Wereldhandicassysteem - GolfstichtingdeClub/XS2Golf

Golfstichting de Club / XS2Golf
Title
Ga naar de inhoud
Het wereldhandicapsysteem: vragen en antwoorden
Op 1 januari 2021 wordt in Nederland het nieuwe wereldhandicapsysteem (WHS) ingevoerd. In dit artikel geven we antwoorden op veelgestelde vragen.
Waarom wordt het World Handicap System (WHS) ingevoerd?
De R&A en de USGA hebben er door de jaren heen gezamenlijk voor gezorgd dat de regels voor het golfspel en de amateurstatus voor iedereen hetzelfde zijn geworden. Maar er zijn wereldwijd nog wel zes verschillende handicapsystemen in gebruik die elk op een verschillende wijze de handicap van spelers berekenen.
Het doel van een handicap is dat deze de speelsterkte van de speler reflecteert. Om te zorgen dat dit overal ter wereld met dezelfde systematiek gebeurt, is het initiatief genomen om een World Handicap System (WHS) te lanceren. Het gebeurt ook omdat de hedendaagse speler veel vaker in het buitenland golf speelt; met het WHS heeft iedere golfer een handicap die op dezelfde manier bepaald is en die dus ook overal geaccepteerd wordt.
Het World Handicap System zorgt er zo voor dat:
 • golfers van verschillende niveaus uit alle landen op een eerlijke manier met elkaar wedstrijden kunnen spelen, op elke baan ter wereld;
 • men nooit meer hoeft uit te leggen onder welk handicapsysteem een handicap tot stand is gekomen, omdat het voor iedereen hetzelfde is.
Een bijkomend voordeel van één wereldhandicapsysteem is dat het gemakkelijker wordt om golfdata uit verschillende landen te vergelijken en evalueren, om zo de gezondheid van de sport te monitoren.
Wanneer wordt het Wereld Handicap Systeem in Nederland ingevoerd?
In Nederland wordt het World Handicap System op 1 januari 2021 ingevoerd. Tot die tijd geldt het EGA Handicap Systeem waarmee nu gewerkt wordt (het systeem van de Europese Golf Associatie). In sommige EGA-landen wordt het WHS al op 1 januari 2020 ingevoerd.
Waarom voert Nederland het WHS pas in 2021 in?
Nederland heeft heel bewust voor 2021 gekozen. Deze keuze maakt het mogelijk om voldoende tijd te hebben om de juiste technische oplossingen aan te leveren die banen, clubs en softwareleveranciers nodig hebben voor de verwerking van scores.
Daarnaast willen wij (onder meer aan de hand van tests met clubs) goed begrijpen wat de effecten voor de Nederlandse spelers zijn, zodat we de spelers en de clubs goed kunnen informeren over wat er kan gebeuren wanneer een EGA-handicap omgezet wordt naar een WHS-handicap.
Omdat beslissingen over de details van het WHS pas in het najaar van 2019 genomen worden, wordt invoering van het WHS per 1 januari 2020 niet haalbaar geacht.
Is er een formule waarmee ik mijn Nederlandse handicap kan omrekenen in een WHS-handicap?
Nee, er is geen simpele formule waarmee je je Nederlandse handicap kunt omzetten in een World Handicap Index (WHS-handicap). Dat komt omdat de berekening van een handicap volgens het EGA-systeem verschilt van de manier waarop een handicap in het WHS wordt berekend.
In het EGA Handicap Systeem wordt de handicap na elke qualifying score aangepast op basis van de actuele handicap en de score van de zojuist gespeelde ronde. In het WHS wordt een handicap gebaseerd op de laatste twintig qualifying ronden van een speler. Het WHS bepaalt het gemiddelde van de beste 8 scores van deze laatste 20 rondes. Dat betekent dat twee Nederlandse spelers die eind 2020 allebei een EGA-handicap van 24,0 hebben in 2021 zeer waarschijnlijk een verschillende WHS-handicap zullen hebben.
Hoe wordt mijn EGA-handicap gebruikt bij de berekening van mijn World Handicap Index? En heb ik op 1 januari 2021 een andere handicap dan op 31 december 2020?
