmee goodwill kan worden gekweekt. Of dit stand houdt bij de veiligheidsregio moet blijken. Als dat zo is, dan berichten wij u hierover. Mocht u hier meer over willen weten: neem contact op met GC Zwolle.
 
 
Tips en ervaringen protocol
 
De gedeeltelijke opening geeft ons de kans om te oefenen voor het moment waarop straks volwassenen ook weer mogen golfen. Graag vernemen wij uw ervaringen met het protocol, zodat wij waar nodig het kunnen bijstellen. Wij vonden zelf tips voor schoonmaak erg nuttig, dit blijkt minder ingewikkeld dan gedacht.  
 
 
Ter inspiratie – uitvoering jeugdprotocol
 
Bij Golfbaan Almeerderhout hebben we een filmpje gemaakt waarin de belangrijkste elementen uit het jeugdprotocol naar voren komen. Bekijk hier het filmpje.
 
 
Groet,
 
Lodewijk Klootwijk (NVG) en Jeroen Stevens (NGF)
28 april
Beste mensen,
 
 
Veel golfbanen vieren Koningsdag traditiegetrouw met een toernooi, maar dat zat er maandag niet in. Maar aan de stilte op de golfbanen komt toch langzaam een einde. Woensdag begint het sporten voor de jeugd weer. Een kleine stap richting algehele heropening. Om de noodzaak daarvan kracht bij te zetten, stond er een uitgebreid artikel in de Telegraaf dit weekend met mooie quotes van Jeroen Stevens. Zie de bijlagen. Ook dagblad Trouw besteedde aandacht aan onze wens en behoefte om de golfsport meer ‘speelruimte’ te geven. NOC*NSF voorzitter Anneke van Zanen pleit voor het beoordelen per sport in plaats van het huidige criterium van leeftijd dat het kabinet hanteert. “Je kunt prima tennissen op minimaal anderhalve meter, net als zwemmen, golfen, padel, badminton.”  
 

Jeugd kan weer golfen!
Woensdag kan de jeugd t/m 18 jaar weer aan de bak. Er komen al eerste, leuk initiatieven voorbij: Golfbaan Sluispolder organiseert elke dag t/m 8 mei een kinderkamp. Voor 35 euro kunnen de kinderen van 6 t/m 12 jaar ‘Buitenspelen, sporten & ravotten op Sluispolder!’ Uiteraard krijgen ze golfles, daarnaast zijn er allerlei andere leuke activiteiten, verspringen in de bunker, knutselen, bootcamp en en nog veel meer.
 
 
Open voor jeugd
Gaat uw baan morgen open voor de jeugd? We zouden het fijn vinden als u dit met ons deelt. Wij maken online een overzicht van de banen die geopend zijn. Vermeld daarbij ook of de baan alleen opengaat voor leden of ook voor greenfee-jeugdspelers. We worden graag van deze ontwikkelingen op de hoogte gehouden. In dat kader hebben we nog een verzoek: zou u dit kunnen laten weten via deze mini-enquête? Klik hier om de vragen te beantwoorden.
 
 
Procedure
Een club of baan heeft geen formele toestemming nodig van de gemeente om open te gaan, maar u heeft wel meldingsplicht: stel uw gemeente op de hoogte van uw voornemen van uw openstelling en stuur daarbij het golfspecifieke jeugdprotocol (eventueel met aanpassingen voor de eigen accommodatie) mee. Wij vernemen uit het land dat gemeentes hier verschillend mee omgaan. De meeste vinden het prima. Mocht u problemen ondervinden, dan vernemen wij dat graag.
 
 
Maximale aantallen jeugd
 
We krijgen vragen over hoe om te gaan met aantallen. In het jeugdprotocol adviseren wij een flight van maximaal drie personen. U mag dit aantal verhogen of verlagen.
 
Wat betreft de golflessen: hier zit voor beide groepen geen maximum aan per begeleider. Wel adviseren wij u om dit veilig te organiseren. Laat dit mede afhankelijk zijn van de ervaring van de begeleider. Een geschoolde pro zal wellicht een grotere groep kunnen begeleiden dan een vrijwillige ouder.
 
 

 
 
Coronareserve
Ondernemers die vennootschapsbelasting betalen, kunnen hiermee hun verwachte verliezen over 2020 ten laste brengen van de winst in 2019. De te veel betaalde belasting krijgen ze dan al dit jaar terug en niet pas in 2021. Dit is een goede maatregel die nog effectiever zou zijn als deze wordt gecombineerd met verruiming van verliesverrekeningsmogelijkheden over 2019 en 2020. Daar zet MKB Nederland mede namens de golfbranche dus ook op in.
 
 
Versoepeling van de gebruikelijke loonregeling voor dga’s
Hierdoor kunnen dga’s een lager gebruikelijk loon in aanmerking nemen in verhouding tot de omzetdaling van het bedrijf.
 
 
Inkoop Corona-veilige middelen
 
Om de medewerkers straks zo veilig mogelijk te kunnen laten werken en tegelijk de gasten goed te kunnen ontvangen, zijn producten voor hygiëne, persoonlijke bescherming e.d. van groot belang. Eén van de partners uit het NVG Inkoopnetwerk - Bunzl – heeft daarvoor een passend aanbod ontwikkeld. Dit aanbod is éénmalig ook beschikbaar voor golfbanen die niet bij de NVG zijn aangesloten.
Bunzl biedt een breed assortiment van artikelen aan op het gebied van persoonlijke bescherming, signing, hygiëne, andere hulpmiddelen en disposables. Klik hier om de informatiebrochure te downloaden. De bestelling moet uiterlijk morgen worden gedaan. Het bestelformulier kunt u bij de NVG opvragen.
Levering wordt verzorgd in mei. De exacte datum is afhankelijk van de producten die worden besteld.

 
Groet,
 
Lodewijk Klootwijk (NVG) en Jeroen Stevens (NGF)
29 april
Beste mensen,
 
Vandaag gaan we eindelijk weer golfen! Weliswaar alleen met de jeugd. Velen van u hebben de afgelopen dagen hard gewerkt om zich hierop voor te bereiden inclusief de implementatie van het protocol. Vanmorgen werden wij echter met een nieuwe verrassing geconfronteerd, niet ongewoon in deze dynamische tijden.
 
Gisteravond laat blijken de veiligheidsregio’s pas vergaderd te hebben over een nieuwe noodverordening die opgesteld moet worden n.a.v. de nieuwe regels van het kabinet. Op basis van deze noodverordening moeten gemeentes de protocollen beoordelen. En daar zijn de veiligheidsregio’s dus te laat mee, want vandaag gaan we open. Wij hebben vernomen dat de nieuwe noodverordening vandaag wordt verspreid. Sommige gemeentes zullen hier snel op kunnen acteren, andere zullen wat meer tijd nodig hebben.
 
Een aantal van u heeft al toestemming gekregen van uw gemeente op basis van het ingestuurde protocol, een aantal wacht nog op een reactie en enkele banen hebben een afwijzing gekregen. Wij adviseren de banen die toestemming hebben gewoon door te gaan met hun plannen om voor de jeugd open te gaan. De overige banen adviseren wij contact op te nemen met hun gemeente. Uw gemeente kan, naar nu blijkt, het u toch verbieden open te gaan.
 
Inmiddels is er een noodwet in voorbereiding die de route van de noodverordeningen moet vervangen. Vervolg volgt.
 
Groet,
 
Lodewijk Klootwijk (NVG) en Jeroen Stevens (NGF)
 
                       
                        
Het coronavirus en golf
23 april 2020
Actuele berichtgeving van de NGF, NVG, NGA en PGA Holland over het coronavirus en de gevolgen voor golf. Laatste update: 23 april
Beperkende maatregelen tot en met 19 mei
Premier Mark Rutte heeft op 21 april een klein aantal versoepelingen van de coronamaatregelen bekendgemaakt. Wat betreft sport wordt alleen het beleid voor kinderen en topsporters versoepeld. Topsporters kunnen vanaf 29 april op aangewezen trainingslocaties de training hervatten als zij anderhalve meter afstand houden. Kinderen tot en met 12 jaar mogen vanaf 29 april weer onder begeleiding samen sporten zonder dat zij de 1,5 meter-regel in acht hoeven te nemen. Kinderen van 13 tot en met 18 jaar mogen ook samen sporten, maar moeten daarbij wel anderhalve meter afstand houden. Ouders langs de lijn zijn niet toegestaan en ook moeten de douchefaciliteiten gesloten blijven. Er wordt nader bekendgemaakt welke faciliteiten nog meer gesloten moeten blijven. Officiële wedstrijden zijn niet toegestaan.
Het sportbeleid voor volwassenen anders dan topsporters is verlengd tot en met 19 mei. Een week van tevoren zal het kabinet bekend maken of bepaalde coronamaatregelen gehandhaafd of versoepeld zullen worden.
De NGF, PGA Holland, NGA en NVG bestuderen wat de gewijzigde maatregelen betekenen voor de golfsport. Wij zullen je zo snel als mogelijk informeren over onze richting en onze vervolgstappen, onze focus is hier voor de volle 100 procent op gericht. Zoals bekend heeft de Golfalliantie op 16 april een protocol ingeleverd voor een gefaseerde opening van de golfsport voor iedereen (lees hierover meer verderop in dit bericht). We bekijken nog steeds alle mogelijkheden op dit gebied en gaan opnieuw in gesprek met onder andere NOC*NSF en het Ministerie van VWS.
In de FAQ voor clubs en banen geven wij zo goed mogelijk antwoord op de vraag onder welke voorwaarden jeugd mag golfen.
Wat doen de NGF, NVG, NGA en PGA Holland achter de schermen?
Een groot aantal golfers en golfbanen heeft ons na 15 maart gevraagd een uitzondering te bedingen bij de overheid, omdat wij anders zijn dan andere sporten. We begrepen deze vraag. Maar zolang het aantal besmettingen en sterfgevallen niet structureel daalde, was het niet opportuun om een gecontroleerde openstelling aan te vragen.
We zaten en zitten echter niet stil. Er worden op de achtergrond voortdurend gesprekken gevoerd met relevante overheids- en sportinstanties en er zijn plannen gemaakt voor verschillende scenario's.
Op basis van de ontwikkelingen heeft golf samen met een aantal andere buitensporten een protocol opgesteld voor een gefaseerde herstart onder strikte, aangepaste voorwaarden. Op 16 april heeft het Platform Ondernemende Sportaanbieders dit protocol aangeboden bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, vergezeld van specifieke protocollen voor zes verschillende sporten. Het algemene protocol voor de sport is tot stand gekomen in samenwerking met de bij het POS aangesloten brancheorganisaties in de sport, MKB-Nederland, het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat, FNV en in afstemming met NOC*NSF. Paardensport, fitness, klimsport, zwemsport, squash en golf zijn de sporten die zich daarnaast al zorgvuldig en uitgebreid hebben voorbereid met protocollen voor medewerkers, ondernemers en vooral sporters om weer verantwoord te kunnen gaan sporten. Het concept protocol is te vinden in dit bericht.
Een gereguleerde openstelling van golfbanen maakt alleen kans als de trends in ziekenhuisopnames een blijvend dalende lijn laten zien. Daar hebben we zelf een grote invloed op en daarom is het belangrijk dat we alle maatregelen van het RIVM en de overheid strikt blijven opvolgen.
Bijeenkomsten
Het op 23 maart afgekondigde evenementenverbod is verlengd: tot 1 september zijn alle bijeenkomsten en samenkomsten met een vergunnings- en meldplicht verboden, ook als het om minder dan honderd mensen gaat. De NGF heeft bijeenkomsten waarbij mensen fysiek bijeenkomen tot 1 juli afgelast. Maar sommige geplande NGF-activiteiten gaan wel door in een online vorm en er worden ook nieuwe webinars en online trainingen georganiseerd. Raadpleeg hiervoor de kalender van de NGF en ons overzicht van alle afgelaste NGF-activiteiten.
De voorjaars-ALV van de NGF
De algemene ledenvergadering (ALV) van de NGF was verzet van 16 mei naar zaterdag 20 juni, maar de ALV zal ook op die datum niet doorgaan. Nader bericht over de voorjaars-ALV volgt. Op zaterdag 16 mei wordt wel een webinar georganiseerd waarbij de leden vragen kunnen stellen over corona en golf. De inschrijving voor het webinar gaat binnenkort open en meer informatie volgt snel.
De golfsport vraagt om solidariteit
Voor informatie over de financiële gevolgen voor clubs en financiële regelingen van de overheid verwijzen we naar de FAQ voor clubs en banen.
Als golfsport doen wij een beroep op ieders solidariteit. We hopen dat alle golfers (die dit kunnen dragen) het belang van hun vereniging en golfbaan in het oog houden. We hopen ook dat golfers hiervoor geen onderscheid maken tussen een verenigingsbaan of een commerciële exploitant: het gaat immers om het delen van de lasten. Aan onze golfers doen we dan ook de oproep via GOLF.NL: "De golfsport doet een nadrukkelijk beroep op de solidariteit van alle golfers. Als Nederlandse sport nemen we het standpunt in dat we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Je club of baan heeft nu financiële zorgen. De kosten van clubs en banen lopen door terwijl er geen inkomsten zijn van greenfeespelers, evenementen en horeca. Om die reden vragen we je uit naam van de NGF om solidair te zijn met je club en baan. Juist nu is het belangrijk om achter jouw club en baan te staan. Daarmee draag je bij aan de continuïteit van je golfaccommodatie zodat je straks, als de situatie het toelaat en de banen opengaan, weer kan golfen."
Onderhoud golfbanen
Wij berichten in een apart artikel over de coronacrisis en onderhoud van golfbanen: ngf.nl/coronaonderhoud.
Bereikbaarheid van de NGF
De medewerkers van het NGF-bureau werken thuis en zijn op reguliere werktijden bereikbaar via telefoon en e-mail. Het NGF-secretariaat (030-2426370) is zowel telefonisch als per e-mail bereikbaar. Het NGF-secretariaat is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00-12.00 uur en elke werkdag via golf@ngf.nl. De wachttijden kunnen langer zijn dan gebruikelijk.
Noodverordening
De overheid heeft sportclubs opgelegd om de deuren te sluiten omdat er bij sportactiviteiten (veel) mensen dicht bij elkaar zijn. Virussen kunnen zich in dat soort situaties gemakkelijker verspreiden. Als er minder plaatsen zijn waar veel mensen bij elkaar komen, kan de ziekte worden ingedamd.

De sluiting van golfbanen is vastgelegd in noodverordeningen van de 25 veiligheidsregio’s die Nederland telt. In deze veiligheidsregio’s werken verscheidene besturen en diensten samen op het gebied van brandweerzorg, rampen- en crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening, openbare orde en veiligheid.

Overtreding van de maatregelen is strafbaar. De maatregelen zijn opgenomen in een noodverordening zodat de politie en gemeentes de maatregelen kunnen handhaven: zodat er kan worden opgetreden bij overtredingen van een van de maatregelen. Politie en gemeenten kunnen boetes opleggen en straffen opleggen.

