Toelichting Regelwijzigingen - GolfstichtingdeClub/XS2Golf

Golfstichting de Club / XS2Golf
Title
Ga naar de inhoud
Toelichting Regelwijzigingen  

Zoeken
1 Geen straf meer als je je bal beweegt bij het zoeken of identificeren. Je moet de bal terugplaatsen.
2 Je hoeft niet meer te melden dat je de bal gaat identificeren. Je moet de bal wel markeren.
3 Je mag maximaal 3 minuten zoeken naar je bal. Dat was vroeger 5 minuten.

Bal in beweging
4 Geen straf meer als je bal per ongeluk jezelf of je uitrusting raakt.
5 Geen straf meer bij een double hit (als je de bal per ongeluk twee keer of vaker raakt). Speel de bal hierna zoals hij ligt.

Op de green
6 Bij een putt vanaf de green mag de vlag in de hole blijven staan; er is geen straf als de bal de vlaggenstok raakt.
7 Een bal die klem zit tussen de vlaggenstok en de rand van de hole is uitgeholed.
8 Geen straf als je de bal of marker op de green per ongeluk beweegt. Je moet de bal terugplaatsen.
9 Beweegt de bal op de green uit zichzelf (bijvoorbeeld door wind), dan moet je hem spelen zoals hij ligt nadat hij is uitgerold. Maar als de bal beweegt nadat hij is gemarkeerd, opgenomen en teruggeplaatst, dan moet je hem terugplaatsen.
10 Je mag op je speellijn op de green bijna alle mogelijke schade herstellen.

Droppen
11 Droppen moet vanaf kniehoogte (de hoogte van je knie als je staat) en niet hoger of lager.
12 Afhankelijk van de regel is een dropzone (waar je moet droppen) één of twee stoklengtes groot.
13 De dropzone mag je meten met de langste club in je tas maar niet met je putter.
14 Bij het droppen moet de bal in de dropzone landen en tot stilstand komen.
15 Als je de bal opneemt om te droppen, mag je een andere bal uit je tas pakken.

Hindernissen
16 In een hindernis (rode of gele palen) mag je zonder straf het water of de grond aanraken. Je mag ook losse natuurlijke voorwerpen verwijderen (blaadjes, takjes) en een oefenswing maken.

Bunkers
17 In een bunker mag je losse natuurlijke voorwerpen verwijderen en je mag het zand aanraken met je club, maar je mag de bunker niet ‘testen’. Je mag niet het zand vlak voor of achter je bal aanraken, ook niet in de backswing van je slag of bij een oefenswing.
18 Bij een lastige positie in een bunker is er een extra optie: de bal onspeelbaar verklaren en met twee strafslagen droppen buiten de bunker in een rechte lijn naar achteren.

Bal ingebed, verloren of out of bounds
19 Je mag de bal zonder straf droppen als hij is ingebed (behalve als hij is ingebed in zand).
20 Banen kunnen een local rule laten gelden die toestaat dat je een bal dropt, met bijtelling van twee strafslagen, in de buurt van de plaats waar de bal verloren is of out of bounds is geraakt. Check de local rules op de baan waar je gaat spelen.
Terug naar de inhoud