Bestaande scores worden waar mogelijk gebruikt voor de berekening van de World Handicap Index. Het verschil tussen een EGA-handicap en een WHS-index is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder het aantal scores van een speler dat beschikbaar is om de World Handicap Index vast te stellen. Hoe meer scores er eind 2020 beschikbaar zijn van een golfer, hoe stabieler de World Handicap Index zal zijn als spelers qualifying scores gaan inleveren. Golfers worden daarom aangemoedigd om zo veel mogelijk qualifying ronden te spelen en golfclubs worden aangespoord om deze boodschap over te brengen aan hun leden. In het ideale geval heeft iedere golfer eind 2020 twintig of meer qualifying scores op zijn of haar stamkaart staan. Maar als er bijvoorbeeld maar acht scores beschikbaar zijn van een speler, dan wordt de World Handicap Index bepaald op basis van die acht scores. Heeft een golfer minder dan acht scores, bijvoorbeeld drie, dan wordt de World Handicap Index berekend op basis van die drie scores. Als een golfer nog helemaal geen qualifying ronden heeft gespeeld, dan wordt zijn EGA-handicap op 1 januari 2021 ook zijn of haar World Handicap Index.
Invoeren (externe) scores
In de NGF-database zien wij dat er nog steeds (externe) scores binnenkomen waarbij alleen het aantal Stablefordpunten is ingevoerd. Bij de overgang naar het Wereld Handicap Systeem kunnen we deze scores op deze manier niet gebruiken voor het bepalen van de nieuwe WHS-handicap. Omdat het WHS gebaat is bij veel scores, willen wij de handicapcommissies verzoeken om voor deze rondes naast het aantal Stablefordpunten ook de par, course rating en slope rating van de baan in kwestie in te voeren. Het zou zonde zijn als we deze scores niet kunnen gebruiken om een handicap vast te stellen die gebaseerd is op de werkelijke speelsterkte van de speler. (Bij het invoeren van scores gemaakt op buitenlandse banen is het niet altijd mogelijk om de par, CR en SR in te voeren, dat hangt af van de softwareleverancier.)
Wordt mijn handicap in de toekomst dus niet meer op basis van Stablefordpunten berekend? Blijft Stableford wel bestaan als spelvorm?
De waarden die opgeslagen worden in de database om een WHS-handicap mee uit te rekenen zullen geen Stablefordpunten meer zijn, maar een soort bruto score over een standaard baan. Stableford blijft bestaan als spelvorm en Stablefordpunten kunnen met kennis van de baan en handicap omgerekend worden naar die “bruto score” die opgeslagen wordt.
In de nieuwe golfregels staat Stableford genoemd bij “Andere vormen van individueel strokeplay en matchplay”. Het is goed om te weten dat hier ook de spelvorm “Maximum score” wordt genoemd. Maximum score is een vorm van strokeplay waarbij jouw score of die van jouw partij door de Commissie per hole op een bepaald aantal slagen wordt gemaximeerd, zoals twee keer par, een vast aantal of een netto dubbel bogey. (Lees verderop meer over een maximum van een netto double bogey.)
Tellen scores van lang geleden ook nog mee bij de berekening van de World Handicap Index?
Of scores van vele jaren geleden meetellen (waar de grens precies komt te liggen), dat is nu nog niet bekend. Daarover wordt nog gesproken door nationale golffederaties en de World Handicap Authority. Sommige federaties pleiten ervoor dat alleen de scores in de afgelopen drie jaar zouden moeten meetellen, maar het is wachten op een definitieve beslissing.
Wat verandert er en wat blijft hetzelfde?
Met de invoering van het World Handicap System verandert de manier waarop een handicap van een golfer wordt berekend. De waarden die opgeslagen worden in de database om een handicap mee uit te rekenen zullen geen Stablefordpunten meer zijn, maar een soort bruto score over een standaard baan. Hiervoor wordt voor elke hole de bruto score genomen tot een maximum van een netto double bogey (de eerste score die geen Stablefordpunten meer oplevert).
In het EGA Handicap Systeem wordt de handicap na elke qualifying score aangepast op basis van de actuele handicap en de score van de zojuist gespeelde ronde. In het WHS wordt een handicap gebaseerd op de laatste twintig qualifying ronden van een speler. Het WHS bepaalt het gemiddelde van de beste acht scores van deze laatste twintig rondes.