Een noodverordening beperkt bepaalde grondrechten en wordt zelden uitgevaardigd. Maar wel in crisistijden, zoals nu. In de noodverordening wordt de sluiting van sportclubs als volgt verwoord: “Het is verboden om een van de volgende inrichtingen geopend te houden (…): sport- en fitnessclubs (sportaccommodaties en sportinrichtingen), waaronder zwembaden, sporthallen en sportvelden.” Een interpretatie van de noodverordening dat een golfbaan niet onder dit verbod valt, is niet juist gebleken. Na overleg tussen de veiligheidsregio’s is bepaald dat ook golfbanen gezien worden als sportaccommodaties en medio maart zijn er op last van de plaatselijke veiligheidsregio's alsnog banen gesloten.
De Vereniging van Sport en Gemeenten zegt dat het verbod ook geldt voor semi-openbaar toegankelijke golfbanen: "Het uitgangspunt is dat sportinrichtingen, sportaccommodaties en sportvelden zijn gesloten tot en met 28 april 2020. Dit betekent dat er dus geen golf gespeeld mag worden. Voor zover een terrein niet volledig als sportinrichting of sportveld is aangewezen, is het uitgangspunt dat het openbare gedeelte niet gesloten is op basis van de noodverordening. Dat betreft dan veelal een wandel- en/of fietspad en niet het gedeelte waarop golf gespeeld wordt. In dat geval mag er dus geen golf gespeeld worden."
De NGF, NVG, PGA Holland en NGA zijn van mening dat het opvolgen van de maatregelen niet negatief gemotiveerd moet zijn: “We doen het omdat het moet”. In deze crisis mag een intrinsieke motivatie verwacht worden van golfclubs, -banen en golfers: “We doen gezamenlijk mee omdat we een bijdrage willen leveren aan de bestrijding van de crisis.” Echter bekijken we nu wel de mogelijkheden om golf te heropenen onder strikte voorwaarden.
Deze moeilijke en ingewikkelde tijd voor golfclubs en golfbanen vraagt nadrukkelijk om maatschappelijke cohesie en solidariteit. Golfclubs, -banen en golfers maken deel uit van deze gemeenschap en vallen derhalve binnen de eisen, die in tijden van crisis aan deze gemeenschap (mogen) worden gesteld.

Wij wensen bestuurders, directeuren, golfclubmanagers, vrijwilligers, greenkeepers, professionals, horecapersoneel, golfers en anderen heel veel sterkte in deze moeilijke periode.
Het coronavirus en golf
24 april
Beste mensen,
 
 
We merken dat er steeds meer energie ontstaat bij golfbanen om er het beste van te maken en de beperkte mogelijkheden die er nu zijn te zien als een kans. Veel banen gaan ermee aan de slag!
 
 
We willen nogmaals bij u onder de aandacht brengen dat wij ons, naast jeugd en topsport, ook richten op het heropenen voor volwassenen voor of na 20 mei. Het is en blijft een teleurstelling dat de golfbanen niet voor iedereen open mogen. Echter pas sinds vandaag zijn voor het eerst sinds de coronauitbraak de sterftecijfers gedaald. Helaas is het nog steeds hoger dan verwacht. Het blijft dus een zeer moeilijke situatie.
 
 
Open voor jeugd: hoe aan te pakken
 
De afgelopen dagen is in strak tempo een algemeen protocol gemaakt voor het heropenen van de buitensport voor jeugd en jongeren tot en met 18 jaar. Dit is zojuist gepubliceerd door VWS en treft u aan in de bijlage in pdf. Wij hebben het aangevuld met een golfspecifiek gedeelte.
 
 
Heropening vanaf woensdag 29 april en jeugdprotocol
 
Het proces om vanaf woensdag 29 april te mogen heropenen is redelijk eenvoudig. U kunt het door ons gemaakte protocol naar uw gemeente sturen. Uw gemeente zal dit protocol ‘goedkeuren’. Het door ons gemaakte protocol komt 100% overeen met het door VWS landelijk goedgekeurde protocol voor de sport. De maatregelen in dit protocol zijn dusdanig bepaald dat de kans op besmetting tot een absoluut minimum wordt beperkt. De gemeente is tevens aangewezen als de instantie om te handhaven. Dit alles doen zij op basis van een noodverordening die is uitgegeven door uw veiligheidsregio. Deze noodverordeningen zijn, voor zover wij nu kunnen inzien, nog niet beschikbaar. Dat zal wel later vandaag of in de komende dagen gebeuren.
 
 
In de bijlage vindt u het jeugdprotocol in Word. Indien gewenst kunt u een aantal zaken aanpassen die voor u van belang zijn. Let erop dat u zo min mogelijk aanpast in het protocol, omdat de gemeente dan wellicht het protocol alsnog kan afkeuren. Dit protocol kunt u dus afstemmen met uw gemeente voor heropening. Waar noodzakelijk is het mogelijk om bepaalde zaken te veranderen in het golf-specifieke protocol voordat u het naar uw gemeente verstuurt. Denk aan bijvoorbeeld de winkel of receptie open of dicht.
 
 
Daarnaast vindt u in de bijlage nog het ‘Stappenplan Jeugdgolf’ met een aantal stappen die wij adviseren tevens op te pakken.
 
 
Let op, u heeft dus geen officiële goedkeuring nodig, maar stel de gemeente op de hoogte van uw opening. Dan heeft u een eventuele handhaving ook onder controle en voorkomt u eventuele moeilijkheden.  
 

Topsporters
 
Voor golf wordt onder topsporters het volgende verstaan: Topsporters met een NOC*NSF A-status of HP-status. Daarnaast spelers die in bezit zijn van een Europese of Challenge tourkaart in 2020. En voor de dames een Ladies Europese tourkaart of LET Acces Series of Symetra Tour in 2020. Voor deze groep wordt een protocol opgesteld alsmede voor de locatie. In principe is het niet de bedoeling dat hier meer dan één locatie voor wordt aangewezen. Bernardus heeft aangeboden de topsporters te faciliteren.
 
 

 
Online starttijden reserveren
 
De reserveringsmodule ‘starttijden’ gaat vanaf heden verder onder de naam GOLFGO.
 
GOLFGO is op zijn vroegst woensdagmiddag beschikbaar op de website GOLF.NL.
 
Wilt u de baan openstellen voor jeugdspelers en wilt u online-reserveringen faciliteren via het platform? Laat het weten aan sv@nvg-golf.nl.
 
Het is uiteraard niet verplicht om deel te nemen aan GOLFGO, u kunt het ook zelf op een andere wijze faciliteren. Wel is het verplicht om starttijden vooraf te laten reserveren.
 
 
Evenementen
 
Tot 1 september is er een verbod op evenementen van kracht. Voor alle duidelijkheid willen wij u attenderen op wat het verbod op het organiseren van evenementen nu daadwerkelijk inhoudt:
 
Evenementen vormen helaas een risico op te snelle en te brede verspreiding van het virus. Het huidige verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht wordt verlengd tot 1 september. Dit betreft dus in bijna alle gevallen niet de gebruikelijk wedstrijden, golfweek, etc. Als u twijfelt, kunt u het beste contact opnemen met uw gemeente.
 
 
Groet,
 
Lodewijk Klootwijk (NVG) en Jeroen Stevens (NGF)

Het coronavirus en golf
17 april
Beste mensen,
 
 
Gisteren verkondigde premier Rutte dat het ook na 21 april nog te vroeg zou zijn voor een potje tennis. We kunnen niet op de zaken vooruitlopen maar zeven sporten, waaronder tennis en de golfsport, denken er wel klaar voor te zijn en hebben protocollen ingeleverd voor een verantwoorde ‘heropening’ (zie ook verderop). Daarnaast wordt de lobby voor het noodfonds voor de sport ook nog constructief gevoerd. Dat gebeurt via twee lijnen: enerzijds via NOC*NSF en anderzijds via het Platform Ondernemende Sportaanbieders.
 
 
Platform Ondernemende Sportaanbieders biedt EZK 6 protocollen aan voor verantwoorde heropening van de sport
 
Op 16 april heeft het Platform Ondernemende Sportaanbieders een algemeen protocol voor de heropening van sport aangeboden bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, vergezeld van specifieke protocollen voor zes verschillende sporten. Het algemene protocol voor de sport is tot stand gekomen in samenwerking met de bij het POS aangesloten brancheorganisaties in de sport, MKB-Nederland, het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat, FNV en in afstemming met NOC*NSF. Paardensport, Fitness, Klimsport, Zwemsport, Squash en Golf zijn de sporten die zich daarnaast al zorgvuldig en uitgebreid hebben voorbereid met protocollen voor medewerkers, ondernemers en vooral sporters om weer verantwoord te kunnen gaan sporten.
 
 
Klik op de link om de protocollen te bekijken. Het protocol voor de golfsport is hier uiteraard ook te vinden. De protocollen worden vandaag voor het eerst behandeld in het interdepartementale team van de overheid. Dinsdag 21 april komt het kabinet met meer informatie omtrent de lockdown na 28 april en eventuele ‘versoepelingen’ zoals op het gebied van sporten en sportaccommodaties. Het is dus nog afwachten wat het directe resultaat van onze inspanningen zullen zijn.
 
 
Motie NOW en concerns aangenomen
 
Voor een aantal van u zal deze motie die gisteren is aangenomen interessant zijn. Voor de inhoud kunt u naar deze pagina gaan.
 
 
Voor u allen een fijn weekend gewenst!
 
 
Groet,
 
Lodewijk Klootwijk (NVG) en Jeroen Stevens (NGF)
Het coronavirus en golf
21 april
Beste mensen,
 

Onder meer op de website van de NOS staat een bericht over het advies van het OMT (Outbrake Management Team) aan het ministerie van VWS. In dit advies staat het volgende over sport:
 
 
Voor golf lijkt dit vooralsnog een zeer teleurstellend advies. Door leeftijd als criterium te hanteren, worden veel intrinsiek veilige sporten uitgesloten. Golfbanen alleen openen voor jeugd tot 18 jaar is geen haalbare kaart. Informeel krijgen wij te horen dat het ‘verplaatsen’ van veel mensen de echte reden achter deze ‘leeftijdsdiscriminatie’ is. Wat ons betreft geen sterke reden en als dit erachter zit, dan zou dat ook expliciet moeten worden. Dit alles gezegd hebbende: dit is een advies en de NGF en NVG wachten de persconferentie van het kabinet van vanavond eerst af. Afhankelijk van wat daar wordt gezegd, gaan wij morgen verder praten over vervolgstappen in onze acties om weer verantwoord te kunnen gaan golfen. Klik hier voor het artikel bij de NOS.
 
Groet,
 
Lodewijk Klootwijk (NVG) en Jeroen Stevens (NGF)
Het coronavirus en golf
15 april
Beste mensen,
 
 
Gisteren was er te weinig nieuws onder de zon. Kennelijk even wennen na de Pasen. Vandaag is er des te meer te melden…
 
 
Protocol golfbanen open?
 
De kennis en kunde en vooral wensen bij het Ministerie aangaande protocollen ontwikkelen zich snel en dat is goed; zo komen we tot betere protocollen. Wij updaten daarom ons protocol voor golf dagelijks. McKinsey heeft ons protocol beoordeeld en we weten wat we nog moeten aanpassen. We gaan het verhaal veel gedetailleerder opstellen en visualiseren. Vrijdagochtend zullen we de definitieve versie inleveren. En er moet nog het e.e.a. gebeuren. Hiervoor is een werkgroepje geformeerd dat flink aan de slag is gegaan. Heel goed nieuws vanmorgen: als een van de eersten is FNV Sport & Bewegen positief over ons protocol. Dat is een belangrijke stap. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.
 
 
Webinar inspirerende tips voor ledenbehoud
 
Schrijf nu in voor de webinar ‘inspirerende tips voor ledenbehoud; voor nu, straks en later’.
 
In de afgelopen week is er contact geweest met meer dan 200 voorzitters en baaneigenaren. Daaruit hebben wij een heleboel leuke en goede ideeën mogen ontvangen die wij graag met heel golfend Nederland willen delen. Zonder op de maatschappelijke ontwikkelingen vooruit te willen lopen, zijn er zaken waar wij ons al op kunnen voorbereiden.
 
 
Wanneer? Aankomende vrijdag 17 april
 
Hoe laat? 14.30 uur – 15.15 uur
 
Door wie? Floris van Imhoff en Janke van der Werf van de NGF
 
 
Overleg NOW Tweede Kamer   
Via MKB Nederland hebben we namens de golfbranche een aantal cases ingebracht, waaruit bleek dat het niet goed gaat met de compensatiemaatregelen. Gister had MKB Nederland, mede namens ons, in Tweede Kamer hierover een overleg met minister Koolmees over onder andere de NOW-regeling. De volgende zaken zijn besproken:
 
•           Concernproblematiek
 
De minister heeft in het overleg toegezegd dat hij gaat zoeken naar oplossingen voor de problematiek rond de werkmaatschappijen. Nu kan het gebeuren dat werkmaatschappijen niet in aanmerking komen voor de NOW (die tot 90% van de loonkosten kan vergoeden), omdat de omzetdaling van het concern als totaal niet groter is dan 20%, terwijl de betreffende werkmaatschappij vrijwel stilligt of met veel omzetverlies te maken heeft.
 
•           Seizoenbedrijven
 
Voor seizoenbedrijven zegde de minister vanmiddag toe op zoek te gaan naar oplossingen buiten de NOW om. De loonkostenvergoeding uit de NOW wordt nu berekend op basis van de loonsom in januari en de omzet over het hele vorige jaar. Juist seizoenbedrijven in de horeca- en recreatiesector hebben in januari weinig of geen mensen in dienst en komen door die gemiddelde omzet in de knoei.
 
 
Financiering
MKB NL verwacht een dezer dagen cijfers van de banken, maar de signalen die we van ondernemers krijgen wijzen erop dat het nog steeds niet goed loopt met de BMKB. Ook bij het kabinet komen klachten binnen en neemt het ongeduld toe. Banken moeten nu ‘leveren’ en als de regels hen daarbij in de weg zitten, dan moet er aan die regels iets gebeuren. We horen ook dat met name kleinere kredieten niet of uiterst moeizaam worden verstrekt. Aanstaande donderdag zal het onderwerp financiering ook op de agenda van het overleg met het kabinet staan. Wij pleiten onder meer voor een 100 procent borgstelling voor kredieten tot € 500.000 (zoals ze dat in Duitsland ook kennen) en voor een langere looptijd voor de GOC-regeling.
 
 
Reiskosten doorbetalen?
 
Er waren vragen in het land over wel of niet laten doorlopen van de onbelaste vaste reiskostenvergoeding. Met name omdat het ernaar uit zag dat die vergoeding vanaf 1 mei zou moeten worden gebruteerd (dan wel gestopt). Gisteren is bekendgemaakt dat de vaste reiskostenvergoeding voorlopig ongewijzigd mag doorlopen. Hoeft dus niet. Er is ook veel voor te zeggen om deze niet door te laten lopen: de werknemer maakt de kosten ook niet als hij/zij thuiswerkt. Kijk hier voor meer informatie.
 
 
Groet,
 
Lodewijk Klootwijk (NVG) en Jeroen Stevens (NGF)
Het coronavirus en golf
11 april
Beste mensen,
 
 
De actie van POS en NOC*NSF om protocollen te gaan maken heeft aandacht in de pers gekregen.  
 
 
Het AD en Telegraaf koppen vandaag over de goede acties van Tennis en Golf
 
‘Bonden tennis en golf lopen voorop met plannen voor 'als het weer kan’
In afwachting van een mogelijke versoepeling van de maatregelen tegen het coronavirus overleggen sportbonden met NOC*NSF hoe hun leden weer voorzichtig in actie kunnen komen in een 'anderhalve meter sportsamenleving'.” Lees hier het artikel:
   
‘AMSTELVEEN - In afwachting van een mogelijke versoepeling van de maatregelen tegen het coronavirus overleggen sportbonden met NOC*NSF hoe hun leden weer voorzichtig in actie kunnen komen in een ’anderhalve meter sportsamenleving’.
https://www.telegraaf.nl/sport/1911078184/bonden-tennis-en-golf-hopen-snel-weer-de-baan-op-te-kunnen
 
 
Gister was het POS aan het woord in het Financiële Dagblad:
 
‘Een stoplicht voor de wc en winkelen op afspraak: anderhalvemetereconomie doe je zo’.
 
Toen de zon begon te schijnen, sloten de sportfaciliteiten. Niet meer golfen of squashen. Ook dansen in een club werd verboden. De verspreiding van het coronavirus moest immers stoppen. Een strop voor sportinstellingen. 'Uit een enquête blijkt dat we tot 1 mei € 460 mln. aan omzet mislopen', zegt Lodewijk Klootwijk, een van de initiatiefnemers van Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS). Daarbij zijn ongeveer 3.400 ondernemingen aangesloten, van sportscholen tot maneges, van dansscholen tot klimhallen.
 
Inmiddels bereiden de sportondernemers zich voor op een nieuwe werkelijkheid. Samen met de sportclubs hebben ze een protocol opgesteld dat o.a. bepaalt dat er voldoende desinfecterende sprays en poetsdoeken beschikbaar moeten zijn. Ook moeten de clubs en ondernemers zelf toezien op de naleving van de anderhalve meter afstand. Dat levert vaak beperkingen op. Bij dansen en rugby kan er alleen gewerkt worden aan de kracht en conditie, bij golf moet iedereen stipt op tijd beginnen en een beetje doorlopen. Anders ontstaan er gevaarlijke opeenhopingen.”
 
 
NOC*NSF directeur Dielissen schreef er een blog over
 
https://nocnsf.nl/nieuws/2020/04/sport-in-de-anderhalvemetersamenleving
 
 
Eerder deze week maakte columnist Rob Hoogland zich druk over de sluiting van de golfbanen
 
 
“DICHT
 
 
Vandaag, lieve vrienden en vriendinnen, breek ik een lans voor de polderlandse golfsport.
 
 
Nee, nee, niet afhaken nu, dit stukje is niet slechts voor de gegoede burgerij bestemd, of beter geformuleerd: voor hen die tot de gegoede burgerij menen te behoren. Ook het plebs dient te worden bereikt. Het is bovendien wel degelijk corona-gerelateerd en voldoet daarmee aan de journalistieke eisen van deze buitenissige tijden.
 
 
Het idee ervoor ontstond in het afgelopen weekeinde, toen ik mijn huisquarantaine had onderbroken voor een wandeling met Bavink, aan wie de huidige maatschappelijke perikelen overigens geheel voorbij gaan. De vrolijkheid waarmee die hond het bestaan ook nu nog 24 uur per dag tegemoet treedt betekent keer op keer weer een levensles. Al moet ik toegeven dat het even géén effect op mijn gemoedstoestand had toen ik tijdens die wandeling om mij heen keek.
 
 
Deze krant bracht maandag een verhaal met de kop 'Goed gedrag op zonnige dag'. Er werd gesproken over 'enkele incidenten', waarna werd vastgesteld dat Nederland zich over de hele linie keurig had gehouden aan de corona-maatregelen. Helaas kon ik die conclusie niet delen. Op de stranden en in de parken was het over het algemeen wellicht wat rustiger, hoewel ik ook andere verhalen hoorde en las. Maar de veelal groepsgewijs (!) acterende hardlopers, wielrenners, mountainbikers en motorrijders die voorbij raasden wekten bepaald niet de indruk dat zij zich volledig wensten te schikken in de beperkende maatregelen die een intellectuele lockdown met zich meebrengt.
 
 
Was dit goed gedrag?
 
 
Werd de coronadreiging hiermee voldoende het hoofd geboden?
 
 
Open dan ook de golfbanen maar.
 
 
Golfen is wandelen. En wandelen wordt zelfs aanbevolen, mits er voldoende bewegingsruimte is. Maar de golfbanen, zo'n vijftig hectare meestal, zijn dicht. Als al dat andere wél mag, ik bedoel: als al die sporters en recreanten op de openbare weg gewoon mogen blijven doen waar zij zin in hebben, zoals zij zondag lieten zien, dan is die sluiting onterecht.
 
 
Het clubhuis dicht? Vanzelfsprekend. Geen wedstrijden en toernooien? Uiteraard. Laat het terras verder links liggen, vermijd contacten op het parkeerterrein en speel met niet meer dan twee mensen in een flight. Die twee mensen kunnen desnoods wel tien of twintig meter afstand van elkaar bewaren en daarnaast wijs ik er graag op dat het in de golfsport uit veiligheidsoverwegingen de gewoonte is om de spelers vóór je een voorsprong van minstens 200 meter te geven.
 
 
Doen al die hardlopers en wielrenners en mountainbikers en motorrijders dat?
 
 
Dacht het niet.
 
 
Golf is nu eenmaal geen contactsport en de beoefenaars ervan spelen ook nog eens, in tegenstelling tot de tennissers die nu ook steeds harder beginnen te piepen, met hun eigen bal.
 
 
Dat levert dus ook al geen besmettingsgevaar op.
 
 
Er bestaat een Binnenhof Cricket & Golf Club, waarvan veel politici lid zijn.
 
 
Doe je plicht, Ankie Broekers-Knol!”
 
 
Kortom, veel aandacht in de media. Dit bekent allemaal niet dat we per 29 april weer kunnen golfen, maar wij hopen wel dat het de kansen hierop vergroot als de situatie ernaar is. Probeer te genieten van de zon!

 
 
Groet,
 
Lodewijk Klootwijk (NVG) en Jeroen Stevens (NGF)
 
Het coronavirus en golf
9 april
Beste mensen,
 
 
Dank voor de input die jullie leveren op het golfprotocol. We komen zo tot een erg sterk document. Dit gaan we samen met andere sporten aanbieden aan de ministeries. NOC*NSF heeft zich ook achter dit initiatief geschaard. Op deze manier gaat sport langs deze twee wegen aandringen op een verantwoorde opening van een deel van de sport in ons land. Via NOC*NSF naar het ministerie van VWS en via POS/MKB NL naar het ministerie van EZK. Wij zijn ervan overtuigd dat dit onze kansen op resultaat vergroot.
 
De aansluiting van NOC*NSF bij ons initiatief is in lijn met onze andere gezamenlijke acties voor o.a. het noodfonds voor de sport. Het Mulier Instituut brengt momenteel de schade voor de sport in kaart. Hiervoor hebben wij via het POS cijfers over inkomstenderving in golf en andere sporten aangeleverd. Dit is hard nodig, want het gat tussen inkomstenderving en compensatie is veel te groot met de huidige maatregelen.
 
 
Reparatie NOW en demping WAB-effect nodig
 
Gisteren haalden wij een quote aan over het effect van de WAB: dit blijkt minder rooskleurig te zijn dan gedacht. Ook de WAB gooit roet in het eten. Dit hebben wij via ons MKB-platform Gastvrij Nederland aangehaald. KHN heeft er een helder artikel over geschreven. Klik hier voor het artikel
 
 
Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) moeilijk toegankelijk voor sportverenigingen (bron: NOC*NSF)
Deze week is het loket voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) geopend. Inmiddels is duidelijk dat veel verenigingen met personeel hier tussen de wal en het schip dreigen te geraken. Zij zijn wél de formele werkgever, maar de verloning gebeurt via een sportservice-organisatie. Doordat de personele lasten niet via het loonheffingsnummer van de vereniging lopen, komt de vereniging niet in aanmerking. De sportservice-organisatie komt op haar beurt niet in aanmerking, omdat ze zelf niet aan de eis van minimaal 20% omzetdaling voldoet. Netwerk in de Sport (NIDS) heeft dit probleem inmiddels bij de politiek aangekaart. NOC*NSF is met NIDS en de WOS in gesprek om deze problematiek helder in beeld te krijgen. Ook VWS is hierbij betrokken en vanuit het ministerie is ons bevestigd dat deze uitwerking van de criteria voor de NOW bij de betrokken ministers onder de aandacht is gebracht. Daarmee is het nog niet opgelost, maar het is wel duidelijk dat er ambtelijk en politiek gekeken wordt naar mogelijke oplossingen voor deze en andere zogenoemde ‘witte vlekken’ in deze regeling.
 
 
Ondertussen: houd contact!
 
Mensen hebben behoefte aan contact. En dat hoeft niet altijd fysiek te zijn. Ook telefoontjes en videobellen zorgen voor oxytocine in ons brein. En daar heeft ieder mens behoefte aan. Zorg ervoor dat uw medewerkers dat ook krijgen. Steeds meer zien we borrels online ontstaan. Zoom of Whereby zijn hier zeer geschikt voor. Dus: vanmiddag DoMiBorrel met uw medewerkers?
 
Voor gebruik Zoom: dit is negatief in het nieuws geweest. Met een paar instellingen kun je Zoom veilig maken: Lees hier hoe!
 
 
Golfprofessionals & Corona
 
De NGF heeft een FAQ gemaakt over golflessen en corona. Lees dit artikel hier.
 
 
Regio-overleg NVG
 
Vanmorgen heeft het eerste regio-overleg online plaatsgevonden. Ook daaruit bleek dat er veel behoefte is aan contact. Brabant had de primeur met 17 deelnemers. In een uurtje waren we helemaal bij, erg goede tips uitgewisseld en goede zaken besproken met elkaar. Goede input ook voor het golfprotocol gekregen. En ook goed om elkaar even te zien. Vervolg regio Brabant is gepland in de week van 21 april. Andere regio-overleggen worden volgende week ingepland.
 
 
Nieuwe SBI codes
 
Toevoegingen 7 april SBI-codes op een rij. Klik hier voor het overzicht.
 
 
Sport & Corona in de media
 
Tot slot wijzen we u nog op een lezenswaardig overzichtsartikel waarin delen uit andere artikelen over Sport & Corona zijn gebundeld. Klik hier voor dat artikel.
 
 
Groet,
 
Lodewijk Klootwijk (NVG) en Jeroen Stevens (NGF)
Het coronavirus en golf
8 april
Beste mensen,
 
 
Het begint steeds duidelijker te worden dat we toegaan naar langdurigere “1,5 meter economie”. In gesprekken met MKB Nederland, Gastvrij Nederland en het ministerie van EZK lijkt dit het sleutelwoord. Ieder protocol dat wordt opgesteld begint hier zo ongeveer mee. Hoe dit gaat uitwerken op contactsporten is de vraag, met mondkapjes en handschoenen aan 1 tegen 1? Wel is het duidelijk dat we voor langere tijd op een andere manier gaan sporten als het zover is dat we weer ‘open’ mogen als sport. Golf heeft het initiatief genomen om samen met een aantal andere sporten een protocol op te stellen. Hiervoor hebben we voorbeelden gebruikt uit het buitenland van onze bevriende golforganisaties. Deze week gaan we dit inleveren bij het ministerie van Economische Zaken.

 
Informatievoorziening op maat?
 
We hebben al met veel clubs en banen contact gehad. Er zijn wat vragen bij ons teruggekomen om updates te filteren aangepast op type baan/club. We hebben evenwel besloten alle informatie met u te delen, zodat we voorkomen informatie achterwege te laten die mogelijk wel interessant voor u is. Voor vragen of dit van toepassing is op uw club/baan kunt u altijd contact met ons opnemen.
 
 
Kabinet breidt ondersteuning voor ondernemers vanwege coronavirus uit
Het kabinet heeft gisteren aanvullende maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Het gaat om onder andere extra financiering via de Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling) en specifieke kredietmogelijkheden voor start- en scale-ups. Bovendien wordt de premie voor de verruimde regeling Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) verlaagd. Dit was ook door onze leden ingebracht. Ook gaat de overheid leverancierskrediet herverzekeren tot een bedrag van twaalf miljard euro. Daarnaast krijgen meer bedrijven een eenmalige gift als tegemoetkoming voor de gevolgen van maatregelen die het kabinet neemt om het coronavirus te bestrijden; gestreefd wordt deze specifieke uitbreiding per 15 april 2020 open te stellen. Voor golf: SBI-code 85519 is toegevoegd aan de lijst, een aantal golfprofessionals kan hier gebruik van maken.
 
Klik hier voor meer.
 
NOW: omzetdaling bepalen als uw golfbaan uit meerdere entiteiten bestaat
De tijdelijke noodmaatregel overbrugging behoud werkgelegenheid (NOW) moet ervoor zorgen dat werkgevers hun werknemers tijdens de coronacrisis zoveel mogelijk in dienst kunnen houden. De subsidie biedt een tegemoetkoming in de betaling van de loonkosten. Een werkgever heeft recht op de subsidie als er sprake is van ten minste 20% omzetdaling. Maar hoe bepaalt u de omzetdaling als u deel uitmaakt van een bedrijf met meerdere entiteiten? AWVN zocht het uit. Ook golfbanen bestaan vaak uit meerdere rechtspersonen.
Klik hier voor meer.
 

 
Regio-overleggen NVG: donderdag test regio Brabant
Het is duidelijk dat de regio-overleggen op locatie nu geen doorgang kunnen vinden. Donderdag is een test met een eerste regio-overleg online met de leden van de NVG in de regio Brabant. Als dit goed gaat, dan volgen andere regio’s.
 
Horeca Nederland plaatst kanttekeningen bij hoogte compensatie NOW
‘Ons is ook gebleken dat in sommige media ten onrechte de verwachting is gewekt dat het 90% van de totale loonsom betreft’, zo meldt de woordvoerder van KHN. ‘Het klopt dat niemand 90% van zijn loonkosten krijgt vergoed. Loonkosten zijn opgebouwd uit brutoloon (of sv-loon) plus werkgeverspremies plus reserveringen voor vakantietoeslag en vakantiedagen. Het percentage verwacht omzetverlies over bijvoorbeeld maart, april en mei is het percentage vergoeding over het sv-loon van januari plus 30%, en daarvan 90%. Dan blijft over die 10%. Je krijgt 80% voorschot, dus je begint met 20% zelf bijleggen. Maar ook wat je aan de 30% opslag tekortkomt, zoals de reservering vakantietoeslag en de reservering vakantiedagen (met de sociale lasten hierover) en vaak de hoge ww-premie die je wel een keer moet afdragen. Bovendien zitten in het sv-loon over januari niet de lonen die je in maart april en mei moet doorbetalen aan werknemers met een oproepovereenkomst die in januari niet werkten en geen loonbetaling kregen. Ook seizoenbedrijven vallen zo buiten de boot, net als bedrijven die na 1 februari zijn overgenomen, etc. Deze hebben over januari geen loonsom sv en dus geen vergoeding, zo blijkt uit de regeling. Als alles meezit krijg je dus maximaal 75% van je loonkosten en het kan in genoeg horecasituaties nog meer tegenvallen. KHN maakt zich er hard voor deze zaken te verbeteren om een ongekend omvallen van horecabedrijven te voorkomen.’ NVG en NGF hebben dit punt ook ingebracht via Gastvrij Nederland.
 