Wat blijft hetzelfde? Dat sommen we hier op.
 • Spelers zullen straks bij een qualifying ronde of wedstrijd met een playing handicap spelen en "slagen meekrijgen", net als nu. En die playing handicap zal te vinden zijn op de handicapslagentabel van de baan waar je speelt, net als nu.
 • Wat niet verandert is dat de moeilijkheidsgraad van de verschillende sets tees voor dames en heren van een golfbaan wordt vastgesteld door middel van een course rating. Uiteindelijk volgen hieruit de verschillende handicapslagentabellen. Met de invoering van het WHS wordt ook overal hetzelfde systeem gebruikt om de moeilijkheidsgraad van álle golfbanen in de wereld te bepalen. Dit gaat nu het Course Rating System heten, wat voorheen het USGA Course Rating and Slope System genoemd werd. In Nederland werken we al sinds 1998 met het Course Rating System.
 • Spelers zullen straks, net als nu, scores invoeren via de app GOLF.NL of via de website of handicapterminal van de club. Vervolgens wordt de nieuwe handicap door de app of website berekend.
 • Wat niet verandert is de mogelijkheid om 9-holes qualifying ronden te spelen.
 • Wat ook hetzelfde blijft is dat de WHS-golfhandicap de potentiële speelsterkte van een golfer weergeeft, zoals de EGA-handicap dat ook doet. Het is nu en in de toekomst heel normaal dat golfers geregeld niet hun handicap spelen.
 • Wat ook niet verandert is dit principe: hoe meer qualifying ronden en wedstrijden een golfer speelt, hoe reëler de handicap is. Het blijft voor de clubs dus zaak om golfers aan te moedigen zo veel mogelijk qualifying scores in te leveren. Hoe meer spelers zich bekwamen in het spel en hoe meer spelers een reële handicap verkrijgen, hoe meer spelplezier men heeft en hoe kleiner de kans dat men stopt met golf.
Wanneer worden er meer details van het World Handicap System bekend?
In de komende maanden worden meer details bekend. Bij besprekingen over details is het doel om het World Handicap System zo toegankelijk en inclusief mogelijk te maken. Om een paar voorbeelden te geven:
 • Nieuwe spelers kunnen al na één qualifying ronde een handicap verwerven .
 • Handicaps zullen niet verlopen na een bepaalde periode van inactiviteit.
 • De maximale handicap voor vrouwen en mannen blijft 54.
Deze handicapregels hebben als doel dat nieuwe spelers zich welkom voelen in de golfsport.
Het World Handicap Systeem in het algemeen heeft als doel dat meer golfers hun speelsterkte meten en bijhouden, maar niet ten koste van het plezier dat iedereen aan het spel beleeft. Spelers dienen vlot te spelen en als het druk in de baan is, dan dienen golfers de bal op te pakken als ze een spelvorm spelen zoals Stableford en geen punten meer kunnen scoren.
Hoe worden golfers op de hoogte gehouden van het World Handicap System en worden de clubs bijgeschoold?
In 2020 organiseert de NGF een symposium voor handicapcommissies waarbij er ook aandacht is voor het WHS. De datum wordt later bekendgemaakt. Later in 2020 volgen publicaties over het WHS en daarnaast komt het Wereld Handicap Systeem aan bod in cursussen en workshops. De clubs worden geacht om hun leden zo goed mogelijk uit te leggen hoe het World Handicap System werkt. De NGF zal hierbij helpen door communicatiemateriaal beschikbaar stellen.
Heeft het World Handicap System impact op de manier waarop golf in Nederland beoefend wordt?
Nee. Bij de samenstelling van het WHS is rekening gehouden met alle behoeftes en verwachtingen van golfers, golfclubs, federaties en golfculturen in de hele wereld. Voordat het WHS is samengesteld, is een online onderzoek gehouden onder golfers en mensen uit de golfindustrie. Hierbij hebben wereldwijd 52.000 personen gereageerd. Het WHS geniet de steun van alle handicapautoriteiten en golffederaties. De USGA en R&A zijn de toezichthouders van het WHS, maar de handicapadministratie blijft de verantwoordelijkheid van de bestaande autoriteiten. In Nederland vormen de golfclubs de handicapautoriteit.
Terug naar de inhoud