 
DAS
 
Met name voor verenigingen is dit artikel over juridische zaken op de website van NOC*NSF interessant: Juridische gevolgen voor verenigingen
 
 
De golfbranche helpt
 
Golfclub Kleiburg draagt zijn steentje bij aan het reilen en zeilen van de extra zorglocatie in Rotterdam Ahoy, waar kwetsbare Rotterdammers ten tijde van de coronapandemie worden opgevangen. Een lid van de golfclub uit Brielle is daar projectcoördinator. Rotterdam Ahoy is zo groot, dat medewerkers zich er per E-bike verplaatsen. Maar een fiets is niet handig om spullen te vervoeren. Daarom bedacht de projectcoördinator om drie handicarts en de kluskar met laadbak van zijn club in te zetten. Aan dat verzoek gaf de golfclub graag gehoor. Dus verrichten de Kleiburg Handicarts (na een grondige schoonmaak) ook een zorgtaak in de Zorglocatie Rotterdam Ahoy.
 
The Dutch in Spijk ondersteunt met handicarts een vergelijkbaar initiatief bij het Beatrixziekenhuis in Gorinchem.
 
 
 
Meer leuke initiatieven zijn te vinden in een artikel op ngf.nl
 
 
GolfMarkt
 
Vanwege het coronavirus heeft de NGF het besluit genomen om de eerste editie van GolfMarkt 2020 niet te drukken en te verspreiden in april 2020.
 
 
Groet,
 
Lodewijk Klootwijk (NVG) en Jeroen Stevens (NGF)
 
Het coronavirus en golf
3 april
Beste mensen,
 
 
Corona wegwijzer
 
Gisteren is een handige tool online gegaan voor ondernemers. Deze wegwijzer laat zien wat u zelf kunt doen en van welke regelingen u gebruik kunt maken ter compensatie van omzetverlies. https://www.mkb.nl/corona-wegwijzer-voor-ondernemers. In de meeste gevallen zal deze ook werken voor verenigingen/stichtingen.
 
 
Tegemoetkoming leden en jaarkaarthouders
 
Uit gesprekken die wij voeren met golfbanen en clubs vernemen wij dat er bijzonder weinig claims bij hen binnenkomen van leden, omdat de baan gesloten is. Dit sluit aan bij de oproep van Minister Koolmees afgelopen donderdag om sportabonnementen door te laten lopen. Ook golfbanen die pas gefactureerd hebben, ontvangen de betaling zoals gewoonlijk. Er zijn natuurlijk gevallen waar leden privé in financieel zwaar weer zijn gekomen en daardoor wellicht een oplossing zoeken. We hopen dat u met hen meedenkt, zoals nu grotendeels de leden ook met u meedenken. Denk daarbij ook aan de Wet van Dam. Banen en clubs zijn wel voornemens om, als de banen weer open mogen, iets leuks te gaan doen voor de vaste bespelers in de vorm van een feest of greenfeekaarten voor introducees. Daarnaast is het ook goed om na te denken over het organiseren van events / bijeenkomsten waar u omzet mee binnen haalt.
 
 
De Mondial en ledenbinding
 
Hans Wognum had zijn baan nog niet koud open of de coronacrisis brak uit. Hij gaat niet bij de pakken neerzitten en communiceert naar hartenlust met zijn leden. Zie de bijlage.
 
 
Stuur ook uw acties op om in contact te blijven met uw leden. Zie ook: https://www.ngf.nl/over-de-ngf/nieuws/2020/mrt/2503-acties-banen-en-clubs
 
 
Stappenplan NOW
 
AWVN heeft een handig stappenplan gemaakt voor het aanvragen van de NOW.
 
 
Hou contact met je medewerkers
 
Doordat velen genoodzaakt zijn om thuis te werken, is het lastig om met elkaar in contact te blijven en medewerkers niet uit het oog te verliezen. Je taak als werkgever houdt namelijk niet op bij het faciliteren van mogelijkheden tot thuiswerken. Hoe garandeer je het welzijn en de betrokkenheid van je medewerkers, wanneer ze niet op kantoor zijn? Tim Clauwaert, CEO van Intuo, geeft 4 tips om het contact met thuiswerkers te behouden: https://www.deondernemer.nl/corona/coronavirus/thuiswerk-werknemers-betrokken-onderneming~2038032
 
 
Checklist verenigingen en top 10 uitdagingen voor clubs op Teams
 
Corona heeft veel gevolgen voor golf. Maar waar moet je als club dan aan denken? Deze checklist van NOC*NSF brengt alle aandachtspunten in kaart en helpt je op weg: https://nocnsf.nl/checklist-coronavirus-sportverenigingen
 
 
Wij komen maandag weer met een update, tenzij er een spoedbericht tussendoor komt.
 
 

 
 
Groet,
 
Lodewijk Klootwijk (NVG) en Jeroen Stevens (NGF)
 
Het coronavirus en golf
2 april
Beste mensen,
 
 
Uit de branche vernemen wij dat er over het algemeen opluchting is dat de verlenging tot en met 28 april is. Het had veel slechter gekund, waarbij wij ons realiseren dat we er nog lang niet zijn en dat de maatregelen opnieuw verlengd kunnen gaan worden. Ook vandaag weer enige zaken in deze update waarmee wij u hopen te helpen.
 
 
SBI-nummers en TOGS
 
Inmiddels is de eerste update van de lijst SBI-codes door de RVO verwerkt. Voor sport gaat het hier om de codes 93.11.1, 93.11.2, 93.11.3 en 93.11.9. Hiermee wordt een groot deel van de organisaties/verenigingen die nog niet in aanmerking kwamen voor het Noodloket opgevangen. De meeste golfbanen zullen onder 93.11.3 geregistreerd staan. De belangrijkste codes die nu nog niet zijn meegenomen, zijn: 56.29 (exploitatie kantines), 85.51.1 (zeil- en surfscholen) en 85.51.9 (overig sport- en recreatieonderwijs). Terugkoppeling van EZK is dat deze codes nog onderwerp van bespreking zijn.
 
 
Praktische vragen en antwoorden over corona en uw medewerkers
 
AWVN krijgt veel vragen van werkgevers op dit moment in verband met de coronacrisis. Een overzicht van veelgestelde vragen over het coronavirus in relatie tot het werk: https://www.awvn.nl/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-werk/?utm_source=Laposta&utm_campaign=AWVN-nieuwsbrief+%23827%2C+donderdag+2+april+2020+%28kopie%29&utm_medium=email
 
 
Groet,
 
Lodewijk Klootwijk (NVG) en Jeroen Stevens (NGF)
30 april
Beste mensen,
 
 
Na een zeer uitgebreide update van gisteren gunnen we u vandaag een korte versie.
 
 
Open voor de jeugd: NOS Langs de Lijn was aanwezig
 
De NOS zond een mooi item over golf uit gisteravond: combinatie van de eerste golfdag voor de jeugd met commentaar van Jeroen Stevens over de situatie in de golfbranche. Ook kwam er aandacht voor het steeds moeilijker kunnen uitleggen aan golfers dat we niet open mogen. In de bijlage vindt u het fragment.  
 
 
Golfbanen open voor de jeugd
 
Hierbij een leuke sfeerimpressie van de eerste golfdag: https://www.golf.nl/nieuws/2020/apr/2904-sfeerimpressie-jeugdgolf-weer-mogelijk
 
Ook hier staan onder ‘jeugdgolf’ een aantal inspirerende ideeën: https://www.ngf.nl/over-de-ngf/nieuws/2020/apr/corona-acties-tips-ideeen-golfbanen-en-clubs
 
 
Groet,
 
Lodewijk Klootwijk (NVG) en Jeroen Stevens (NGF)
Brief Corona & Golf namens de besturen NVG, PGA, NGA en NGF
24 april
Beste mensen,
 
 
Allereerst hopen we dat jullie en jullie naasten nog steeds gezond zijn en dat blijven. Zoals jullie hopelijk inmiddels weten, zijn wij druk bezig met alle uitdagingen die op ons afkomen en leven wij zeer met jullie mee. Wij realiseren ons de enorme gevolgen die deze crisis voor golfbanen, golfclubs en natuurlijk ook golfers heeft.
 
 
In onze brief van 1 april jl. hebben wij aangegeven dat de golfbranche het meest gebaat is bij het zo snel mogelijk weer (gedeeltelijk) kunnen openen van de golfbaan. Daarvoor hebben wij in de afgelopen twee weken hard gewerkt aan het opstellen en laten goedkeuren van een protocol, waarin duidelijk naar voren komt dat golf als een ‘veilige’ sport(beoefening) kan worden gezien.
 
 
En toen kwam de persconferentie van afgelopen dinsdag waarvan we met elkaar zoveel hadden verwacht. Het nieuws dat er weliswaar gegolft kan worden maar dan alleen voor kinderen tot en met 18 jaar sloeg fors in. Plat gezegd, hier schieten wij als golf, met slechts 2,5% van het aantal golfers 18 jaar of jonger, weinig mee op. De ‘draai’ van kabinet om sport open te stellen voor alleen kinderen heeft niemand, binnen en buiten golf, tot de dag voor de persconferentie zien aankomen.
 
 
Het enige positieve is dat we als golfsport – voor een kleine groep helaas – kunnen laten zien wat het betekent om veilig te kunnen golfen. We zien dit als een kans voor alle clubs en banen om te laten blijken dat we het niet alleen kunnen voor een jonge doelgroep, maar voor alle golfers die weer graag de baan in zouden willen. Het hebben van een perfect protocol en de capaciteit om dat zonder fouten uit te voeren, zijn daarvoor een vereiste. We willen iedereen oproepen zich hierop voor te bereiden. Zodat we Den Haag duidelijk maken dat we klaar zijn voor een herstart, wij dit aankunnen en er een realistisch, veilig scenario is.
 
 
Ook biedt het golfbanen de kans om de jeugd te interesseren voor onze mooie sport. Ruimte die ook in de persconferentie expliciet genoemd is: stel je faciliteiten ook open voor jeugd die geen lid is. Wij horen wat dat betreft al mooie, positieve geluiden. Een aantal van jullie is al begonnen met het opzetten van een plan. Waarvoor hulde.
 
 
Ook hebben wij eerder aangegeven dat wij ons er zeer van bewust zijn dat er al enorme financiële schade is en de komende weken nog gaat volgen. Daarom is het ook noodzakelijk dat er een noodfonds voor de sport komt, waarvan golf vanzelfsprekend een onderdeel dient te zijn. Daarover wordt door NOC*NSF en de KNVB gesproken met minister Van Rijn. Harde toezeggingen over bedragen zijn er nog niet. Dat er een noodfonds komt dan wel aanvullende ondersteuningsmaatregelen worden genomen, lijkt wel zeker. De komende dagen/weken verwachten wij meer duidelijkheid over bedragen en procedures. Speculeren over wat te doen als er geen ondersteuning vanuit de overheid komt, doen we zeker intern, maar (nog) niet middels de media.
 
 
Wij zijn ervan overtuigd dat we ons moeten blijven concentreren op het ondersteunen van jullie en het gezamenlijk ondernemen van positieve initiatieven die de golfsport helpen. Voor de korte termijn 2020 en voor de langere termijn 2021 en de jaren daarna. Vanzelfsprekend blijft de NVG middels het Platform Ondernemende Sportaanbieders en de NGF middels NOC*NSF dagelijks heel actief om de belangen van de golfsport helder en stevig over het voetlicht te brengen bij de koepels en de overheid.
 
 
Wij houden jullie middels de dagelijkse updates op de hoogte en als er meer nieuws komt met betrekking tot verruimde openstelling of compensatie voor de (golf)sport, berichten wij jullie weer.
 
 
Hartelijke groet,
 
Dirk-Jan Vink (NVG)
 
Eric Kruyning (PGA Holland)
 
Jannes Landkroon (NGA)
 
Caroline Huyskes (NGF)
 
 
Mede namens onze besturen.
Het coronavirus en golf
22 april
Beste mensen,
 
Het was gisteren niet de beste dag voor de golfbranche. Wij spraken een aantal van u en begrijpelijk is er dan een moment dat de moed u even in de schoenen zakt. Mooi protocol, veilige sport en toch alleen open voor spelers tot en met 18 jaar oud. Gelukkig zagen we later op de avond in de diverse appgroepen alweer ideeën ontstaan over wat we nu wel kunnen. De jeugd naar de golfbaan halen zou een mogelijkheid kunnen zijn: een prachtige kans om golfers onder de 19 te faciliteren. Laten we ons daar de komende weken gezamenlijk op focussen. Wij vernemen graag uw creatieve ideeën, ook gaan wij hiermee aan de slag.
 
 
Ondertussen beraden wij als NGF en NVG ons op onze lobby voor de golfbranche. Het leeftijdscriterium, dat gisteren opeens opdook als een konijn uit de hoge hoed, is wellicht een goede keuze voor sporten die intrinsiek minder veilig zijn, maar niet voor intrinsiek veilige sporten zoals golf en tennis. Die boodschap zullen wij blijven verkondigen in de diverse gremia waarin wij actief zijn. Daarnaast gaan we met de nieuwe cijfers onze lobby voor het steunfonds verder opvoeren nu de golfbanen nog grotendeels gesloten blijven en de financiële schade flink toeneemt.
 
 
Aankondiging maatregelen Corona
 
Voor sport zijn de volgende aanpassingen aangekondigd:
 Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden).
   Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
   Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
   Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.
   Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de training hervatten als zij 1,5 meter afstand in acht nemen.
 
Zie hier de site van de Rijksoverheid waar de gehele aankondiging te vinden is:  
 

Hieruit blijkt dat er nog onduidelijkheden zijn, bijvoorbeeld over begeleiding en het begrip topsporters. Wij hadden gehoopt vanmiddag helderheid voor u te hebben. Dat is niet gelukt, omdat wij nog niet over de juiste informatie vanuit het ministerie beschikken. Wel is duidelijk dat u met uw gemeente in de weer moet met een protocol om de jeugd veilig te kunnen ontvangen. Wij zijn doende het protocol voor golf, dat inmiddels weer iets verbeterd is (bekijk
hier een update) aan te passen, zodat het ook geschikt is voor jeugd. Dit adviseren wij te gebruiken richting de gemeente. Wij verwachten u dit morgen of overmorgen te kunnen doen toekomen. Dit protocol wordt ook weer ondersteund door visuals. Het protocol omvat zowel richtlijnen voor jeugd tot en met 12 jaar als jeugd tot en met 18 jaar. Hiermee wordt dus rekening gehouden. Ook duidelijk is dat u uw golfbaan mag openen voor de jeugdigen, maar dat hoeft niet. Wij zouden het prettig vinden als u met ons deelt of u het protocol voor de jeugd gaat inleveren, zodat wij op onder andere GOLF.NL kunnen communiceren welke banen straks geopend zijn voor (jeugd)golf.
 
Is het golfprotocol afgewezen?
Vorige week heeft golf bij het ministerie van EZK een golfprotocol ingediend. Dit is niet afgewezen. Het adviserende OMT heeft gekozen voor een andere route door leeftijd het eerste criterium en generiek te laten zijn. Het RIVM heeft in haar advies aan het kabinet het volgende gezegd over de ontvangen protocollen: “Het OMT heeft van verschillende ministeries en sectoren een groot aantal vragen en voorstellen voor protocollen ontvangen. Het OMT boog zich vandaag 20 april over de meest urgente vragen. In de periode na 20 april volgt de nadere uitwerking van de resterende vragen.“
 
Van EZK hebben wij vandaag vernomen dat zij deze week een eerste reactie verwachten op ons protocol.
 
Spoedwet ALV goedgekeurd door de Eerste Kamer
De tijdelijke spoedwet die digitale ALV’s mogelijk maakt, is gisteren goedgekeurd door de Eerste Kamer en zal spoedig in werking treden. Op verschillende terreinen kunnen tijdelijk elektronische middelen worden gebruikt, waar nu nog fysieke overleg- en besluitvormingsprocedures zijn voorgeschreven, zoals bij een ALV. De spoedwet vervalt op 1 september 2020, maar er is een mogelijkheid opgenomen om die telkens met twee maanden te verlengen. Het bestuur van de vereniging kan nu bepalen om een algemene vergadering te houden die uitsluitend via livestream (audio of video) te volgen is. Ook kan het bestuur de termijn voor het houden van een algemene vergadering en de termijn voor het opmaken van de jaarrekening uitstellen. Meer informatie volgt.
 
Jeugdcompetitie
De NGF jeugdcompetitie zou starten op 7 juni a.s. Dit wordt uitgesteld. We zijn de mogelijkheden aan het onderzoeken voor een andere periode later dit jaar.
 
Exclusief ontworpen polo door NGF en Footjoy
De Koninklijke Nederlandse Golf Federatie start een hulpactie voor golfclubs en –banen. De NGF hoopt dat ook golfers ‘hun steentje aan deze actie kunnen en willen bijdragen’ met als doel dat er straks genoeg aanbod blijft om iedereen van de golfsport te laten genieten.
De winst komt ten goede aan de Leden van de NGF. Bekijk hier meer informatie.

Tot slot, houd vol. We werken allemaal hard aan een betere situatie, zeker ook voor de golfsport!
 
Groet,
 
Lodewijk Klootwijk (NVG) en Jeroen Stevens (NGF)
Het coronavirus en golf
16 april
Beste mensen,
 
 
De spanning stijgt, 21 april komt naderbij. Vanavond leveren wij met zes andere sporten ons protocol in bij het kabinet. Veel leden vragen naar onze verwachting. Wij hebben straks een goed protocol op tafel liggen en zitten daarmee in de allereerste tranche van branches die een protocol inleveren. Verder hangt het volledig af van de situatie in Den Haag. Houd er dus ook rekening mee dat we 29 april nog geen stap kunnen zetten. Premier Rutte kon en wilde tijdens zijn persconferentie van gisteravond nog niet vooruitlopen op volgende week, wanneer het kabinet een besluit neemt over het al dan niet versoepelen van de maatregelen. Het is nog alleszins onzeker wat er gaat gebeuren, maar zeker is wel dat het voorlopig nog geen business as usual zal zijn. Het kabinet hanteert bij de volgende stap drie criteria: de druk op de zorg, de bescherming van ouderen en kwetsbaren en zicht op en inzicht in de verspreiding van het virus. De 1,5 meter economie biedt mogelijkheden maar moet goed worden doordacht, aldus de premier.
 
 
Spot op STER
 
NGF en NVG zijn ingegaan op een leuk initiatief van de STER. Doordat er veel ruimte is ontstaan bij de STER zijn brancheorganisaties uitgenodigd een eigen spot te maken. Deze wordt gratis uitgezonden op de publieke zenders. Niels Hooft van de NGF heeft met bestaand materiaal een mooie spot gemaakt en daarnaast is de voice-over geproduceerd. Voor wie nieuwsgierig is naar het resultaat, is hier een link om de spot te downloaden, maar uiteraard met het klemmende verzoek om de video niet te verspreiden. De primeur moet uiteraard plaatshebben op televisie!
 
 
Motie NOW
 
Morgen stemt de Tweede Kamer over de moties die zijn ingediend tijdens het debat over NOW. Eén daarvan verzoekt de regering om te bezien of de NOW kan worden uitgebreid met de mogelijkheid om op werkmaatschappijniveau c.q. autonoom aan het economische verkeer deelnemende onderdelen van een concern aanspraak kunnen gaan maken op de regeling. Met daarbij voldoende waarborgen om negatieve effecten als strategisch gedrag te verminderen. Deze motie is ingediend door CDA, D66, CU en de SGP. Als de VVD de motie steunt, is er dus een Kamermeerderheid.
 
 
Coronacrisis verlamt cao-overleg
 
In maart en april werd door de coronacrisis vier weken lang geen enkel cao-akkoord bereikt, een ongewoon lange periode. Het cao-overleg ligt vrijwel overal stil, ook in de golfbranche. De huidige cao voor de golfbranche blijft tot 31 maart 2021 van kracht.
 
 
Nog geen toestemming voor onderhoud?
 
Indien u nog geen toestemming heeft van de gemeente voor onderhoud, dan vernemen wij dit graag via golf@ngf.nl.
 
Groet,
 
Lodewijk Klootwijk (NVG) en Jeroen Stevens (NGF)
Het coronavirus en golf
10 april
Beste mensen,
 
 
Hierbij weer een update.
 
 
Nieuwe calculator compensatie
 
Het besef dat de crisis nog wel even gaat duren wordt aan het eind van de vierde week groter. Ook het besef dat de huidige compensatieregelingen in veel gevallen bij lange na niet voldoen. Vanmorgen in het wekelijkse overleg dat wij hebben vanuit de NVG blijkt dit ook zo te zijn in andere sectoren. Met name in de horeca overwegen ondernemers niet mee te doen aan de NOW en een andere meer drastische route te kiezen. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben een nieuwe Corona Calculator gelanceerd. Klik hier om die te gebruiken. Met deze Corona Calculator kunt u berekenen welk effect de steunmaatregelen hebben op de financiële positie van uw onderneming. De tool bestaat uit het volgende:
 
   
 • Een overzicht van alle coronasteunregelingen; op basis      van de ingevoerde SBI-code worden de relevante regelingen getoond.
 •  
 • Per regeling geeft de Corona Calculator met      berekeningen een indicatie van de hoogte van de tegemoetkomingen,      kredietmogelijkheden en mogelijkheden rond belastinguitstel.
 •  
 • In combinatie met de gemaakte berekeningen en een      invoer van de te verwachten inkomsten en uitgaven, kan de Corona      Calculator tevens inzicht geven in de liquiditeitspositie van de      onderneming.
 •  
 • Op de website zijn ook de meeste veelgestelde vragen én      antwoorden gebundeld.
 
Lever cases aan
 
Het ministerie wil de NOW-regeling laten zoals deze nu is. Er is echter wel bereidheid om te kijken naar voorbeelden van ondernemers die door de opzet van de NOW de boot dreigen te missen. Hiervoor heeft minister Wiebes gevraagd om concrete cases. Lever die a.u.b. aan: graag uiterlijk a.s. dinsdag einde dag. Een beschrijving van uw financiële situatie. Gebruik hiervoor de Corona Calculator hierboven.
 
Uw cases gaan wij inbrengen bij de minister via MKB Nederland.
 
 
Golf op de STER
 
Ook de STER voelt de crisis: er is veel minder aanbod van reclamespots. Zij hebben een sympathieke actie opgezet: branches kunnen een spot aanleveren die gratis wordt uitgezonden. Niels Hooft van de NGF is doende een spot voor golf te maken. Volgende week zal deze worden aangeboden aan de STER. Goed om golf onder de aandacht van de bevolking te houden.
 
 
Protocollen
 
Vandaag gaan we het golfprotocol finaliseren, mede op basis van de input die we van velen van u hebben gekregen, waarvoor dank! Dinsdag a.s. gaat het verhaal naar het ministerie van EZK en ook naar VWS. Wij hopen dan op basis van dat protocol een start te kunnen maken om verantwoord open te gaan. U hoeft dus zelf geen eigen protocol op te stellen.
 
 
POS in het FD
 
Vandaag staat het platform ondernemende sportaanbieders in het Financiële Dagblad: https://fd.nl/ondernemen/1340980/een-stoplicht-voor-de-wc-en-winkelen-op-afspraak-1-5-metereconomie-doe-je-zo
 
 
Groet,
 
Lodewijk Klootwijk (NVG) en Jeroen Stevens (NGF)
Het coronavirus en golf
6 april
Beste mensen,
 
 
Wij hopen dat u, ondanks de gesloten banen, toch een beetje heeft kunnen genieten van het mooie weer. Door dit mooie weer neemt begrijpelijkerwijs ook de roep toe om gereguleerde (her)opening van de golfbanen. Wij willen u laten weten dat wij met de relevante overheids- en sportinstanties in gesprek zijn om te komen tot de juiste protocollen die het mogelijk moeten maken om, als de trends in ziekenhuisopnames een blijvend dalende lijn laten zien, na 28 april wellicht weer gereguleerd open te kunnen. Vanzelfsprekend alleen als de betreffende overheidsinstellingen hier goedkeuring voor geven. Hier betrekken wij een aantal andere buitensporten in om zo onze kansen te vergroten.
 
 
Vrijstelling betaling auteursrechten in sluitingsperiode
 
Alle bedrijfssectoren ondervinden verregaande gevolgen van de maatregelen die genomen zijn om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen. Buma/Stemra, Sena en Videma hebben gezamenlijk besloten om bedrijven, sportverenigingen, instellingen en winkels die als gevolg van deze maatregelen verplicht gesloten zijn vrij te stellen van betaling over deze sluitingsperiode, tenzij er door de overheid gecompenseerd wordt. Op dit moment is onduidelijk hoe lang de maatregelen zullen duren en op welke manier er mogelijk compensatie zal plaatsvinden. Buma/Stemra, Sena en Videma gaan met klanten en hun vertegenwoordigers in gesprek om tot passende oplossingen te komen. NOC*NSF staat hierover in contact met SENA. In een later stadium zullen wij u over de uitkomst hiervan informeren.
 
Via de NVG krijgen leden 20% korting op de reguliere tarieven van Buma/Stemra, Sena en Videma als zij daarvoor opteren.
 
 
Bereken hoogte NOW subsidie met tool
Met de tijdelijke noodmaatregel overbrugging behoud werkgelegenheid (NOW) kunt u subsidie aanvragen en een voorschot op uw loonkosten krijgen. Het voorschot is gebaseerd op de lonen die u in januari van dit jaar heeft uitbetaald en de verwachte omzetdaling gedurende drie kalendermaanden. Met de NOW-rekentool van AWVN krijgt u direct inzicht in de hoogte van de voorlopige subsidie gedurende de maanden maart t/m mei, het voorschot en de maandelijkse termijnen.  
 
 
Loket NOW-regeling vandaag (6 april, 09:00 uur) geopend
Werkgevers die in aanmerking willen komen voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) kunnen vanaf vandaag 6 april een aanvraag indienen bij UWV. UWV verwacht tienduizenden aanvragen per dag. Let op bij het aanvragen: u kunt één maal de keuze maken welke periode u inzet als referentie. Eén van onze leden die wij spraken, gaf de tip niet te snel aan te vragen; zo heb je het beste inzicht welke periode beter uitkomt, ook i.v.m. eventuele verlenging van de lockdown. Daarbij, als u gebruikmaakt van de regeling, dan heeft dit ook consequenties: u kunt in die periode geen ontslag aanvragen voor uw personeel. In Misset Horeca wordt ook geschreven over de afweging die u moet maken als ondernemer/werkgever.
 

 
Inbraken golfbanen
Van Maurice Hermans (de Herkenbosche) ontvingen wij bericht over inbraken op de golfbaan. In de afgelopen nachten zijn bij de Herkenbosche meerdere pogingen tot inbraak geweest. Bij de eerste poging zijn de accu’s van de buggy’s gestolen. In een daaropvolgende nacht zijn vervolgens twee buggy’s meegenomen. Ook BurgGolf Haverleij Den Bosch en de Noord-Nederlandse G&CC hebben in de afgelopen periode te kampen gehad met pogingen tot inbraak. Zorg ervoor dat alle voertuigen, materialen e.d. binnen opgeborgen worden.
 
 
Groet,
 
Lodewijk Klootwijk (NVG) en Jeroen Stevens (NGF)
Het coronavirus en golf
1 april
Beste mensen,
 
 
Gisteren was de persconferentie, waarbij een verlenging van de maatregelen bekendgemaakt werd.
 
Hierbij de update van 1 april.
 
 
Golfbanen in ieder geval gesloten tot en met 28 april
 
Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid hebben op 31 maart een verlenging bekendgemaakt van de coronamaatregelen die in eerste instantie golden tot en met 6 april. Horeca, scholen, kinderdagverblijven en ook sportclubs moeten in elk geval nog tot en met 28 april gesloten blijven (scholen tot en met de meivakantie). De verlenging heeft als doel om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en een onhoudbare druk op de zorg te voorkomen. Tot en met 28 april moeten mensen ook nog steeds 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren. Ook moet iedereen tot die tijd zoveel mogelijk thuiswerken. Op 21 april zal het kabinet beslissen of de maatregelen na 28 april worden verlengd. De verlenging van de beperkende maatregelen tot en met 28 april hebben grote consequenties voor de maatschappij en ook voor de golfsport, maar worden gesteund door de NGF, NVG, NGA en PGA Holland. Alle adviezen en maatregelen van de overheid en het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) zijn erop gericht om de gevolgen van de virusuitbraak in te perken dan wel te vertragen en om zo de druk op de zorg te verlichten.
 
 
Is sporten/golfen na 28 april wel weer mogelijk?
Tot en met 28 april zijn alle sportclubs en sportvoorzieningen gesloten en zijn er geen trainingen, competities, toernooien en sportevenementen toegestaan. Vooralsnog is niet te zeggen of golf, eventueel met aangepaste regels, na 28 april weer mogelijk is. De overheid laat uitdrukkelijk de mogelijkheid open dat de huidige maatregelen ook na 28 april gehandhaafd moeten blijven, maar een versoepeling van de maatregelen na 28 april is ook niet uitgesloten. Een terugkeer naar een normale situatie hangt helemaal af van het succes in de strijd tegen het coronavirus.
 
 
Voorbereiden op opening
NGF, NVG, NGA en PGA gaan ondertussen verder met het voorbereiden van een protocol voor een gedeeltelijke en verantwoorde manier van golf spelen voor het geval dat mogelijk is na 28 april en zullen zich hier ook sterk voor maken. Daarnaast wordt een promotioneel plan gemaakt om golf na de opening weer een boost te geven. Gedacht wordt onder andere aan te haken bij de te verwachten vakanties in eigen land, weekcursussen, marketingcampagnes van de golfsport, etc.
 
 
Gratis online trainingen slaan aan bij golfbanen
De vorige week aangeboden trainingen van Tip Track slaan aan bij golfbanen. Inmiddels doen bijna 20 banen mee met hun medewerkers. Inschrijven kan nog. Via het lidmaatschap van de NVG bij www.awvn.nl kunnen medewerkers van golfbanen en clubs gratis deelnemen aan allerlei e-learnings. Leuk en prettig voor uw medewerkers om zo in zichzelf te kunnen investeren. Medewerkers kunnen uit ruim 250 gratis e-learning trainingen kiezen, van leveranciers als NCOI Online, New Heroes, GoodHabitz, Stichting Gezondheid en FitChannel.com. Er is ook een test beschikbaar die medewerkers helpt de juiste e-learning te vinden. Mocht u interesse hebben: meldt u dan aan bij Simone Veldt: sv@nvg-golf.nl. Zij zorgt voor uw aansluiting, inlog en een pakket bestaande uit een handleiding, brieven voor medewerkers, etc.

NOW: meer wordt duidelijk
De gisteren aangekondigde NOW-regeling wordt stap voor stap duidelijker. Zo is op de site van AWVN te vinden:
 
De werkgever moet een omzetdaling hebben van ten minste 20%, naar keuze in de meetperiode:
 
   
 • 1 maart t/m 31 mei 2020, of
 •  
 • 1 april t/m 30 juni 2020, of
 •  
 • 1 mei t/m 31 juli 2020.
 
De keuze voor de meetperiode moet worden gemaakt bij de aanvraag en kan later niet meer worden aangepast. Een werkgever hoeft niet aan te tonen in welke mate de coronacrisis bijdraagt aan de omzetdaling van ten minste 20%.
 
Het percentage omzetdaling wordt vastgesteld door de omzet in de meetperiode te delen door de omzet van geheel 2019, gedeeld door vier. Er wordt niet gecorrigeerd voor groei van de onderneming of voor seizoensinvloeden.
 
De subsidie over de loonsom bedraagt 90% van het percentage omzetdaling.
Ongeacht de gekozen meetperiode wordt de subsidie altijd gegeven over de loonsom van maart tot en met mei.
 
 
Ook de ALV van de NGF gaat niet door op 16 mei. Deze wordt verschoven naar zaterdag 20 juni, meer informatie hierover volgt.
16 mei organiseert de NGF wel een webinar, waarbij je allerlei vragen kunt stellen over onder ander corona en golf. Dus hou de datum vooralsnog in je agenda. Ook hier volgt meer informatie over.
 
 
De NVG heeft één ALV per jaar en deze wordt gepland in het najaar. Ondertussen gaat de NVG kijken of er regio-overleggen online kunnen worden georganiseerd de komende weken.
 
 
Update artikel
We hebben u gevraagd initiatieven in te sturen, deze voegen wij continu toe aan dit artikel: https://www.ngf.nl/over-de-ngf/nieuws/2020/mrt/2503-acties-banen-en-clubs
 
Bekijk deze regelmatig voor inspiratie van uw collega’s.
 
 
Groet,
 
Lodewijk Klootwijk (NVG) en Jeroen Stevens (NGF)

Het coronavirus en golf
31 maart
Beste mensen,
 
 
Het zal u ook niet zijn ontgaan: in de media wordt de verwachting uitgesproken dat we misschien wel met een maand gaan verlengen. Goed voor de beheersing van de crisis, slecht voor onder andere golf. Van diverse golfbanen krijgen we de vraag of we lijdzaam afwachten of ook bezig zijn met het weer open krijgen van de golfbanen. Dat laatste is zeker het geval. Wij realiseren ons, en u ook, dat we als golf hier geen kans hebben. Daarom beraden wij ons samen met andere buitensporten, vooral achter de schermen, over de (on)mogelijkheden van verantwoord en veilig gefaseerd opengaan en hiermee, zodra de tijd hier rijp voor is, naar de overheid te gaan. De ontwikkeling van het aantal besmettingen/sterfgevallen is hierin cruciaal. Gezondheid is natuurlijk het allerbelangrijkste! Dit doen wij in verschillende verbanden. Met NOC*NSF, het Platform Ondernemende Sportaanbieders, Gastvrij Nederland en in direct contact met het ministerie van VWS.
 
 
Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
 
Vanmorgen heeft Minister Wouter Koolmees de details van de regeling bekendgemaakt. Werkgevers kunnen op basis van omzetverlies aanspraak maken op een tegemoetkoming in de salariskosten. Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming in de loonsom voor de werkgever.
 
 
Voor wie?
 
De NOW geldt in principe voor alle bedrijven, verenigingen en stichtingen. Een belangrijke voorwaarde is dat medewerkers hun reguliere salaris blijven ontvangen. Bedrijven mogen in de periode dat ze subsidie krijgen geen aanvraag doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen. Wie fraudeert of toch mensen ontslaat, krijgt een flinke boete.
 
 
Hoe wordt het omzetverlies berekend?
 
Werkgevers geven bij de aanvraag de verwachte omzetdaling op. Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, moeten werkgevers eerst hun totale omzet uit 2019 delen door vier. Zij vergelijken dat vervolgens met de omzet in maart-april-mei 2020. Als UWV positief oordeelt, keert UWV een voorschot van 80% uit. Dat gebeurt in drie termijnen. Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de indiening van de aanvraag, al verwacht UWV dat dit voor de meeste bedrijven sneller kan.
 
 
Wanneer start de regeling?
 
UWV streeft ernaar om de regeling vanaf 6 april uit te voeren. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020.
 
 

 
SBI-codes
 
Golf heeft aan VWS doorgegeven dat er verschillende typen bedrijven zijn op golfbanen die in aanmerking zouden moeten komen voor de TOGS-regeling: golfbaanexploitatie (club, stichting of bv), golfhoreca, golfschool en golfshop. We hebben vanmiddag te horen gekregen dat 93119 – overige sportaccommodaties is toegevoegd aan de lijst voor TOGS.
 
 
Input schade sport
 
De gezamenlijke sport heeft weer cijfers ingeleverd bij het kabinet. Het POS (Platform Ondernemende Sportaanbieders) heeft becijferd dat de ondernemende sport ca. 220 mio verliest tot 6 april en ca. 460 mio als sport tot 1 mei gesloten blijft. De huidige TOZO en TOGS compenseren daar ca. 11% van. Bij lange na niet genoeg dus.  
 
 
Wij nemen contact met u op
 
Deze en volgende week gaan NVG en NGF u bellen. Wij bespreken graag met u uw uitdagingen en gevolgen op korte en lange termijn en gaan met u in gesprek over uw verwachtingen naar ons toe in deze periode, maar ook in de periode als u weer geopend bent.
 
 
Vanavond persconferentie
 
Vanavond om 19.00 uur wordt er meer bekendgemaakt tijdens de persconferentie van het kabinet over de situatie na 6 april. Wij informeren u morgen over de gevolgen hiervan voor de golfsport.
 
   
Wellicht zijn er spelers die zich al bij u melden die hun lidmaatschap willen opzeggen. We herhalen graag het stukje dat wij eerder plaatsten in een update. Minister Koolmees riep vanmorgen op tijdens de persconferentie om betalingen aan sportclubs zoveel mogelijk door te laten lopen. Van veel golfbanen horen wij dat zij bij maandbetaling overwegen later een geste te doen in de vorm van greenfeekaarten voor introducees van hun leden. Mooi gebaar!
Eerder geplaatste artikel: Met betrekking tot het opzeggen van lidmaatschappen/abonnementen het volgende: het komt erop neer dat er voor verenigingen andere regels gelden dan voor bv’s en stichtingen ten aanzien van lidmaatschappen/abonnementen. Indien een bv voor een jaar een abonnement heeft gesloten met een consument, kan deze consument het abonnement pas tegen het einde hiervan beëindigen. De bv mag het abonnement niet stilzwijgend verlengen, hiertoe dient uitdrukkelijke toestemming te zijn verkregen. Betaling van een factuur waarop duidelijk valt te lezen dat het om verlenging van het abonnement met een jaar gaat, valt daar ook onder. Indien het abonnement voor onbepaalde tijd is aangegaan, is dit wel per maand opzegbaar. Voor verenigingen gelden andere regels, daar kan wel stilzwijgend worden verlengd. Als laatste, als u niets in uw algemene voorwaarden hierover heeft vermeld, is een hele expliciete duiding op de factuur bepalend of het een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd is.
 

Denk uiteraard mee met uw leden die in een financiële crisissituatie zitten.  
 
 
Gevolgen corona voor het Sportakkoord
 
Vanzelfsprekend heeft de coronacrisis ook zijn weerslag op het Sportakkoord. 26 maart jl. stuurde de VSG bijgaande brief naar de Sportformateurs. Hierin worden tips gegeven toch de voortgang in de lokale trajecten te houden: https://nocnsf.nl/media/2535/brief-26-maart-corona_sportakkoord.pdf
 
 
Olympische en Paralympisch Spelen in zomer 2021
 
Gisteren is bekend geworden dat Olympische Spelen van 23 juli tot 8 augustus 2021 gaan plaatsvinden. Dat maakten het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en het Japans organisatiecomité voor Tokyo 2020 bekend. De Paralympische Spelen schuiven hiermee ook op en starten op 24 augustus en eindigen op 5 september. De Spelen blijven de naam Tokyo 2020 dragen. In nauw overleg met TIG Sports en de gemeente Den Haag wordt de mogelijkheid onderzocht om het TeamNL Olympic Festival met de Spelen mee te verschuiven naar 2021.
 
 
Groet,
 
Lodewijk Klootwijk (NVG) en Jeroen Stevens (NGF)
Het coronavirus en golf
30 maart
Beste mensen,
 
 
De derde week van de coronacrisis is begonnen. Morgen is er een persconferentie van het kabinet die ook voor de golfbranche zeer belangrijk is.
 
 
SBI-lijst ook voor golf i.v.m. Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)
 
In de media dit weekend: veel ondernemers kunnen zich niet aanmelden voor de regeling TOGS waarmee ondernemers een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro netto krijgen, waarmee ze hun vaste lasten kunnen betalen, bijvoorbeeld de huur van een bedrijfspand. Voor doorlopende kosten voor personeel heeft het kabinet andere maatregelen getroffen die ook onderdeel uitmaken van het Noodpakket voor banen en economie. Op rvo.nl/tegemoetkomingcorona staat welke ondernemers gebruik kunnen maken van de TOGS-regeling. De lijst met branches en sectoren wordt maandag 30 maart geactualiseerd. Wij zijn bezig met de uitbreiding van de SBI-lijst voor golfclubs, -banen en eventueel golfprofessionals die gebruik kunnen maken van deze regeling. Een andere regeling is de Tijdelijk Overbrugging Zelfstandige Ondernemers (TOZO).
 
 
TOGS en verenigingen, stichtingen
 
Het uitvoeringsorgaan voor deze regeling is de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, www.rvo.nl). Op dit moment (en ook ten tijde van het samenstellen van het verstuurde document met maatregelen) is er onvoldoende bekend over deze regeling en onder welke voorwaarden een mogelijke uitkering verstrekt gaat worden. De regeling wordt momenteel met spoed aan de Europese Commissie voorgelegd (in verband met ongeoorloofde staatssteun). De RVO verwacht zeer spoedig de voorwaarden bekend te maken als deze regeling daadwerkelijk doorgaat (wat overigens wel te verwachten is). Of (sport)verenigingen dan wel stichtingen in aanmerking komen, zal ook dan bekend worden.
 
 
Persconferentie dinsdag
 
Tijdens de volgende persconferentie van het kabinet van morgen wordt aangekondigd welke maatregelen van kracht zijn na 6 april. Ook voor scholen, horeca en sport is dit een belangrijk moment. Afgaande op de geluiden die wij horen via de diverse gremia waar de golfbranche actief is om uw belangen te behartigen, zoals NOC*NSF, Platform Ondernemende Sportaanbieders en ons contact bij VWS, verwachten wij in deze situatie een verlenging. Woensdag komen we met een update en niet direct dinsdagavond, gezien de ervaring die we nu hebben dat een persconferentie ook onduidelijkheden met zich meebrengt. Op deze manier kunnen wij de juiste informatie verzamelen en aan u doorgeven.
 
 
Richtlijn voor besluitvorming binnen de vereniging i.v.m. maatregelen coronavirus
Veel verenigingen hebben in de komende weken een Algemene vergadering (ALV) gepland. Maar de door het kabinet afgekondigde maatregelen in het kader van de bestrijding van het coronavirus maken het voor verenigingen echter voorlopig niet mogelijk om bijeenkomsten en vergaderingen te organiseren.
 
 
Uitstel rentebetalingen en aflossingen
 
Wij hebben een aantal reacties hierop gekregen, niet elke bank wil hierin op dit moment meewerken. Wij werken hieraan. We proberen u zo spoedig mogelijk te informeren. Als uw bank u medewerking heeft toegezegd of ontzegd, dan horen wij dit graag van u.
 
 
Groet,
 
Lodewijk Klootwijk (NVG) en Jeroen Stevens (NGF)
Het coronavirus en golf
27 maart
Beste mensen,
Vanmorgen tijdens het dagelijkse overleg dachten we geen punten te hebben voor een update vandaag. Gedurende de ochtend bleek er toch weer veel te gebeuren. Dus daarom ook vandaag een update. Wij hopen dat deze u weer wat verder gaat helpen.
Leuke initiatieven
We zijn gestart met een artikel (https://www.ngf.nl/over-de-ngf/nieuws/2020/mrt/2503-acties-banen-en-clubs) waarin we goede en leuke initiatieven van golfclubs en -banen verzamelen. Deel uw initiatief ook met golf@ngf.nl. Wij proberen het artikel regelmatig te updaten.
Eenmalige tegemoetkoming ook voor sportverenigingen en –stichtingen via Noodloket
Eén van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis is het Noodloket. Ondernemers kunnen via dit loket een eenmalige tegemoetkoming ontvangen. Deze regeling zet in op het niet meer kunnen betalen van vaste lasten door maatregelen die genomen zijn vanwege het Coronavirus. Vanmiddag is bekendgemaakt dat ook sportverenigingen en -stichtingen en bijvoorbeeld fitnessclubs via het noodloket van Economische Zaken een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000, - euro kunnen ontvangen. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. Deze worden op dit moment nader uitgewerkt. Voor meer informatie zie: https://sportengemeenten.nl/eenmalige-tegemoetkoming-sportverenigingen-en-stichtingen-via-noodloket/
Webinar Noodfonds Overbrugging Werkloosheid (NOW)
Over de NOW is nog weinig bekend en veel onduidelijkheid. Naar verwachting is er maandag 30 maart meer duidelijk over de regeling. AWVN biedt op dinsdag 31 maart een webinar aan waarbij dieper ingegaan wordt op de regeling. Mocht blijken dat er maandag nog geen volledige duidelijkheid is over de regeling, dan wordt het webinar verplaatst naar een later moment.
Onderhoud en social media
Diverse banen en clubs delen mooie foto’s van het goede onderhoud dat zij plegen aan hun banen. Mocht u dat ook willen doen: zorg ervoor dat u bij uw gemeente heeft gecontroleerd of u een ontheffing nodig heeft voor uw onderhoud. Gemeentes hanteren hier verschillende interpretaties van de noodverordening voor. Zie ook onze berichten in een vorige update hierover.
Is een sportclub/accommodatie na het sluiten nog verantwoordelijk voor mensen die het terrein betreden om te sporten?
Alle sportinrichtingen, zoals sportvelden en andere sportaccommodaties, zijn gesloten. Van de beheerder/eigenaar/exploitant wordt in principe verwacht dat zij de sportinrichting en de daarbij horende hekken en deuren op slot doen. Het kan zinvol zijn (in overleg met de beheerder/eigenaar/exploitant van de sportinrichting) om een waarschuwingsbord op te hangen bij de toegangspoort met de mededeling dat de sportinrichting is gesloten in verband met het coronavirus.
Verbinden en betrekken
Vanmorgen was bij De Nederlandse Associatie een webinar over verenigen in coronatijd. De NVG heeft deze webinar beluisterd en de belangrijkste conclusie die wij kunnen trekken is: “verbinden en betrekken”. Zorg ervoor dat u contact houdt met uw medewerkers en zorg ervoor dat zij ook onderling met elkaar houden. Vooral als collega’s thuis zitten. Er zijn online een heleboel mogelijkheden waardoor men met elkaar in contact kan blijven. Organiseer een online-werkoverleg via Zoom, Google Hangouts of Homeparty. Of wat dacht u van een online VrijMiBo? Geef aandacht aan uw medewerkers en collega’s. De ene collega krijgt heel veel creatieve ideeën door deze crisis en wil dit graag met u bespreken, de ander voelt zich onzeker over de toekomst. Beide collega’s hebben aandacht van u nodig. Geef aandacht en leg verbinding. Dat is belangrijk in deze tijd.
Groet,
Lodewijk Klootwijk (NVG) en Jeroen Stevens (NGF)

Het coronavirus en golf
26 maart
Beste mensen,
 
 
Het coronavirus en de getroffen maatregelen hiervoor hebben flinke gevolgen, ook voor uw golfclub en -baan.
 
 
Vorige week hebben de meeste clubs en banen meegewerkt aan een inventarisatie, waarin we de financiële gevolgen in kaart hebben gebracht. De zorgen hieromtrent kunnen we helaas niet wegnemen. Wel gaan we er echt alles aan doen om u, waar mogelijk, te ondersteunen in deze moeilijke periode. Dit is een gezamenlijk initiatief van golforganisaties in Nederland: NVG, PGA, NGA en NGF.
 
 
Naast u dagelijks informeren en te helpen met de kortetermijnproblemen, zijn wij ook druk bezig met het in kaart brengen van de mogelijkheden om u te ondersteunen in het verkrijgen van liquiditeit via de overheid en uw bank. Daarnaast werken wij een promotioneel plan uit om de vraag naar golf zo snel als mogelijk weer op peil te krijgen, zo niet extra te kunnen stimuleren voor als we straks weer open zijn in combinatie met een gezond Nederland.
 
 
In deze brief doen wij allerlei suggesties voor wat u zou kunnen doen voor uw leden en golfers. Dat doen wij voor de bij ons aangesloten leden. De diversiteit tussen al die leden en golfers zorgt er tevens voor dat niet alles wat wij hieronder opperen voor ieder van even groot belang is. Wij hopen dat u daar doorheen leest.
 
 
Lidgelden
 
De negatieve financiële impact van de genomen maatregelen voor de Nederlandse sportsector wordt vooralsnog geschat op 950 miljoen euro in de periode tot en met de zomer. Voor golf in Nederland bedraagt de schade tot 6 april ± 10 miljoen euro en iedere maand daarna tussen de 20 en 25 miljoen euro. Gigantische bedragen.
 
 
De sport heeft de gemeenten en het kabinet op 18 maart opgeroepen om een noodfonds in te richten.
 
 
In verband met het coronavirus weten wij dat er al leden bij u aankloppen met de vraag of zij geld kunnen terugkrijgen in verband met het sluiten van hun baan. Ook moeten we rekening houden met opzeggingen. Helaas zijn er nu al mensen in een financieel lastig pakket terechtgekomen.
 
 
Hoe daarmee om te gaan? Dat is uiteindelijk aan u. Als golforganisaties hebben we het standpunt dat we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. De kosten van clubs en banen lopen namelijk door. Om die reden vragen wij de golfers om solidariteit.
 

 
Maandelijkse incasso
 
Mocht u werken met een maandelijkse incasso, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Aan u de inschatting wat de juiste beslissing is. Hierbij speelt de tevredenheid (zowel op korte als lange termijn) van uw golfers een rol. Logischerwijs wilt u de maandelijkse incasso door laten lopen. Beargumenteer dit naar uw leden. Het is mogelijke dat sommige leden zelf in financieel zwaar weer terecht zijn gekomen, kijk of u daar een regeling mee kunt treffen als zij zich bij u melden.
 
 
Om dezelfde redenen vragen wij u ook actief met ons in contact te treden.
 
 
Golfprofessionals
 
De golfpro’s zijn vaak zzp’ers en behoren ook tot het ‘ecosysteem’ van de golfsport. Ga met uw pro praten, zowel qua kennis en expertise als financieel. De professional kan meer dan alleen lesgeven, zo zijn zij bijvoorbeeld vaardig in het coachen en adviseren van commissies. Wij hebben vernomen dat pro’s zelfs helpen met het baanonderhoud.
 
 
Ideeën voor uw Leden
 
Op dit moment kan er tot en met 6 april niet worden gegolfd. Dit ondersteunen wij en u ook. Naast dat we u adviseren in contact te treden met uw leden is er meer. Welke mogelijkheden heeft u om er toch te zijn voor uw leden en toegevoegde waarde te leveren?
 
   
 • Bied      samen met uw pro digitale instructie aan. Deel dit actief via uw website,      de nieuwsbrief en social media. Probeer hier continuïteit in te krijgen.
 •  
 • Naast      fysieke instructie, denkt u ook aan mentale instructie.
 •  
 • Tips      voor thuis, om algemeen fit te blijven.
 •  
 • De      professional kan het coursemanagement doornemen met de leden, zie hier een voorbeeld:
 •  
 • Uw      horeca is gesloten. Wel staat de overheid toe om maaltijden af te laten      halen en te bezorgen. Denkt u aan lunch en diner. Informeer uw leden en      bezorg ze een fijne maaltijd, uiteraard tegen betaling. Bekijkt u hier al enkele initiatieven.
 •  
 • Bied      maaltijdboxen aan. Uw leden kunnen dit gerecht zelf thuis bereiden. Leuk      als de chef een kookinstructiefilmpje opneemt ter ondersteuning.
 •  
 • Geef      uw leden een gratis webinar over golfregels, deze zijn vernieuwd in 2019.      Hieraan kunt u een Q&A of quiz koppelen.
 •  
 • Er      zijn ook mogelijkheden om alvast cash naar voren te halen. Hoe kunt u dit      stimuleren? Bestel nu alvast tegoed voor de horeca en krijg 10% cadeau.      Maar denkt u ook aan de verkoop van cadeaubonnen voor de horeca en de      golfshop.
 •  
 • De      nieuwe collectie golfkleding is binnen, neem video’s op waarbij u de      kleding presenteert in de vorm van een modeshow. Bied aan dat leden de      kleding kunnen bestellen en dat u dit komt bezorgen. Als er twijfel      ontstaat over de geschikte maten, kunt u aanbieden om via videobellen      advies te geven.
 •  
 • Begin      een actie via uw socialmediakanalen, waarbij u de leden oproept om hun      mooiste foto te delen en de golfclub te taggen. Dit is leuk, maar het      zorgt tevens voor promotie van de sport onder de vrienden van deze golfers      en wie weet waartoe dat leidt…
 •  
 • Uw      greenkeepers kunnen uw leden advies geven over werk in hun tuin.
 •  
 • Maak      leuke en vrolijke content ondanks de situatie, leuk voor de sfeer en het      schept vertrouwen naar uw leden.
 •  
 • Leuke      tips voor thuis om te lezen en te kijken: voor golfboeken en golffilms.      GOLF.NL schreef er al een artikel over.
 •  
 • Geef      uw leden de mogelijkheid om een keer een introducee mee te nemen als de      banen weer open zijn.
 •  
 • Geef      uw leden tips over het schoonmaken van hun golftas en controle op de      clubs. Ook hier besteedde GOLF.NL al eens      aandacht aan.
 •  
 • Ook      dit prachtige initiatief willen we met u      delen. Meer initiatieven vindt u ook in dit artikel.
 •  
 • Op      golfraak.nl worden tips gemaakt voor kinderen om thuis te kunnen golfen en      er zijn puzzels uit de vorige edities van het magazine GOLF.NL      gepubliceerd, evenals de kleurplaat. Dit is leuk om naar de kinderen te      zenden als tip. De puzzels zijn educatief en hebben een link naar golf.
 •  
 • Laat      de jeugd een golfbaan knutselen, laat hen een foto maken en digitaal      insturen. De mooiste baan wint…? Dat is aan u natuurlijk.
 •  
 • Heeft      u een Wii? Daar kunt u uw golfslag blijven oefenen.
 

Heeft u tips? Deel deze met elkaar! Samen staan we sterk.
 
 
Blijf zoveel mogelijk in contact met uw leden, laat zien welke werkzaamheden u uitvoert ondanks de situatie, zorg voor betrokkenheid.
 
 
De NVG, NGA, PGA & NGF
 
Intensief contact en begeleiding, dat is wat wij u willen aanbieden.
 
In de komende twee weken zal een medewerker van de NVG/NGF contact met u opnemen om van u te vernemen hoe uw situatie is en of wij kunnen helpen. Wie uw contactpersoon is, maken wij bekend in onze dagelijkse update.
 
 
Wat doen wij op dit moment en wat komt eraan?
 
   
 • Met      NGF-partner Deloitte hebben wij een overzicht gemaakt, zie bijlage, van      alle financiële regelingen die er vanuit de overheid worden opgetuigd. Ook      hier geldt dat niet iedere golfbaan hetzelfde is. U kunt uw specifieke      vragen bij ons inleveren welke door Deloitte bekeken en beoordeeld worden.      Suggesties zijn welkom en wij passen dit document indien nodig aan. De NGF      betaalt de kosten voor deze eerstelijnshulpvragen.
 •  
 • De      NVG en NGF gaan een webinar organiseren, bij succes volgen er meer.      Binnenkort krijgt u hier meer informatie over het onderwerp en de      mogelijkheid tot inschrijven.
 •  
 • We      maken artikelen voor golfers. Bijvoorbeeld:
 
·   Thuistips voor de golfers
 
·     Wat kun je thuis doen om te oefenen?
 
·    Het nieuwste magazine van GOLF.NL is ook al online beschikbaar.
 
   
 • Golfbanen      op weg naar GEO-certificering kunnen met vragen en voor begeleiding      terecht bij de helpdesk. Er wordt gewerkt aan een      digitale workshop.
 •  
 • Het      Starttijdenplatform gaat binnenkort ook live. De kosten van 1 euro fee per      persoon brengen wij het eerste half jaar niet in rekening.
 •  
 • De      golforganisaties zullen zelf ook het mes in de kosten zetten. Dit alles      met als doel om zo gezond als mogelijk uit deze crisis te komen. Daarbij      hanteren wij het principe dat dit absoluut niet ten koste moet gaan van de      dienstverlening aan u, de marketing van de golfsport en tevens dat wij      vooralsnog niet overgaan tot gedwongen ontslagen.
 •  
 • De      coronacrisis roept ook veel vragen op over golfbaanonderhoud en      vrijwilligershulp bij het onderhoud. De afdeling Duurzaam Beheer/Agronomie      en de NGA kunnen uit eerste hand uitleggen wat nu moet en mag. Neem      voor onderhoudstechnische ondersteuning contact op met Niels      Dokkuma (06 - 44166717, niels.dokkuma@ngf.nl) of Koert Donkers      (06 - 51719167, koert.donkers@ngf.nl) of Jannes Kroon (jannes.nga@gmail.com).       
 •  
 • Leden      van de PGA Holland kunnen contact opnemen met Frank Kirsten m.b.t algemene      hulpvragen (06-51525727, fk@pgaholland.nl) en met Jim van Heuven      van Staereling m.b.t vragen over de opleiding (06-54638925, jh@pgaholland.nl).      
 
 
Overige tips
 
   
 • Blijf met      uw collega’s en vrijwilligers in contact. Niet alleen per mail, maar      organiseer eens een video-conference call via bijvoorbeeld Zoom. Onderhoud      contact, maar denk bijvoorbeeld ook aan een brainstorm. Betrek daarbij      tevens de pro en horeca.
 
 
Met z’n allen streven we ernaar om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Gezondheid is het allerbelangrijkste. En als de situatie het weer toelaat, dan is het weer tijd voor een ronde golf op de golfbaan.
 
 
In de tussentijd willen wij er voor u zijn, zoals u er voor uw leden en gasten bent.
 
 
Groet,
 
Lodewijk Klootwijk (NVG) en Jeroen Stevens (NGF)

Het coronavirus en golf
25 maart
Beste mensen,
En weer een nieuwe dag in de Coronacrisis. Naast wat verwarrende berichtgeving in de media gisteren, zien we steeds meer leuke initiatieven van golfbanen/-clubs en golfpro’s die worden gedeeld via social media. Mooi om te zien!
Update Ontheffing onderhoud golfbanen
Naar aanleiding van onze melding gisteren hebben 8 golfbanen aan ons doorgegeven dat het volgens hun gemeente niet nodig is om een ontheffing aan te vragen voor onderhoud van hun golfbaan. Een paar golfbanen hebben wel een ontheffing gekregen. Hoe kan het zo zijn dat VSG (Vereniging Sport en Gemeenten) en sommige gemeenten verschillende meningen hebben? Nationaal worden maatregelen aangekondigd. Deze worden door de 25 veiligheidsregio’s vertaald in noodverordeningen. Deze noodverordeningen moeten vervolgens geïnterpreteerd worden. VSG is ervan overtuigd dat ontheffingen nodig zijn voor onderhoud; voor hen is een gesloten sportaccommodatie per definitie ook gesloten voor de medewerkers. Tot nu toe denken 8 gemeentes daar anders over en vinden dat het onderhoud gewoon door kan gaan. Dat geldt ook voor andere werkzaamheden op de golfbaan. Natuurlijk met inachtneming van de voorschriften van het RIVM. Ook zijn er gemeenten die dezelfde interpretatie als VSG hanteren. Wat te doen? Ons advies is om te informeren bij uw gemeente of zij een ontheffing nodig achten. Zo ja, vraag deze aan. Dit contact kan u ook helpen mochten we onverhoopt in een situatie van een totale lockdown terechtkomen.
CAO Golfbranche voor leden NVG
De CAO voor de golfbranche die geldt voor leden van de NVG liep eind maart af. Er is één onderhandelingsronde geweest. Na deze ronde hebben wij ons als werkgevers beraad. De eisen van de vakbonden vinden wij niet passend. Met name de geëiste verhoging van de salarissen in 2020 viel ons zwaar en vinden wij niet haalbaar. Inmiddels is daar de crisis rond Corona overheen gekomen. Wij hebben de vakbonden laten weten dat het op dit moment met de huidige onzekerheid niet haalbaar is om door te onderhandelen. In het najaar zullen we de stand van zaken opnemen. Wat betekent dit? De huidige CAO loopt nog een jaar door, deze blijft dus gelden. Wij zullen evenwel geen gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die in cao’s afgesproken kunnen worden m.b.t. de WAB. Mocht u vragen hebben: de helpdesk van de NVG is goed bereikbaar via Helpdesk CAO helpdesk-cao@nvg-golf.nl
(On)duidelijkheid maatregelen 1 juni
Gisteren berichtten wij u dat de nieuwe maatregelen zoals maandag aangekondigd geen invloed hebben op de bestaande sluiting van sport t/m 6 april. Dit is ons bevestigd door NOC*NSF en ook via de Rijksoverheid. Gisteren is er enige onduidelijkheid ontstaan door berichtgeving via verschillende media. VWS heeft het gedeelte dat over sport gaat inmiddels verwijderd van hun site. Wij verwachten u morgen te kunnen informeren over eventuele aanpassingen in de maatregelen.
Overzicht steunmaatregelen Deloitte
Op ons verzoek is Deloitte een up-to-date overzicht aan het maken van de steunmaatregelen die u kunt verwachten. Wij verwachten u dit morgen te kunnen sturen.
Informatieve websites die up-to-date gehouden worden
https://www.awvn.nl/ voor werkgeverszaken en de NOW regeling
https://www.mkb.nl/ helpdesk MKB Nederland voor ondernemers
https://www.kvk.nl/corona/ helpdesk KVK voor ondernemers
https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport voor corona en sport
https://www.rijksoverheid.nl/actueel Rijksoverheid en Corona
https://www.ngf.nl/over-de-ngf/nieuws/2020/mrt/het-coronavirus-en-golf-in-nederland NGF over golf en Corona
https://www.ngf.nl/onderhoudcorona over golfbaanonderhoud
https://www.nvg-golf.nl/ NVG over golf & Corona
Groet,
                      
                       
Jeroen Stevens
Het coronavirus en golf
24 maart
Beste mensen,
 

Week twee in de nieuwe realiteit die gisteren door het kabinet is aangescherpt. We zijn er nog niet van af, zoveel is wel duidelijk, maar veel zaken zijn nog niet duidelijk.
 
 
Gevolgen aanscherping
De grootste aanpassing is het verbod op samenkomsten tot 1 juni. Gemeentes kunnen hiervoor gebieden aanwijzen. En een samenkomst is dan meer dan 2 personen die niet de 1,5 meter regel in acht nemen. Vanmorgen lezen wij op de site van het ministerie: “Betekent dit dat ook alle andere maatregelen worden verlengd tot 1 juni? Nee. De keuze is gemaakt vanwege organisatorische gronden zoals voorbereidingswerkzaamheden die nu plaatsvinden en waarbij een groot aantal personen betrokken zijn. Zoals Koningsdag activiteiten.”
 
Dus we hoeven er (nog) niet van uit te gaan dat sport gesloten blijft tot 1 juni. Dit kan natuurlijk veranderen. Zie voor het complete verhaal: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/23/aangescherpte-maatregelen-om-het-coronavirus-onder-controle-te-krijgen
 
 
Fitness
 
Waarschijnlijk heeft u het ook gelezen. Volgens de site van het RIVM zou het toegestaan zijn om personal training 1 op 1 door te laten gaan met de 1,5 meter regel. Wij zoeken uit hoe dit precies zit. Sportaccommodaties moeten namelijk gesloten blijven, in ieder geval tot 6 april.
 
 
Onderhoud golfbanen en corona
 
Vorige week gaven wij aan hier deze week op terug te komen. Op de site van NOC*NSF en VSG staat een tekst over de gevolgen van het sluiten van sportvelden, waar wij ook onder vallen, voor onderhoud. Wij vonden die tekst niet in een keer duidelijk en hebben navraag gedaan en we zijn tot de volgende conclusie gekomen: onderhoud is alleen mogelijk met een ontheffing van uw lokale gemeente. Sluiting van sportvelden/parken betekent ook sluiting voor onderhoudsmedewerkers. VSG heeft hierbij aangegeven dat het niet de verwachting ligt dat er direct gehandhaafd gaat worden, maar dit kan wel. En sinds gisteren kunnen er ook boetes uitgedeeld gaan worden. Dus ons advies: vraag bij uw gemeente een ontheffing aan.
 
 
Mocht u problemen ondervinden met uw gemeente met de ontheffing, dan vernemen wij dat graag. De ontheffing moet ook door de golfbaan aangevraagd worden als het onderhoud is uitbesteed.
 
 
Wat te doen met douches in de kleedkamers en het gevaar van legionella?
Sportaccommodaties mogen niet gebruikt worden en dat geldt dus ook voor douches, maar om legionellagroei te beperken, is het verstandig om te letten op de volgende zaken.
 
   
 • Voorkom stilstand van water in een systeem.
 •  
 • Stel de boiler of combiketel goed af (ten minste 60 graden).
 •  
 • Gebruik het warme en koude water minimaal wekelijks. Spoel direct bij het “opnieuw” in gebruik nemen van de accommodatie de kranen en douches door om het water te verversen. Het verstandigste is om dit te doen met water met een hoge temperatuur (advies: 80 graden).
 
 
GOLF.NL magazine
 
De gevolgen van het coronavirus hebben ook het productieproces van het GOLF.NL magazine bij onze partners in deze ondermijnd. Het eerste van twee magazines dat normaliter in de laatste week van maart wordt verstuurd naar zo’n 230.000 huishoudens zal niet bij iedereen al deze week op de deurmat vallen. De vertraging heeft als gevolg dat een groot deel van de magazines pas volgende week of zelf iets later kan worden bezorgd. Onze excuses daarvoor.
 
 
GOLF.NL aangepaste content
 
Op GOLF.NL spelen we zoveel mogelijk in op de huidige situatie. Naast dat we golfers op de hoogte houden door middel van een FAQ, hebben we artikelen gepubliceerd zoals ‘Thuistips voor de golfer’ en ‘Stay at home challenge’. De redactie is aan de slag met meer content en blijft komende periode inspelen op de situatie.
 
 

 
 
Groet,
 
                       
                        
Jeroen Stevens
Het coronavirus en golf
20 maart
Beste mensen,
 
 
Dag 5 alweer in de nieuwe werkelijkheid. Vandaag een compactere update, wel met belangrijke punten.
 
 
Behoud van liquiditeit prioriteit
 
Bedrijven komen in problemen doordat zij niet meer aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen. Behoud van liquiditeit is dus prioriteit in de huidige situatie. Vanmorgen is er overleg geweest met Gastvrij Nederland, waar de NVG ook bij is aangesloten. Er is ook overleg geweest met het Platform Ondernemende Sportaanbieders. Zowel POS als Gastvrij Nederland gaan erop aandringen bij het kabinet om te komen met een maatregel waardoor voorkomen wordt dat vooruitbetaalde contributies, etc. kunnen worden teruggevorderd. Hoewel dit lastig te realiseren zal zijn, zetten we er toch op in ter wille van het behoud van de liquiditeit.
 
 
NOW
 
De nieuwe regeling NOW is in het leven geroepen, omdat de oude regeling er in sommige gevallen toe zou kunnen leiden dat ondernemingen niet alleen schade verhaald zouden kunnen krijgen, maar er op vooruit zouden kunnen gaan. Dat dit niet bedoeling is snappen wij goed. De nieuwe regeling is op basis van omzetverlies. Het is dus zaak dat u een goede inschatting voor uw golfbaan hiervan maakt i.v.m. het naar huis sturen van uw medewerkers, omdat u waarschijnlijk minder vergoed gaat krijgen dan in de oude regeling. Derving is er direct door minder greenfee, horeca, range, lessen. Minder makkelijk vast te stellen: derving door opzegging jaarkaarten/lidmaatschappen. Derving door wegvallen nieuwe golfers/lidmaatschappen is als het goed is wel redelijk in te schatten op basis van ervaringen. Het is nog onduidelijk in hoeverre stichtingen en verenigingen binnen de reikwijdte van de getroffen maatregelen vallen. We houden u op de hoogte.
 
 
Onderstaande cijfers zijn het gemiddelde aan inkomstenderving van wat de golfbanen hebben opgegeven in de enquête van afgelopen dinsdag. Wellicht helpt dit bij uw aanvraag voor de NOW als dat straks mogelijk is.
 
               
 
Onderhoud
 
Het onderhoud van golfbanen moet doorgang kunnen vinden wat ons betreft, wij doen er op dit moment alles aan om hierin ondersteund te worden door de overheid. Maandag komen wij met een update hierover.
 
 
Groet,
 
namens NVG en NGF
 
                       
                        
Jeroen   Stevens

Het coronavirus en golf
19 maart
Beste mensen,
 
 
NOW vervangt WTV: informatie voor werkgevers
De tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) vervangt Werktijdverkorting (WTV) per onmiddellijk. Informatie voor werkgevers over de NOW (voor zover bekend). Het kabinet heeft op 17 maart 2020, het noodpakket banen en economie gepresenteerd. Onderdeel van het pakket is de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Deze vervangt met onmiddellijke ingang de beleidsregels ontheffing verbod op werktijdverkorting (WTV). Vanwege het enorme beroep dat bedrijven op de WTV wilden doen, bleek deze regeling niet meer uitvoerbaar.

Anders dan de WTV gaat de NOW niet uit van werkverlies (in uren), maar van omzetverlies. Bij een verwacht omzetverlies van ten minste 20% ontvangt de werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal 90%. De regeling geldt voor omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

De tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud moet nog verder worden uitgewerkt en het is nu nog niet mogelijk om daar een beroep op te doen.
 
Bedoeling is om de NOW zo snel mogelijk open te stellen, waarbij aanvragers een voorschot van de tegemoetkoming ontvangen, met een correctie achteraf op basis van het daadwerkelijke omzetverlies. Voor meer informatie: https://www.awvn.nl/nieuws/tijdelijke-noodmaatregel-overbrugging-voor-werkbehoud-informatie-voor-werkgevers/

Noodfonds sport
Zoals gisteren aangegeven heeft de gezamenlijke sport in Nederland een oproep gedaan een noodfonds op te zetten. Golf is hierin vertegenwoordigd via NOC*NSF en Platform Ondernemende Sportaanbieders.

 
Wet van Dam en Golfbanen (https://www.ngf.nl/caddie/financieel/wet-van-dam)
Met betrekking tot het opzeggen van lidmaatschappen/abonnementen het volgende: het komt erop neer dat er voor verenigingen andere regels gelden dan voor BV’s en stichtingen ten aanzien van lidmaatschappen/abonnementen. Indien een BV voor een jaar een abonnement heeft gesloten met een consument, kan deze consument het abonnement pas tegen het einde hiervan beëindigen. De BV mag het abonnement niet stilzwijgend verlengen, hiertoe dient uitdrukkelijke toestemming te zijn verkregen. Betaling van een factuur waarop duidelijk valt te lezen dat het om verlenging van het abonnement met een jaar is, valt daar ook onder. Indien het abonnement voor onbepaalde tijd is aangegaan is deze wel per maand opzegbaar. Zoals gezegd. Voor verenigingen gelden andere regels, daar kan wel stilzwijgend worden verlengd. Als laatste, als u niets in uw algemene voorwaarden hierover heeft vermeld, is een hele expliciete duiding op de factuur bepalend of het een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd is.

Verordeningen Veiligheidsregio’s
Via veiligheidsregio’s worden de besluiten van de overheid ingevoerd. Zo ook in dit geval. Deze verordeningen komen langzamerhand binnen. Zie hieronder een quote uit een verordening van de regio Utrecht. Dit geeft weer duidelijk aan dat golfbanen moeten sluiten. Wij hebben ook begrepen dat hier handhaving op zal volgen.

“Artikel 2. Verboden
 
   
 1. Het is verboden om openbare samenkomsten en      vermakelijkheden als bedoeld in artikel 174 van de Gemeentewet,      samenkomsten in voor het publiek toegankelijke gebouwen en bijbehorende      erven en samenkomsten in besloten sfeer te laten plaatsvinden, te (laten)      organiseren dan wel te laten ontstaan waar meer dan honderd personen      gelijktijdig samenkomen, dan wel aan dergelijke samenkomsten deel te      nemen. Dit verbod is niet van toepassing op de dagelijkse gang van zaken      in het openbaar vervoer en in gebouwen en bijbehorende erven van      overheidsinstellingen en zorginstellingen.
 2.  
 3. Het is verboden om een van de volgende inrichtingen      geopend te houden:
       1. inrichtingen waar ter plaatse eten of drinken wordt verkocht en      genuttigd (eet- en drinkgelegenheden), met uitzondering van inrichtingen      in bedrijven die niet voor het publiek toe- gankelijk zijn      (bedrijfskantines en bedrijfscatering) en inrichtingen in hotels ten      behoeve van de hotelgasten;
       2. sport- en fitnessclubs (sportaccommodaties en sportinrichtingen),      waaronder zwembaden, sporthallen en sportvelden;”
 
Groet,
 
namens NVG en NGF
 
Jeroen   Stevens

Het coronavirus en golf
18 maart

Beste mensen,
 
 
De afgelopen dagen zullen ook voor u bizar zijn geweest. En het uitzicht voor de rest van het jaar is nog zeer onzeker. Wel zijn er nieuwe zaken te melden. Op deze manier trachten NGF en NVG u op de hoogte te houden.
 
 
Noodmaatregelen kabinet
 
Gisteravond is er een nieuwe pakket aan maatregelen gecommuniceerd. MKB Nederland en VNO-NCW reageren positief. “Met name de versoepelingen in de nieuwe regeling voor werktijdverkorting (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud) bieden hopelijk snel soelaas nu in hele sectoren de omzet bijna wegvalt. Zo gaat het percentage voor de vergoeding van de niet gewerkte uren bijvoorbeeld naar 90 procent en kunnen ondernemers er met terugwerkende kracht tot 1 maart gebruik van maken. Ook verstrekt het UWV een voorschot van 80 procent. Goed is dat nu ook flexkrachten onder de regeling vallen, stellen MKB-Nederland en VNO-NCW. Te spreken zijn de ondernemersorganisaties over de versnelde inkomensondersteuning voor zelfstandigen. Ook is het goed dat er in ieder geval een eerste compensatieregeling komt voor hard getroffen sectoren. Daarnaast is het goed dat alle getroffen ondernemers eenvoudiger uitstel van belasting kunnen aanvragen.” U kunt het hele pakket aan maatregelen HIER vinden. Belangrijk om te lezen.
 
 
Input golfbranche in specifieke sector sport
 
Wij zijn heel blij op het overweldigende aantal reacties op de enquête van gister over uw verwachting over de ontwikkeling van uw omzet. Wij willen onze leden heel hartelijk danken om op zo’n korte termijn hier gehoor aan te geven! Het resultaat is dat wij een bedrag van ca 10 mio hebben doorgegeven als schade tot en met 6 april en dat iedere maand sluiting daarna circa 20 mio aan schade met zich meebrengt. De schade voor de golfbranche is gisteravond verwerkt in een brief van gezamenlijke sportorganisaties aan het kabinet, georganiseerd door NOC*NSF. Het Platform Ondernemende Sportaanbieders heeft namens 7 brancheorganisaties gegevens aangeleverd. Totaal is de geschatte schade voor sport 950.
 
 
Banen open/dicht
 
Een klein aantal banen is helaas nog steeds open. NGF/NVG blijft bij het dringende advies uw baan gesloten te houden en te sluiten indien uw baan nog open is. Na overleg met VWS is onze interpretatie dat banen moeten sluiten. Voor zover dat nodig is: VWS heeft aangegeven dat zij vandaag met een schriftelijke verduidelijking komt aangaande sluiting van sportaccommodaties. Volg het advies op en loop geen enkel risico als het om de volksgezondheid gaat.
 
 
Wet van Dam
 
Velen van u hebben aangegeven omzetderving te verwachten, ook bij lidmaatschappen. De Wet van Dam kan daarbij roet in het eten gooien. Met een jurist zoeken we (on)mogelijkheden uit. Wij komen bij u terug met meer informatie, waarbij u vervolgens vanzelfsprekend uw individuele situatie bij ons kan toetsen.
 
 
Crisismanagement
 
Waarschijnlijk bent u al een stuk op weg. AWVN publiceerde een stuk over crisismanagement. Dit kan van pas komen.
 
 
De NVG en NGF zijn goed bereikbaar. Bel dus als u vragen heeft.
 
 
Sterkte met de situatie.
 
 
Met vriendelijke groeten,
 
                       
                        
Jeroen   Stevens
Het coronavirus en golf
17 maart
Beste leden,
 
 
Morgen is er in de Kamer een debat over de (economische) gevolgen van de Coronacrisis voor de sport. Mogelijk dat er o.b.v. dit debat regelingen komen waar jullie als golfclubs/-banen straks ook gebruik van kunnen maken. Daarom zijn de NVG en NGF namens Platform Ondernemende Aanbieders en NOC*NSF gevraagd om een inschatting te geven voor de golfwereld van de te verwachten schade tot 6 april en tot na de zomer. Wij doen dit uiteraard graag zo nauwkeurig mogelijk alhoewel we ons ook realiseren dat er op dit moment nog heel veel omzetverlies, oninbare debiteuren en onverwachte kosten/effecten niet in te schatten zijn.
 
 
 
Hartelijke groet,
 
 
NGF                                  NVG
 
Jeroen Stevens                Lodewijk Klootwijk
Het coronavirus en golf
Het coronavirus en golf
Terug naar de inhoud